PG Slots CassinoPG Slots Cassino PG Slots Cassino Podrška nastavi - Iceps PG Slots Cassino
Flat Preloader Icon

dr Srđan Stojanović

Direktor

Marijana Spasojević

Menadžer Studentskih službi ICEPS-a

Marija Papić

Koordinator Kvaliteta nastave i Koordinator za Međunarodnu saradnju

Lidija Pejatović

Koordinator Poslovnog razvoja

Marijana Ignjatović

Sekretar Škole i Koordinator Kontrole kvaliteta

Tea Repac

Koordinator Uprave i Koordinator Pravnih poslova

Monika Babić

Referent Pravnih poslova

Jelena Stanivuković

Lični asistent direktora

Dunja Milanović

Referent Pravnih poslova

Svetlana Bulatović

Šef odeljenja Organizacije nastave

Jovana Avramović

Specijalista Rasporeda nastave

Danijela Kojić

Specijalista razvoja automatizacije Organizacije nastave

Nena Ćurković

Specijalista Rasporeda nastave

Daliborka Mićanović

Specijalista organizacije nastave na studijskim programima Menadžment u hotelijerstvu, gastronomiji i restoraterstvu

Bojan Spasojević

Koordinator studijskih programa Menadžment u hotelijerstvu, gastronomiji i restoraterstvu

Dragana Lončarević

Koordinator Finansija

Zorana Josin

Referent Finansija

Sanja Maričić

Referent Finansija

Ivan Stanisavljević

Savetnik direktora za regionalnu privrednu saradnju

Sanja Stankov

Specijalista za System i asistent Poslovnog razvoja

Dražen Vidaković

Referent Međunarodne saradnje

Aleksandar Sokolović

Koordinator IT-a

Jelena Krneta

Koordinator Marketinga

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA BEOGRAD:

Tijana Lazarević

Referent Studentske službe VŠU Beograd

Jovana Brenjo

Referent Studentske službe VŠU Beograd

VISOKOŠKOLSKA JEDINICA NOVI SAD:

Marija Todorović

Šef Studentske službe VŠJ Novi Sad

Tamara Gajić

Referent Studentske službe VŠJ Novi Sad

Marija Đukić

Referent Studentske službe VŠJ Novi Sad

Rada Ždero

Referent Studentske službe VŠJ Novi Sad

Katarina Stevanović

Referent Studentske službe VŠJ Novi Sad

VISOKOŠKOLSKA JEDINICA LESKOVAC:

Bojan Stanković

Šef Studentske službe VŠJ Leskovac

Anđela Stanojević

Referent Studentske službe VŠJ Leskovac

Milica Miljković

Referent Studentske službe VŠJ Leskovac

VISOKOŠKOLSKA JEDINICA VRŠAC:

Sabrina Bučalina

Referent Studentske službe VŠJ Vršac

Ivana Radmanovac

Referent Studentske službe VŠJ Vršac

VISOKOŠKOLSKA JEDINICA KRALJEVO:

Aleksandra Aleksić

Referent Studentske službe VŠJ Kraljevo

Ivana Milević

Referent Studentske službe VŠJ Kraljevo

VISOKOŠKOLSKA JEDINICA JAGODINA:

Sandra Stanojević

Referent Studentske službe VŠJ Jagodina