Flat Preloader Icon

Odgovor: ICEPS nudi osnovne strukovne studije koje traju 3 godine (180 ESPB) i master strukovne studije koje traju 2 godine (120 ESPB).

Odgovor: Cene školarine se razlikuju zavisno od odabranog studijskog programa, načina plaćanja i prebivališta iz lične karte. ICEPS nudi brojne popuste na cenu školarine, a nudi i opciju plaćanja u 11 mesečnih rata. Cene školarina zajedno sa popustima za aktuelnu školsku godinu možete pronaći na ovom linku za sve osnovne i master strukovne studije.

Odgovor: U toku samih studija, osim školarine, tu su i troškovi prijave ispita, zatim troškovi overe godine, upisa naredne i obaveznog godišnjeg zdravstvenog osiguranja prilikom upisa naredne školske godine. Na kraju studija plaća se dodatno odbrana Završnog rada.

Pored navedenog, možete imati manjih vanrednih troškova ako budete podizali uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom studiranju (neke se naplaćuju, neke ne), naknadne Analize i slično.

Troškovi redovnog organizovanja stručne prakse uračunati su u cenu školarine.

Za kompletan cenovnik svih ostalih troškova pogledajte sledeći link.

Odgovor: Prijavu za upis na studije možete izvršiti popunjavanjem konkursnog (prijavnog) lista koji se nalazi na sajtu Škole u okviru odeljka Upis, gde ćete popuniti osnovne podatke koji su neophodni Studentskoj službi za početni kontakt sa Vama. Nakon toga ćete biti kontaktirani telefonskim putem radi izlaganja detalja o uslovima upisa, i primićete sve neophodne upisne informacije i pismenim putem na Vašu mejl adresu.

Odgovor: Prijemni ispit traje 30 minuta i sadrži 30 pitanja. Može se polagati online (za šta Vam je neophodna instalirana aplikacija Skype, laptop ili računar, kao i funkcionalna kamera preko koje ćemo ispratiti Vaše polaganje) ili u prostorijama Škole.

Za sve informacije o upisu na osnovne strukovne studije iz oblasti medicine posetite sledeći link.

Odgovor: Za upis na medicinske smerove osnovnih strukovnih studija polaže se prijemni ispit iz Zdravstvene nege. Kandidati koji žele da upišu smer Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog, prijemni ispit osim iz predmeta Zdravstvena nega, mogu polagati i iz predmeta Biohemija. Takođe, za upis na studijski program Menadžment u zdravstvu kandidat bira da li će polagati prijemni ispit iz predmeta Zdravstvena nega ili Osnovi ekonomije.

Za sve informacije o upisu na osnovne strukovne studije iz oblasti medicine posetite sledeći link.

Za upis na master strukovne studije se ne polaže prijemni ispit.
Za sve informacije o upisu na master strukovne studije posetite sledeći link.

Za upis na studijske programe Menadžment u hotelijerstvu, Menadžment u restoraterstvu i Menadžment u gastronomiji prijemni ispit se polaže iz predmeta Osnovi ekonomije ili Osnove turizma i ugostiteljstva.
Za sve informacije o upisu na osnovne strukovne studije iz oblasti ugostiteljstva posetite sledeći link.

Odgovor: Zbirku za polaganje prijemnog ispita iz predmeta Zdravstvena nega ili iz predmeta Biohemija možete kupiti u prostorijama Škole uz prethodno izvršenu uplatu u iznosu od 1.200 dinara na tekući račun Škole. Primer uplatnice dostupan je ovde. Kada preuzimate svoju zbirku, neophodno je da za istu dostavite na uvid dokaz o izvršenoj uplati.

Zbirku vam takođe možemo poslati i poštom na željenu adresu. U tom slučaju dokaz o izvršenoj uplati možete poslati na mejl Studentske službe. Potrebno je takođe u istom mejlu da pošaljete i svoje kontakt podatke za dostavu pošiljke. Troškove dostave snosi primalac.

Da pogledate primere testova iz Zdravstvene nege, Biohemije i Osnova ekonomije, pogledajte stranicu sa upisnim informacijama.

