Flat Preloader Icon

Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove

Uverenje o akreditaciji studijskog programa – OSS Zdravstvena nega

Dopuna uverenja o akreditaciji studijskog programa – OSS Zdravstvena nega 

Dopuna uverenja o akreditaciji studijskog programa – OSS Zdravstvena nega (nastava na engleskom jeziku) 

Dopuna uverenja o akreditaciji studijskog programa – OSS Zdravstvena nega, visokoškolska jedinica Leskovac

Dopuna uverenja o akreditaciji studijskog programa – OSS Zdravstvena nega, visokoškolska jedinica Vršac

Dopuna uverenja o akreditaciji studijskog programa – OSS Zdravstvena nega, visokoškolska jedinica Kraljevo

Dopuna uverenja o akreditaciji studijskog programa – OSS Zdravstvena nega, visokoškolska jedinica Jagodina

Uverenje o akreditaciji studijskog programa – OSS Fizioterapija

Dopuna uverenja o akreditaciji studijskog programa – OSS Fizioterapija, visokoškolska jedinica Novi Sad

Dopuna uverenja o akreditaciji studijskog programa – OSS Fizioterapija, visokoškolska jedinica Novi Sad

Uverenje o akreditaciji studijskog programa – OSS Radiologija

Dopuna uverenja o akreditaciji studijskog programa – OSS Radiologija 

Dopuna uverenja o akreditaciji studijskog programa – OSS Radiologija

Uverenje o akreditaciji studijskog programa – OSS Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog

Dopuna uverenja o akreditaciji studijskog programa – OSS Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog

Uverenje o akreditaciji studijskog programa – OSS Aparaturna kozmetologija

Uverenje o akreditaciji studijskog programa – OSS Poslovna ekonomija i menadžment (5 modula) 

Uverenje o akreditaciji studijskog programa – MSS Zdravstvena nega

Dopuna uverenja o akreditaciji studijskog programa – MSS Zdravstvena nega

Ispravka Dopune uverenja o akreditaciji studijskog programa – MSS Zdravstvena nega

Uverenje o akreditaciji studijskog programa – MSS Ultrazvučna dijagnostika

Uverenje o akreditaciji studijskog programa – MSS Menadžment u zdravstvu

Uverenje o akreditaciji studijskog programa – MSS Strukovni master medicinsko-laboratorijski tehnolog

Erazmus povelja za visoko obrazovanje 2021-2027 – Evropska komisija