Flat Preloader Icon

Aplikacija ICEPS System pruža mogućnost da u svakom trenutku imate uvid u sve informacije vezane za vaše studije. Svaki student ima personalizovani profil kom pristupa pomoću jedinstvenog korisničkog imena i lozinke.

Vašem profilu pristupate putem linka: ICEPS System.

Putem ICEPS System-a pratite:

 • finansijske transakcije (uplate koje ste izvršili, zaduženje, preostali raspoloživi saldo, kao i buduća zaduženja)
 • nastavni plan i program (predmete po godinama studija)
 • raspored predavanja i ostalih nastavnih aktivnosti
 • ispitne rokove (datume ispitnih rokova za celu školsku godinu, kao i spisak predmeta po ispitnom roku)
 • prijavljivanje ispita elektronskim putem i rezultate ocenjenih ispita
 • broj ESPB bodova koji nosi svaki predmet, ali i trenutno ostvareni broj bodova
 • prosečnu ocenu tokom studija

U okviru aplikacije moguća je i usluga Viber obaveštenja. Potrebno je da je aktivirate kako biste dobijali obaveštenja o svim promenama u rasporedu održavanja vaših nastavnih aktivnosti.

Tutorijale za aktivaciju, kao i za pristup ICEPS System studentskom profilu i njegovim segmentima možete pogledati na sledećim linkovima:

 1. ICEPS System – Raspored
 2. Studentski profil
 3. Ispitne prijave
 4. Studentske transakcije
 5. Podešavanja – QR code (Viber obaveštenja) 

Ukoliko imate problem sa pristupom, molimo vas da se obratite Studentskoj službi na kontakte:

ICEPS VŠU Beograd: e-mail: office@iceps.edu.rs, tel: 064 64 29 086

ICEPS VŠJ Novi Sad: e-mail: office.novisad@iceps.edu.rs, tel: 064 64 83 740

ICEPS VŠJ Leskovac: e-mail: office.leskovac@iceps.edu.rs, tel: 064 64 83 742

ICEPS VŠJ Vršac: e-mail: office.vrsac@iceps.edu.rs, tel: 064 64 83 097

ICEPS VŠJ Kraljevo: e-mail: office.kraljevo@iceps.edu.rs, tel: 064 82 90 645 

ICEPS VŠJ Jagodina: e-mail: office.jagodina@iceps.edu.rs, tel: 064 8245688