Flat Preloader Icon

AKTUELNI POPUSTI

UPIS U PREDROKU

Svi maturanti (učenici koji srednju školu završavaju u školskoj 2023/2024. godini) koji se upišu u predroku – do 15. 06. 2024. ostvaruju popust od 150 eur.

Svi ostali kandidati koji se u majskom predroku upišu na osnovne ili master studije ostvaruju popust 100 eur

AKO ŽIVITE 50+ km OD BEOGRADA

Ukoliko živite na udaljenosti većoj od 50 km od Beograda i upisujete se na osnovne studije Zdravstvene nege, Fizioterapije, Radiologije ili Medicinsko-laboratorijske tehnologije imaćete poseban popust na školarinu od 100 eur.

ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE

Svi zdravstveni radnici koji su članovi sindikata sa kojima ICEPS ima potpisan ugovor o saradnji, a upisuju se na osnovne ili master studije medicinskih programa, imaju poseban popust na školarinu u iznosu od 100 eur. 

Sve pogodnosti za zdravstvene radnike pogledajte OVDE

ZA SARADNIKE I DIPLOMCE ICEPS-a

Svi nastavnici i saradnici ICEPS-a koji se prvi put upisuju na master studije imaju popust od 100 eur. 

Svi diplomirani studenti ICEPS-a koji se prvi put upisuju na master studije imaju popust od 20% školarine. 

PORODIČNI POPUST

Porodični popust dete/roditelj, suprug/supruga, rođena braća/sestre iznosi 30% školarine.

POPUST ZA PLAĆANJE VIŠE ŠKOLARINA UNAPRED

Popust za plaćanje više školarina unapred (avansno):

– Student koji, osim školarine za tekuću školsku godinu, u celosti uplaćuje i školarinu za narednu školsku godinu (tj. dve školarine odjednom) na prvu školarinu ostvaruje popust od 100 eur za avansno plaćanje, a na drugu školarinu ostvaruje 100 eur za avansno plaćanje i dodatnih 10%;

– Student koji, osim školarine za tekuću školsku godinu, u celosti uplaćuje i školarinu za naredne dve školske godine (tj. tri školarine odjednom) na prvu školarinu ostvaruje popust od 100 eur za avansno plaćanje, a na druge dve školarine ostvaruje popust na avansno plaćanje (po 100 eur) i dodatnih 12,5 % popusta.

POPUST ZA PARALELNE STUDIJE

Popust na paralelne studije dva studijska programa ili modula iznosi 30% na drugi smer/modul.

POPUST ZA STRANE DRŽAVLJANE

Ukoliko kandidat samostalno vrši nostrifikaciju srednjoškolskih dokumenata za prvu školsku godinu koju upisuje ostvaruje popust od 150 eur (za strane državljane).

ŠKOLARINA

Osnovne strukovne studije

studijski programcena studija za uplate na ratePOPUSTDODATNI POPUST
(ovi popusti se ne sabiraju)
državljani Srbije i R. Srpskestrani državljaniza plaćanje u celosti

za upis u predroku (do 15.06.) 

za upis do 15.06. samo za maturante  (učenike koji završavaju SŠ školske 2023/2024. god.)
 
Zdravstena nega1.7002.000– 100– 100– 150
za studente koji žive 50+ km od BG-a1.600– 100– 100– 150
Studije na engleskom jeziku3.9003.900
Fizioterapija1.7002.000– 100– 100– 150
za studente koji žive 50+ km od BG-a1.600– 100– 100– 150
Radiologija1.9002.200– 100– 100– 150
za studente koji žive 50+ km od BG-a1.800– 100– 100– 150
Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog1.8002.100– 100– 100– 150
za studente koji žive 50+ km od BG-a1.700– 100– 100– 150
Aparaturna kozmetologija1.7002.000– 100– 100– 150

studijski program

Poslovna ekonomija i menadžment, moduli:

 cena studija za uplate na ratePOPUSTDODATNI POPUST
za plaćanje u celosti(ovi popusti se ne sabiraju)
državljani Srbije i R. Srpskestrani državljaniza upis u predroku (do 15.06.)za upis do 15.06. samo za maturante  (učenike koji završavaju SŠ školske 2023/2024. god.)
Finansijski menadžment i bankarstvo1.3001.600 – 100 – 100 – 150
Menadžment u zdravstvu1.2001.500 – 100 – 100 – 150
Menadžment u hotelijerstvu1.8002.100– 100– 100– 150
Menadžment u gastronomiji1.8002.100 – 100 – 100 – 150
Menadžment u restoraterstvu1.8002.100 – 100 – 100 – 150

 

Master strukovne studije

studijski
programi

cena studija za uplate na rate

 

POPUST
za plaćanje u celosti

DODATNI POPUST
za upis u predroku do 15.06.2024.

državljani Srbije i R. Srpske 

strani državljani

Zdravstvena
nega
 

  • modul Zdravstvena nega 
  • modul Javno zdravlje

1.500

1.800

– 100

– 100

Menadžment u
zdravstvu

1.500

1.800

– 100

– 100

Ultrazvučna
dijagnostika

2.000

2.300

– 100

– 100

Strukovni master medicinsko-laboratorijski tehnolog**

1.800

2.100

– 100

– 100

Dodatne informacije:

Školarina je izražena za prvu godinu studija; svaka naredna upisana godina je za 100 eur više.

Broj mesečnih rata: 11 (prva rata: 200 eur; svaka naredna – 1/10 preostalog iznosa); broj rata se smanjuje u slučaju kasnijeg upisa od novembra.

Mogućnost subvencionisanja školarine od strane Komore medicinskih sestara i tehničara Srbije po njihovom Konkursu i uslovima.

Sva literatura, odnosno materijali za učenje, dostupni su u e-formi i uključeni su u cenu školarine.

Cene su izražene u evrima, a uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Broj tekućeg računa za sve uplate: 105-0000002548276-62 (primer uplatnice možete preuzeti ovde).

Cena studija ne obuhvata tekuće troškove (upis, polaganje prijemnog ispita, obavezno osiguranje studenta i članarina za studentske konferencije, prijava ispita, overa godine i sl.). Kompletan cenovnik usluga možete pogledati ovde.