Flat Preloader Icon
Osnovne strukovne studije Radiologija

Trajanje studija

3 godine

Kreditni bodovi

180 ESPB

Zvanje

strukovni medicinski radiolog

Osnovne strukovne studije Radiologija je akreditovan studijski program koji će vam pružiti kvalitetno obrazovanje i savremenu obuku u oblasti radiološke dijagnostike i radioterapije. Kao obučeni profesionalac – strukovni medicinski radiolog, imaćete znanja i veština neophodne za uspešno obavljanje dijagnostičkih i terapijskih procedura u oblasti radiologije.

Za koga je ovaj studijski program?

Ako imate razvijenu sposobnost empatije, želju da pomažete drugima i zanima vas primena novih tehnologija u zdravstvu, upišite studijski program Radiologija! Potrebno je da imate završenu srednju školu (bilo kog usmerenja) u trajanju od četiri godine i da položite prijemni ispit.

Zaposleni zdravstveni radnici koji žele da se školuju uz posao, takođe mogu upisati ovaj studijski program. Na osnovu radnog iskustva, zaposleni zdravstveni radnici mogu ostvariti različite pogodnosti (priznavanje dela prakse, sniženje školarine) prilikom upisa.

Na ICEPS-u možete nastaviti studije Radiologije koje ste započeli u drugoj visokoškolskoj ustanovi. Ispiti koje ste ranije položili mogu vam biti priznati, a vreme studiranja skraćeno.

Šta ćete naučiti?

Tokom studija naučićete kako da pravilno koristite radiološku opremu, tehnike radioloških snimanja, razumećete ultrazvučne prikaze, CT i MR dijagnostiku, znaćete koje su sve primene radioterapije i kako se sprovodi zaštita od jonizujućeg zračenja, ali bićete i osposobljeni da pružite podršku pacijentima tokom radioloških postupaka.

Pogledajte i raspored predmeta koje ćete imati tokom sve tri godine studija:

I GODINAESPB
Anatomija i fiziologija7
Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija 5
Osnovi zdravstvene nege 8
Radiološka fizika i osnovi metodologije rada u radiologiji5
Izborni predmet 1 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 1-2)5
Higijena sa osnovama mikrobiologije 5
Rendgen anatomija i radiografske tehnike5
Radiološka zaštita5
Izborni predmet 2 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 1-2)5
II GODINAESPB
Patofiziologija6
Osnovi interne medicine 5
Rendgen aparati i uređaji5
Prva pomoć 5
Izborni predmet 3 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 3-4)5
Osnovi radioterapije7
Osnovi nuklearne medicine
5
Osnovi ultrazvučne dijagnostike6
Organizacija radiološke službe3
Izborni predmet 4 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 3-4)5
 
III GODINAESPB
Osnovi hirurgije sa ortopedijom 5
Urgentna medicina i zdravstvena nega u slučaju vanrednih situacija6
Radiološka dijagnostika10
Izborni predmet 5 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 5-6)5
Interventne vaskularne i nevaskularne metode10
Savremene radiološke dijagnostičke metode9
Izborni predmet 6 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 5-6)5
Završni rad10
 

IZBORNI PREDMETIESPB
Izborni blok 1-2
Etika u zdravstvu5
Veštine poslovne komunikacije5
Gerijatrija i zdravstvena nega u gerijatriji5
Specijalizovani engleski jezik za oblast medicine 15
Specijalizovani nemački jezik za oblast medicine 15
Javno zdravlje5
Organizacija zdravstvene delatnosti 5
Izborni blok 3-4
Marketing zdravstvenih ustanova5
Specijalizovani engleski jezik za oblast medicine 25
Nutricionizam5
Psihologija u zdravstvenoj nezi i zdravstvu5
Medicinska genetika i molekularna biologija5
Specijalizovani nemački jezik za oblast medicine 25
Alergologija5
Retke bolesti5
Izborni blok 5-6
Menadžment ljudskih resursa u zdravstvu5
Poslovni nemački jezik5
Poslovni engleski jezik5
Klinička nuklearna medicina5
Laboratorijska nuklearna medicina 5
Mentalna higijena5
Osnovi onkologije sa odabranim poglavljima radioterapije i zdravstvene nege onkoloških pacijenata5
Osnovi integrativne medicine5
Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo5
Kontrola kvaliteta 5
Metodika istraživačkog rada5

Napomena:

Možete birati samo jedan strani jezik po svakoj upisanoj godini studija.