Za informacije o pripremi prijemnog ispita iz Osnova ekonomije i Osnova turizma i ugostiteljstva za upis na studijske smerove iz oblasti ugostiteljstva, pogledajte stranicu sa upisnim informacijama

Odgovor: Strukovne studije imaju kao glavni fokus sticanje i svakodnevnu primenu teorijskih i praktičnih znanja i veština u poslu. Stoga, studije na ICEPS-u imaju veliki fond časova stručne prakse koja je usmerena na stručno usavršavanje i osposobljavanje studenata za efikasno pronalaženje zaposlenja odmah po završetku studija.

Akademske studije su više usmerene na razvijanje kompetencija za razvoj i primenu naučnih dostignuća u profesionalnom radu.

ICEPS trenutno nudi samo strukovne studije.

Odgovor: Potrebno je da sa prethodne visokoškolske ustanove dostavite uverenje o položenim ispitima. Na osnovu tog uverenja, uradiće se Analiza za priznavanje diferencijalnih nastavnih obaveza kojom će naša Komisija ustanoviti koji predmeti Vam mogu biti priznati sa prethodne ustanove i od koje godine studija nastavljate studiranje. Ako odlučite da se upišete na osnovu rešenja Analize, biće potrebno da platite troškove naknade za Analizu u iznosu od 5.500 din.

Važno: Po Zakonu nije dozvoljen prelazak sa akademskih studija na strukovne. U slučaju da ste na bili na akademskim studijama, prelazak nije moguć budući da ICEPS nudi strukovne studije. Naravno, imate opciju upisa prve godine i studiranja “ispočetka’’.

Odgovor: Ispitni rokovi se održavaju subotama kako bismo olakšali svim zaposlenim studentima polaganje ispita. Ispitni rokovi su svakog meseca što je dodatna pogodnost za sve naše studente. Ispitne rokove zajedno sa terminima za prijavu za aktuelnu školsku godinu možete naći ovde.

Odgovor: Svi ispiti se polažu pismenim putem. Prisustvo predavanjima nije preduslov za zaključivanje ocene iz datog predmeta. Zaključivanje ocene iz datog predmeta može biti uslovljeno jedino prethodno položenom stručnom praksom (ovo važi za kliničke predmete u okviru vašeg smera) ili prethodnim polaganjem nekog drugog predmeta.

Svi položeni predmeti su na vašem profilu u ICEPS Systemu obeleženi zelenom bojom radi lakšeg snalaženja i vođenja evidencije.

Odgovor: U okviru Vašeg profila na ICEPS-ovom sajtu www.medicina.iceps.edu.rs  nalaze se materijali za pripremu ispita.

Prilikom upisa, na mejl svaki student dobija podatke za logovanje na „Moj profil“ na sajtu ICEPS-a.

Ovde se nalaze svi predmeti za odabrani studijski program za sve tri godine studija sa informacijama o samom predmetu, uslovljenostima, predavačima i materijalima za pripremu ispita. Materijali uključuju i snimljena predavanja profesora koja možete ispratiti ako ste propustili predavanja uživo. Samim tim za vreme studiranja nemate trošak nabavke literature.

Odgovor: Prijava ispita za jedan predmet se tarifira po ceni od 1.200 dinara, s tim da ovaj uplaćeni iznos važi za prve tri prijave ispita iz svakog predmeta.

Svaka naredna prijava (od četvrte prijave ispita iz istog predmeta pa na dalje) tarifira se po ceni od 1.200 din.

Takođe, u statusu obnove godine prijava ispita se tarifira po ceni od 2.400 dinara.

Odgovor: Stručna praksa se organizuje isključivo u zdravstvenim ustanovama u državnom i privatnom sektoru sa kojima ICEPS ima potpisan Ugovor o saradnji (Nastavne baze ICEPS-a). Kompletan spisak nastavnih baza koji se redovno ažurira dostupan je ovde.

Praksu organizuje Škola vodeći računa o:

  • adekvatnosti ustanove za sticanje određenih znanja i veština predviđenih predmetom,
  • adekvatnosti mentora stručne prakse koji radi sa studentima na praksi, i
  • raspoloživosti ustanove i njenih resursa za obavljanje prakse (posebno u vreme COVID-19 pandemije).

Određena stručna praksa se može organizovati i kabinetski u prostorijama Škole.

