Flat Preloader Icon

Erazmus+ je jedan od najvećih programa Evropske Unije koji finansira projekte mobilnosti i saradnje u oblasti obrazovanja, obuka mladih i sporta. Nastao je 2014. godine na temeljima prethodnih sličnih programa, a 2021. je ušao u novi sedmogodišnji period sprovođenja koji će trajati do 2027. godine. 

Erazmus+ program nastoji da u periodu 2021-2027. godine omogući učešće još većem broju učesnika i širem spektru organizacija. S tim u vezi, novi program ističe inkluzivnost, zelene inicijative i digitalizaciju kao prioritete koje podržava nizom finansijskih mehanizama, zatim jačanje građanskih vrednosti, dijalog kultura, toleranciju i razumevanje društvenog, kulturnog i istorijskog nasleđa.

U najširem smislu, Erazmus+ program ima sledeće prioritete:

  • unapređenje svih nivoa obrazovanja,
  • jačanje veze između formalnog, neformalnog i informalnog učenja,
  • povezivanje obrazovanja sa tržištem rada,
  • povećanje obima mobilnosti u evropskom prostoru obrazovanja, i
  • povezivanje zemalja u pogledu obrazovnih politika.

Učesnici programa

Sve članice programa se dele na dve grupe:

  1. države članice EU i treće zemlje pridružene Programu (Severna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Srbija) – mogu da učestvuju u svim delovima programa, i
  2. treće zemlje koje ne učestvuju punopravno u Programu (sve druge zemlje sveta podeljene po regionima) – mogu da učestvuju samo u određenim delovima programa.

Struktura programa

Svi projekti u Erazmus+ programu, bez obzira na to da li pripadaju obrazovanju, mladima ili sportu, dele se na tri oblasti, tzv. ključne aktivnosti (Key Actions – KA).

Ključna aktivnost 1 – Mobilnost pojedinaca

Projekti KA1 imaju u fokusu pojedince – studente i zaposlene (nastavno i nenastavno osoblje) na visokoškolskim ustanovama. Cilj je da pojedinci steknu nova iskustva i znanja kroz razmenu (mobilnost) koja će im biti validirana po povratku. Studenti i zaposleni ICEPS-a će imati priliku da odaberu neku od stranih visokoškolskih ustanova (po otvorenom konkursu) sa kojima ICEPS ima potpisan inter-institucionalni sporazum o saradnji u oblasti mobilnosti, a na kojoj mogu provesti svoju razmenu odnosno deo studija ili radnog iskustva.

Ključna aktivnost 2 – Saradnja za inovacije i razmene dobrih praksi

Projekti KA2 odnose se na saradnju institucija u oblasti obrazovanja, obuka, mladih i sporta sa ciljem saradnje, razmene iskustava i dobrih praksi, kao i inovacija i izvrsnosti. Tu spadaju modernizacija nastavnih planova i programa, inovacija metodologije izvođenja nastave, unapređenje nastavnog materijala, obuka za odrasle, saradnja sa preduzećima preko kojih se ostvaruju studentske prakse itd.

Ključna aktivnost 3 – Podrška za reformu politika

KA3 projekti pružaju mogućnosti za sprovođenje aktivnosti usmerenih na podsticanje razvoja inovativnih politika, dijaloga i sprovođenja politika i razmene znanja u oblastima obrazovanja, obuka i mladih.

Erazmus+ povelja za visoko obrazovanje

ICEPS je u oktobru 2022. godine nagrađen Erazmus+ poveljom za visoko obrazovanje. Ona je osnovni dokument koji omogućava ICEPS-u da konkuriše i učestvuje u projektima Erazmus+ programa. Povelja pruža osnovne principe i smernice kojih se visokoškolske ustanove moraju pridržavati, kao i osnovni okvir kvaliteta nastave i internacionalne saradnje.

ICEPS – Erazmus+ povelja za visoko obrazovanje 2021-2027

Da saznate više o mogućnostima na ICEPS-u za: 

  • studentske razmene, kliknite ovde,
  • studentske prakse, kliknite ovde,
  • razmene nastavnog i nenastavnog osoblja, kliknite ovde.

Za više informacija o Erazmus+ programu pogledajte sajt Fondacije Tempus, nacionalne Erazmus+ agencije u Srbiji, zadužene za sprovođenje Erazmus+ programa, https://erasmusplus.rs/ ili sajt Evropske komisije https://erasmus-plus.ec.europa.eu/.