Flat Preloader Icon

Cene ostalih mogućih troškova u toku školovanja:

UslugaCena
Upis godine6.000 din
Prijemni ispit5.000 din
Zbirka zadataka za pripremu polaganja prijemnog ispita1.200 din
Analiza priznatih i diferencijalnih ispita (prva)5.500 din
Analiza priznatih i diferencijalnih ispita (svaka naredna)2.400 din
Obavezno zdravstveno osiguranje studenta i članarina Studentskih konferencija1.000 din
Prijava ispita1.200 din
Naknadna prijava ispita (nakon roka za prijavu)2.400 din
Prijava ispita za studente u statusu ponovnog upisa godine2.400 din
Poništavanje ispita (u roku od 30 dana)0 din
Poništavanje ispita (nakon 30 dana)2.400 din
Uslovni upis godine (cena po 1 ESPB)1.200 din
Overa godine4.000 din
Upis u statusu ponovnog upisa godine12.000 din
Upis apsolventskog staža6.000 din
Odbrana Završnog rada30.000 din
Ponovno polaganje Završnog rada12.000 din
Polaganje diferencijalnog ispita za upis na master studije16.000 din
Nadoknada stručne prakse za sve medicinske i ekonomske studijske programe (precizna kalkulacija troškova biće poslata na potvrdu studentu po dobijanju upita za organizovanje nadoknade prakse)od 3.000 din – 10.000 din po danu (u zavisnosti od predmeta)
Nadoknada za terenske vežbe za sve ugostiteljske studijske programe, po predmetu
1.200 din
Nadoknada za pripremnu stručnu praksu za sve ugostiteljske studijske programe, po terminu
1.200 din
Izdavanje duplikata indeksa6.000 din
Izdavanje Diplome i Dodatka diplome0 din
Izdavanje duplikata Diplome i Dodatka diplome12.000 din
Potvrda o statusu studenta za:

– potrebe prevoza
– potrebe zdravstvenog osiguranja
– potrebe ostvarenja određenog oblika pomoći države

0 din
Potvrda o statusu studenta za ostale potrebe (osim prethodno navedenih)1.200 din
Potvrda o statusnim podacima Ustanove1.200 din
Potvrda o položenom prijemnom ispitu5.000 din
Uverenje o položenim ispitima tokom studija5.500 din
Uverenje o položenim ispitima za potrebe apliciranja za određeni oblik sufinansiranja troškova školovanja ili za prijavu na Erazmus+ program mobilnosti 2.000 din
Izdavanje duplikata Uverenja o stečenom visokom obrazovanju/Uverenja o položenim ispitima nakon završenih studija (činom diplomiranja student dobija Uverenja na srpskom jeziku u kome su navedeni svi položeni ispiti sa fondom časova i pripadajućim ESPB)5.500 din
Molba za:

– promenu dinamike plaćanja školarine
– podnošenje statusa mirovanja
– kupovinu dodatnih ESPB
– promenu Nastavne baze
1.200 din
Molba za promenu izbornog predmeta nakon početka školske godine2.400 din
Molba za ispisivanje + sporazumni raskid Ugovora + povrat dokumentacije5.000 din
Nastavni plan i program (za jednu godinu)6.000 din
Nastavni plan i program (kompletan)12.000 din
Dodatni primerak Nastavnog plana i programa (za jednu godinu ili kompletan)2.000 din
Medicinske i ugostiteljske uniformeLink