Flat Preloader Icon

Jedan od glavnih motiva razmena jeste deljenje i sticanje novih iskustava, znanja i veština, stoga je Evropska komisija u program uključila i mogućnost razmena nastavnog i nenastavnog osoblja između institucija kako bi upravo podstakla deljenje najboljih praksi i transfer znanja između kolega, a sve u svrhu poboljšanja metoda i pristupa u obrazovanju.

Kroz ovu jedinstvenu priliku imaćete mogućnost da se upoznate sa vašim kolegama i stručnjacima iz drugih zemalja i regija sveta, razmenite iskustva i dobre prakse, poboljšate jezičke veštine, a sve to uz Erazmus+ finansijsku podršku! 

U nastavku pogledajte najvažnije informacije kako biste uspešno prošli kroz ceo proces!

Pravo učešća u mobilnosti ima radno angažovano nastavno i nenastavno osoblje na ICEPS-u najmanje do kraja Programa mobilnosti.

Zaposleni ICEPS-a će imati mogućnost da odu na razmenu u cilju:

 • izvođenja nastave
 • pohađanje obuke

U zavisnosti od vrste razmene, zaposleni potpisuje ili Ugovor u mobilnosti u svrhu održavanja nastave (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching) ili Ugovor o mobilnost u svrhu pohađanja obuke (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training).

Trajanje mobilnosti je precizirano konkursom,  a za eventualni produžetak perioda mobilnosti, zaposleni se mora blagovremeno javiti Kancelariji za međunarodnu saradnju ICEPS-a za odobrenje.

Matična institucija isplaćuje zaposlenom individualnu podršku sračunatu prema dnevnom iznosu predviđenom za zemlju u kojoj se mobilnost obavlja, a koja pokriva boravak i troškove života tokom mobilnosti. Osim toga, isplaćuje se i fiksna suma za putne troškove sračunata prema udaljenosti destinacije za obavljanje mobilnosti. Tačni iznosi određeni su u samom konkursu.

Kada ste pronašli otvoren konkurs za prijavu na željenu ustanovu, potrebno je da se do roka naznačenog u konkursu prijavite tako što ćete na mejl iz konkursa poslati potrebnu dokumentaciju u PDF formatu.

Nepotpune prijave, kao i prijave koje stignu nakon naznačenog roka u konkursu neće biti uzete u razmatranje.

Konkurs se raspisuje u skladu sa Pravilnikom o mobilnosti.

Dokumentacija koja se očekuje za prijavu je:

 1. Popunjen Prijavni obrazac za učešće na Programu mobilnosti;
 2. Sken važećeg pasoša (obavezno proveriti vreme isteka pasoša – pasoš treba da važi najmanje 3 meseca od dana završetka mobilnosti);
 3. CV u Europass formatu;
 4. Predlog Ugovora o mobilnosti u svrhu održavanja nastave odnosno Ugovora o mobilnosti u svrhu pohađanja obuke;
 5. Potvrda o zaposlenju na matičnoj ustanovi iz koje je vidljivo da će kandidat biti angažovan za celokupno vreme trajanja boravka na inostranoj ustanovi;
 6. Za nenastavno osoblje: Saglasnost o odsustvu kandidata/kandidatkinje sa radnog mesta u vremenskom periodu predviđenom za realizaciju mobilnosti i saglasnost kolege koji će ga tokom odsustva menjati;
  Za nastavno osoblje: Potvrda da u vremenskom periodu predviđenom za realizaciju mobilnosti nema potvrđenih nastavnih obaveza i aktivnosti (nastava, ispiti, odbrana završnog rada);
 7. Sertifikat o nivou znanja stranog jezika na kom se izvodi mobilnost na koju se kandidat prijavio ne stariji od 3 godine sa zahtevanim nivoom propisanim u Konkursu ili diploma visokoškolske ustanove kao potvrda da je kandidat/kandidatkinja po obrazovanju profesor stranog jezika. Opciono: u slučaju nedostavljanja Sertifikata ili diplome, kandidat se poziva na testiranje znanja jezika o trošku Škole.
 8. Potpisano Obavešenje i saglasnost za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Da bi vaša prijava bila pozitivno ocenjena, u rangiranju će se ocenjivati sledeći parametri:

 1. Opšti ciljevi mobilnosti, dodatna vrednost mobilnosti i očekivani ishod i uticaj na profesionalni razvoj i kompetencije kandidata/kandidatkinje (na osnovu Ugovora o mobilnosti);
 2. Kvalitet i sadržaj plana rada (na osnovu Ugovora o mobilnosti):
  1. za nastavno osoblje: sadržaj programa nastave;
  2. za nenastavno osoblje: plan aktivnosti koje treba da budu sprovedene na mobilnosti;
 3. Doprinos kandidata u uspostavljanju saradnje kroz Program mobilnosti (na osnovu CV-a):
  1. za nastavno osoblje: držanje nastave na stranom jeziku, držanje prezentacija na stranom jeziku ili učešće u međunarodnim projektima/rad u međunarodnom okruženju;
  2. za nenastavno osoblje: pružanje administrativne podrške, administrativni domaćin mobilnosti ili učešće u međunarodnim projektima/rad u međunarodnom okruženju;
 4. Znanje stranog jezika na kome se odvija mobilnost na zahtevanom nivou (na osnovu Sertifikata ili diplome ili testiranja).

Prednost će imati kandidati koji nisu nikada bili korisnici Erazmus+ stipendije, kao i kandidati koji pokažu spremnost da promovišu Erazmus+ program i svoje iskustvo po povratku sa mobilnosti. 

O ishodu prijave kandidati će biti obavešteni putem mejla do naznačenog roka u konkursu, a u slučaju žalbi, primenjuje se procedura propisana Pravilnikom. 

Zaposleni ICEPS-a će moći da se prijave za razmenu na nekoj od partnerskih visokoškolskih ustanova sa kojima ICEPS ima potpisane inter-institucionalne ugovore, kao i zdravstvene i ugostiteljske objekte iz inostranstva.

Vredno radimo na povezivanju sa ustanovama iz Evrope i sveta najboljim u datim poljima kako bi naši zaposleni stekli široka znanja i ostvarili saradnju sa kolegama iz inostranstva.

Lista visokoškolskih ICEPS partnera dostupna je ovde i redovno se ažurira.

Ako imate predlog da se povežemo sa određenom ustanovom, možete nam pisati na mejl international@iceps.edu.rs i rado ćemo istražiti mogućnosti uspostavljanja saradnje.

Važna napomena: Spisak ICEPS partnera obuhvata listu svih visokoškolskih partnera. Konkursi za razmenu na određenoj ustanovi otvaraju se periodično, pa sve otvorene konkurse za razmenu možete pratiti ovde.

Glavne kontakt tačke pre, tokom i neposredno nakon razmene su Kancelarije za međunarodnu saradnju matične ustanove (ICEPS-a) i ustanove koja vas prima na razmenu.

Njima se obraćate za sve nedoumice, posebno u vezi same administracije, Ugovora o mobilnosti, indivudalne podrške, itd.

Ustanova koja vas prihvata vam može dodeliti mentora koji će vam biti na usluzi za sva praktična pitanja u vezi smeštaja, vize/boravišne dozvole, itd.

Informacije o najnovijim konkursima za mobilnost, rokovima za prijavu, načinima prijave, potrebnoj dokumentaciji možete pronaći ovde.

Ukoliko imate neko pitanje ili želite više da saznate o mogućnosti razmene, možete kontaktirati Kancelariju za međunarodnu saradnju putem mejla international@iceps.edu.rs.