Flat Preloader Icon

Jedan od glavnih motiva razmena jeste deljenje iskustava, stoga je Evropska komisija u program uključila i mogućnost razmena nastavnog i nenastavnog osoblja između visokoškolskih institucija kako bi upravo podstakla deljenje najboljih praksi i transfer znanja između kolega, a sve u svrhu poboljšanja metoda i pristupa u obrazovanju. 

Zaposleni ICEPS-a će imati mogućnost da odu na razmenu u cilju:

 • izvođenja nastave
 • pohađanje obuke

Postoje dve ključne aktivnosti (KA) u sklopu kojih se zaposleni mogu prijaviti:

 • mobilnost između programskih država ( KA131)
 • međunarodna kreditna mobilnost između EU članica i trećih zemalja povezanih sa programom i trećih zemalja koje nisu povezane sa programom (KA171)

 U nastavku pogledajte najvažnije informacije kako biste uspešno prošli kroz ceo proces! 

Pravo učešća u mobilnosti ima nastavno i nenastavno osoblje koje je po osnovu ugovora o radu zaposleno na ICEPS-u.

Pored navedenog, opšti preduslov za mobilnost zaposlenih je znanje stranog jezika na nivou najmanje B2.

Kada ste pronašli otvoren konkurs za prijavu na željenu ustanovu, potrebno je da se do roka naznačenog u konkursu prijavite tako što ćete na mejl iz konkursa poslati potrebnu dokumentaciju u PDF formatu.

Nepotpune prijave, kao i prijave koje stignu nakon naznačenog roka u konkursu neće biti uzete u razmatranje.

Konkurs se raspisuje u skladu sa Pravilnikom o mobilnosti. 

Dokumentacija koja se očekuje za prijavu je:

 1. sken važećeg pasoša (sa datumom važenja najmanje 6 meseci od planiranog kraja razmene),
 2. popunjen prijavni obrazac,
 3. potpisan i overen Ugovor o mobilnosti (kandidat i ustanova primalac),
 4. popunjen Obrazac o planu diseminacije iskustva mobilnosti,
 5. dokaz o sklopljenom radnom ugovoru, i
 6. potpisana i overena saglasnost o odsustvu sa radnog mesta tokom trajanja mobilnosti.

Da bi vaša prijava bila pozitivno ocenjena, potrebno je da se ispune sledeći uslovi:

 1. potpuna konkursna dokumentacija,
 2. kvalitet i sadržaj plana rada,
 3. način diseminacije po povratku na rad sa mobilnosti (iz Obrasca o planu diseminacije iskustva mobilnosti),
 4. doprinos kandidata u uspostavljanju saradnje kroz program mobilnosti.

Prednost će imati kandidati koji nisu nikada bili na razmeni osoblja.

Konkursi će se otvarati semestar ranije, što znači da za razmenu u letnjem semestru, rok za prijavu će biti u oktobru, dok za zimski semestar u maju. 

O ishodu prijave kandidati će biti obavešteni putem mejla do naznačenog roka u konkursu, a u slučaju žalbi, biće u samom konkursu naznačeni koraci.

Zaposleni ICEPS-a će moći da se prijave za razmenu na nekoj od partnerskih visokoškolskih ustanova sa kojima ICEPS ima potpisane inter-institucionalne sporazume o saradnji.

Vredno radimo na povezivanju sa ustanovama iz Evrope i sveta najboljim u datim poljima kako bi naši zaposleni stekli široka znanja i ostvarili saradnju sa kolegama iz inostranstva.

Lista ICEPS partnera dostupna je ovde i redovno se ažurira.

Ako imate predlog da se povežemo sa određenom ustanovom, možete nam pisati na mejl international@iceps.edu.rs i rado ćemo istražiti mogućnosti uspostavljanja saradnje.

Važna napomena: Spisak ICEPS partnera obuhvata listu svih partnera. Konkursi za razmenu na određenoj ustanovi otvaraju se periodično, pa sve otvorene konkurse za razmenu možete pratiti ovde.

Program Erazmus+ dodeljuje zaposlenima finansijsku podršku koja pokriva troškove boravka i troškove puta za mobilnost u programskim i partnerskim državama. 

Troškovi boravka se isplaćuju u dnevnim iznosima, a iznosi variraju u zavisnosti od zemlje u kojoj se vrši mobilnosti. 
Iznosi su sledeći:

180 €za mobilnost u Danskoj, Finskoj, Islandu, Irskoj, Luksemburgu, Švedskoj, UK, Lihtenštajnu, Norveškoj
160 €za mobilnost u Austriji, Belgiji, Nemačkoj, Francuskoj, Italiji, Grčkoj, Španiji, Kipru, Holandiji, Malti, Portugalu
140 €za mobilnost u Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Estoniji, Letoniji, Litvaniji, Mađarskoj, Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj, Sloveniji, Severnoj Makedoniji i Turskoj

Pored troškova boravka, Erazmus+ program pokriva i putne troškove. 
Zavisno od udaljenosti mesta odredišta – koje se računa prema kalkulatoru razdaljine Evropske komisije – putni troškovi se refundiraju u sledećim iznosima:
Related image 180 € за растојање 00-499км
Related image 275 € за растојање 500-1.999км
Related image 360 € за растојање 2.000-2.999км
Related image 530 € за растојање 3.000-3.999км
Related image 820 € за растојање 4.000-7.999км

Glavne kontakt tačke pre, tokom i neposredno nakon razmene su Kancelarije za međunarodnu saradnju matične ustanove (ICEPS-a) i ustanove koja vas prima na razmenu.

Njima se obraćate za sve nedoumice, posebno u vezi same administracije, Ugovora o učenju, dnevnica, itd.

Ustanova koja vas prihvata vam može dodeliti mentora koji će vam biti na usluzi za sva praktična pitanja u vezi smeštaja, vize/boravišne dozvole, itd.

Informacije o najnovojim konkursima za mobilnost, rokovima za prijavu, načinima prijave, potrebnoj dokumentaciji možete pronaći ovde.

Ukoliko imate neko pitanje ili želite više da saznate o mogućnosti razmene, možete kontaktirati Kancelariju za međunarodnu saradnju putem mejla international@iceps.edu.rs.