Flat Preloader Icon

Jedan od glavnih motiva razmena jeste deljenje iskustava, stoga je Evropska komisija u program uključila i mogućnost razmena nastavnog i nenastavnog osoblja između visokoškolskih institucija kako bi upravo podstakla deljenje najboljih praksi i transfer znanja između kolega, a sve u svrhu poboljšanja metoda i pristupa u obrazovanju. 

Odabrani kandidati pre odlaska na mobilnost potpisuju Ugovor o mobilnosti (Mobility Agreement) sa matičnom ustanovom (ICEPS) i institucijom domaćinom.

Mobilnost zaposlenih traje najmanje 5 dana ili duže zavisno od uslova konkursa na koji se zaposleni prijavljuje. Za eventualni produžetak perioda razmene, zaposleni se mora javiti svojoj Kancelariji za međunarodnu saradnju blagovremeno za odobrenje.

Matična institucija isplaćuje zaposlenima dnevnice za svaki dan boravka na razmeni. Visina dnevnica precizirana je konkursom.

Zaposleni ICEPS-a će moći da se prijave za razmenu na nekoj od partnerskih visokoškolskih ustanova sa kojima ICEPS ima potpisane inter-institucionalne sporazume o saradnji.

Vredno radimo na povezivanju sa ustanovama iz Evrope i sveta najboljim u datim poljima kako bi naši zaposleni stekli široka znanja i ostvarili saradnju sa kolegama iz inostranstva.

Lista ICEPS partnera dostupna je ovde i redovno se ažurira.

Ako imate predlog da se povežemo sa određenom ustanovom, možete nam pisati na mejl international@iceps.edu.rs i rado ćemo istražiti mogućnosti uspostavljanja saradnje.

Važna napomena: Spisak ICEPS partnera obuhvata listu svih partnera. Konkursi za razmenu na određenoj ustanovi otvaraju se periodično, pa sve otvorene konkurse za razmenu možete pratiti ovde.

Kada ste pronašli otvoren konkurs za prijavu na željenu ustanovu, potrebno je da se do roka naznačenog u konkursu prijavite tako što ćete na mejl international@iceps.edu.rs poslati potrebnu dokumentaciju.

Prijave koje stignu nakon naznačenog roka u konkursu neće biti uzete u razmatranje.

Konkurs se raspisuje u skladu sa Pravilnikom o mobilnosti. 

Dokumentacija koja se očekuje za prijavu je:

  1. sken važećeg pasoša (sa datumom važenja najmanje 6 meseci od planiranog kraja razmene),
  2. popunjen prijavni obrazac,
  3. potpisan i overen Ugovor o mobilnosti (kandidat i ustanova primalac),
  4. popunjen Obrazac o planu diseminacije iskustva mobilnosti,
  5. dokaz o sklopljenom radnom ugovoru, i
  6. potpisana i overena saglasnost o odsustvu sa radnog mesta tokom trajanja mobilnosti.

 

Da bi vaša prijava bila pozitivno ocenjena, potrebno je da se ispune sledeći uslovi:

  1. potpuna konkursna dokumentacija,
  2. kvalitet i sadržaj plana rada,
  3. način diseminacije po povratku na rad sa mobilnosti (iz Obrasca o planu diseminacije iskustva mobilnosti),
  4. doprinos kandidata u uspostavljanju saradnje kroz program mobilnosti.

Prednost će imati kandidati koji nisu nikada bili na razmeni studenata.

Konkursi će se otvarati semestar ranije, što znači da za razmenu u letnjem semestru, rok za prijavu će biti u decembru, dok za zimski semestar u junu. 

O ishodu prijave kandidati će biti obavešteni putem mejla do naznačenog roka u konkursu, a u slučaju žalbi, biće u samom konkursu naznačeni koraci.

Glavne kontakt tačke pre, tokom i neposredno nakon razmene su Kancelarije za međunarodnu saradnju matične ustanove (ICEPS-a) i ustanove koja vas prima na razmenu.

Njima se obraćate za sve nedoumice, posebno u vezi same administracije, Ugovora o učenju, dnevnica, itd.

Ustanova koja vas prihvata vam može dodeliti mentora koji će vam biti na usluzi za sva praktična pitanja u vezi smeštaja, vize/boravišne dozvole, itd.

Informacije o najnovojim konkursima za mobilnost , njihovim rokovima za prijavu, načinima prijave, potrebnoj dokumentaciji možete pronaći ovde.

Ukoliko imate neko pitanje ili želite više da saznate o mogućnosti razmene, možete kontaktirati Kancelariju za međunarodnu saradnju putem mejla international@iceps.edu.rs.