Škola zadržava pravo promene predmeta u skladu sa trendovima privrede, zdravstva ili nauke, interesovanjima studenata i objektivnim okolnostima.

Ako želite da pročitate detaljan sadržaj predmeta, preuzmite Nastavni plan i program studijskog programa Radiologija.

Gde se obavlja praksa?

Na početku studija imaćete kabinetsku praksu u prostorijama Škole. U posebno opremljenim kabinetima kroz metode medicinske simulacije (primena medicinskih lutki),  učićete osnove nege radioloških pacijenata. Nakon takve obuke bićete pripremljeni za praksu u zdravstvenim ustanovama – našim nastavnim bazama, gde će vas obučavati iskusni mentori u realnom okruženju sa pacijentima različitih zdravstvenih stanja. ICEPS uspešno sarađuje sa oko 100 uglednih zdravstvenih ustanova širom Srbije, pa postoji mogućnost da praksu obavljate u mestu stanovanja (ili u zdravstvenoj ustanovi u kojoj ste zaposleni).

Mogućnost zaposlenja

Nakon završetka osnovnih strukovnih studija Radiologija bićete obučeni i spremni za rad u zdravstvenim ustanovama na poziciji medicinskog radiologa. Vaša uloga obuhvataće pripremu pacijenata za radiološke preglede, obezbeđivanje njihove sigurnosti tokom procedure, kao i precizno vođenje medicinske dokumentacije. Bićete odgovorni za održavanje opreme i poštovanje strogo definisanih standarda radiološke bezbednosti i kvaliteta. Imaćete značajnu ulogu u timu zdravstvenih stručnjaka i doprinosićete tačnoj dijagnozi i efikasnom lečenju pacijenata.

U Republici Srbiji i okruženju trenutno postoji deficit ovog profila, te postoji velika mogućnost zaposlenja odmah nakon završenih studija.

Kao strukovni medicinski radiolog moći ćete da se zaposlite u domovima zdravlja, opštim i specijalnim bolnicama, klinikama, specijalističkim ordinacijama i drugim zdravstvenim ustanovama, kao i u privatnoj praksi.

Čest je slučaj da prilikom obavljanja stručne prakse u zdravstvenim ustanovama poslodavci primete vaše posebno zalaganje i ponude vam mogućnost zaposlenja.

Ukoliko ste zainteresovani da karijeru razvijate u inostranstvu, aktuelne ponude poslova za zdravstvene radnike možete pronaći OVDE.

Upis na osnovne strukovne studije Radiologija

Za upis na osnovne strukovne studije Radiologija polaže se prijemni ispit iz predmeta Zdravstvena nega. Za pripremu prijemnog ispita postoji zbirka koju možete poručiti u Studentskoj službi ICEPS-a.

Bez polaganja prijemnog ispita možete se upisati u slučaju da ste tokom sve četiri godine srednje škole imali ocenu 5 ili ste osvojili 1. – 3. mesto na takmičenju (radskom, regionalnom, nacionalnom ili internacionalnom)  iz predmeta koji se priznaje na prijemnom.

Spisak potrebne dokumentacije i sve detaljne informacije o uslovima upisa pronaći OVDE.

Školarina za prvu godinu studija iznosi 1900 eur uz mogućnost plaćanja u čak 11 mesečnih rata. Za uplate u celosti, udaljenost od sedišta Ustanove, upis u predroku, upis više članova iste porodice, članove sindikata zdravstvenih radnika sa kojima Škola sarađuje, kao i za zaposlene aktuelni su veliki popusti na školarinu.

Na ICEPS-u možete studirati i besplatno! Prijavite se na Konkurs za ICEPS stipendije.

Prijave za upis uz popust su već počele, požurite da se prijavite i rezervišete svoje mesto!