ICEPS nastoji da kada god je moguće pokrene stručnu praksu u Nastavnim bazama van mesta viskoškolskih jedinica i time svojim studentima olakša studiranje koji lokalno, u mestu stanovanja, mogu da obave praksu. Međutim, ona se u tim slučajevima pokreće uslovno, odnosno ako postoji dovoljan broj upisanih studenata, kao i ako ustanova ispunjava sve tehničke uslove za obavljanje određene prakse. U suprotnom, studenti se iz tih mesta upućuju na ustanovu u geografski najbližem mestu u kome se pokreće praksa iz datog predmeta.

Odgovor: Na svakom smeru postoji nekoliko predmeta koji imaju obaveznu stručnu praksu. Nakon obavljene prakse na tim predmetima, student može izaći na teorijski ispit. Praksa za studente na smeru Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog se obavlja kroz jedan predmet „Stručna praksa“ na svakoj godini studija i on nema teorijski ispit.

Pohađanje stručne prakse je obavezno, te se može desiti da ćete zbog obavljanja prakse morati da prilagođavate lični raspored, posebno ako ste u radnom odnosu.

Nadoknada propuštene prakse se može obaviti u toku same prakse pod određenim uslovima, naredne školske godine kada se praksa od strane Škole ponovo organizuje ili individualno po dodatnom trošku studenta prema zvaničnom cenovniku Škole dostupnom ovde.

Odgovor: Detaljne informacije za upis na master studije, možete naći ovde. ICEPS nudi strukovne master studije u trajanju od 2 godine (120 ESPB). Moguć je i prelazak sa istih (ista vrsta i nivo) ili srodnih studija sa drugih visokoškolskih ustanova.

Odgovor: Potvrdu o statusu redovnog studenta možete, izuzev dolaskom u Školu, zatražiti i slanjem mejla Studentskoj službi, a mi ćemo vam Potvrdu izraditi i poslati putem mejla ili predati lično, zavisno od Vaših potreba.

Bitno je da znate da se ova Potvrda može izdati samo ukoliko u datoj školskoj godini zaista imate regulisan studentski status (bilo da je redovno upisana tekuća godina studija ili obnova godine).

Studenti koji su u statusu mirovanja kao i studenti koji još uvek u datoj godini nisu regulisali svoj studentski status overom prethodne i upisom naredne godine studija, ne mogu dobiti ovu Potvrdu.

Izdavanje Potvrde o redovnom studiranju je besplatno, ali se u izuzetnim posebnim slučajevima naplaćuje prema zvaničnom cenovniku Škole.

Odgovor: Diplomu ili svedočanstva prethodno završene škole uvek možete preuzeti na revers i u obavezi ste da ih vratite u roku od 7 dana od datuma preuzimanja. Prilikom upisa nam umesto originala možete ostaviti i overene kopije kod notara.

Odgovor: ICEPS System je online platforma namenjena studentima ICEPS-a.

Prilikom upisa svaki student dobija na mejl podatke za svoj personalizovani nalog na kome može:

  • videti svoje osnovne podatke i trenutni broj prikupljenih ESPB poena
  • naći spisak svih predmeta sa ocenama
  • pratiti svoje finansije odnosno uplate i isplate, kao i zaduženja
  • prijaviti ispite, odjaviti ispite i ispratiti rezultate ispita
  • pratiti svoj raspored predavanja i prakse

Odgovor: Za sve nedoumice u toku samih studija budite slobodni da kontaktirate Studentsku službu visokoškolske jedinice u koju ste upisani. Studentska služba će Vam rado pomoći i učiniti da Vaše studiranje bude uspešno i prijatno.

U nastavku ostavljamo kontakte koji su dostupni i na sledećem linku.

Beograd:  office@iceps.edu.rs, (+381) 011 6 555 190, (+381) 064 6429 086;
Novi Sad: office.novisad@iceps.edu.rs, (+381) 021 523 107, (+381) 064 6483 740;
Leskovac: office.leskovac@iceps.edu.rs, (+381) 016 601 699, (+381) 064 6483 742;
Vršac: office.vrsac@iceps.edu.rs, (+381) 013 407 982, (+381) 064 6483 097;
Kraljevo: office.kraljevo@iceps.edu.rs, (+381) 036 383 720, (+381) 064 829 06 45;
Jagodina: office@jagodina@iceps.edu.rs, (+381) 035 810 16 42, (+381) 064 824 56 88;