Cene ostalih mogućih troškova u toku školovanja

Usluga

Cena

upis godine

5.500 din

prijemni ispit

4.000 din

Zbirka zadataka za pripremu polaganja prijemnog ispita iz predmeta Zdravstvena nega/Biohemija

900 din

Analiza priznatih i diferencijalnih ispita (prva)

5.500 din

Analiza priznatih i diferencijalnih ispita (svaka naredna)

1.200 din

obavezno zdravstveno osiguranje studenta i članarina Studentskih konferencija

1.000 din

prijava ispita

1.200 din

naknadna prijava ispita (nakon roka za prijavu)

2.400 din

prijava ispita za studente u statusu ponovnog upisa godine

2.400 din

poništavanje ispita (u roku od 30 dana)

0 din

poništavanje ispita (nakon 30 dana)

2.400 din

uslovni upis godine (cena po 1 ESPB)

1.200 din

overa godine

2.500 din

upis u statusu ponovnog upisa godine

11.000 din

upis apsolventskog staža

5.500 din

odbrana Završnog rada

30.000 din

polaganje diferencijalnog ispita za upis na master studije

16.000 din

nadoknada kliničke prakse za sve medicinske smerove

(precizna kalkulacija troškova biće poslata na potvrdu studentu po dobijanju upita za organizovanje nadoknade prakse)

od 2.000 din – 10.000 din po danu (u zavisnosti od predmeta)

izdavanje duplikata indeksa

5.500 din

izdavanje Diplome i Dodatka diplome

0 din

izdavanje duplikata Diplome i Dodatka diplome

11.000 din

Potvrda o statusu studenta:

– za potrebe prevoza

– za potrebe zdravstvenog osiguranja

– za potrebe ostvarenja određenog oblika pomoći države

– za menzu

0 din

Potvrda o statusu studenta za ostale potrebe (osim prethodno navedenih)

1.200 din

Potvrda o položenom prijemnom ispitu

4.000 din

Uverenje o položenim ispitima tokom studija

4.000 din

Uverenje o položenim ispitima za potrebe apliciranja za određeni oblik sufinansiranja troškova školovanja

1.200 din

izdavanje duplikata Uverenja o stečenom visokom obrazovanju/Uverenja o položenim ispitima nakon završenih studija

(činom diplomiranja student dobija Uverenja na srpskom jeziku u kome su navedeni svi položeni ispiti sa fondom časova i pripadajućim ESPB)

4.000 din

Molba:

– za promenu dinamike plaćanja školarine

– za podnošenje statusa mirovanja

– za kupovinu dodatnih ESPB

– za promenu izbornog predmeta (7 dana pre početka predavanja, u toku ili nakon završenih predavanja)

1.200 din

Molba za ispisivanje + sporazumni raskid Ugovora + povrat dokumentacije

4.000 din

Nastavni plan i program (za jednu godinu)

6.000 din

Nastavni plan i program (kompletan)

12.000 din

dodatni primerak Nastavnog plana i programa (za jednu godinu ili kompletan)

1.000 din

medicinske uniforme

cenovnik