Flat Preloader Icon

Studentski parlament

Studentski parlament Visoke strukovne škole ICEPS je zvanični organ preko kog studenti zastupaju svoja prava i štite svoje interese.

Koja je uloga Studentskog parlamenta ICEPS-a?

  • Da zastupa interese studenata pred Upravom Škole, ukazuje na izazove sa kojima se studenti suočavaju i daje predloge za njihovo rešavanje
  • Da predlaže i sprovodi aktivnosti u cilju poboljšanja kvaliteta nastave i uključivanje studenata u stručno-istraživačke delatnosti
  • Da organizuje vannastavne aktivnosti (studentska putovanja, humanitarne, sportske, kulturne i edukativne aktivnosti, itd.) i ostvaruje saradnju sa drugim studentskim udruženjima
  • Da inicira i organizuje stručne studentske razmene, kao i sve druge vidove saradnje sa drugim visokoškolskim ustanovama

Rad Studentskog parlamenta i način donošenja odluka određeni su Statutom Studentskog parlamenta.

Studentski parlament u svom sazivu ima 5 članova, uključujući i predsednika i potpredsednika Studentskog parlamenta. Mandat izabranih članova traje godinu dana, uz mogućnost produžetka.

Studentski parlament ICEPS-a otvoren je za sva pitanja, sugestije i predloge studenata, te poziva studente i druge interesne strane da se obrate putem mejl adrese: parlament@iceps.edu.rs.

predsednik

Milica Grujić

VŠJ Novi Sad, smer Fizioterapija

potpredsednik

Matija Agatić

VŠJ Novi Sad, smer Radiologija

član

Anja Ivanović

VŠU Beograd, smer Fizioterapija

član

Stefan Kalaba

VŠU Beograd, smer Fizioterapija

član

Lana Mansouri

VŠJ Novi Sad, smer Fizioterapija