Flat Preloader Icon

Završetak dela studija u inostranstvu kroz razmenu (mobilnost) je centralni deo Erazmus+ programa i pokazalo se da ima pozitivan efekat na zapošljivost. Poslodavci sve više vrednuju veštine i znanja stečene na razmeni u potpuno novom okruženju i kulturi, na stranom jeziku, a sami učesnici ovo iskustvo nazivaju iskustvom koje im je promenilo život!

Razmena je sjajna prilika da unapredite jezičke veštine, steknete samopouzdanje i nezavisnost, upoznate se sa novom kulturom, ali i proširite svoja znanja iz oblasti u kojoj se usavršavate i povežete sa kolegama iz drugih zemalja!

U nastavku pogledajte najvažnije informacije kako biste uspešno prošli kroz ceo proces! 

Odabrani kandidati pre odlaska na mobilnost potpisuju Ugovor o učenju (Learning Agreement) sa matičnom ustanovom (ICEPS) i institucijom domaćinom. Na osnovu potpisanog Ugovora o učenju, studentu se prilikom povratka sa mobilnosti priznaju svi stečeni ESPB poeni kao da ih je stekao na matičnoj ustanovi.

Student ima pravo na do 12 meseci mobilnosti po ciklusu studija (osnovne ili master studije). Ako student ide na mobilnost tokom prvog ciklusa (osnovne studije), mora biti najmanje na drugoj godini studija. Tokom celog procesa prijave obavezno je imati status studenta.

Razmena traje 5 meseci ili kraće zavisno od uslova konkursa na koji se student prijavljuje. Za eventualni produžetak perioda razmene, student se mora balgovremeno javiti svojoj Kancelariji za međunarodnu saradnju za odobrenje.

Matična institucija isplaćuje studentu stipendiju na mesečnom nivou za svaki mesec boravka na razmeni. Visina stipendije precizirana je konkursom na koji se student prijavljuje.

Studenti ICEPS-a će moći da se prijave za razmenu na nekoj od partnerskih visokoškolskih ustanova sa kojima ICEPS ima potpisane inter-institucionalne sporazume o saradnji.

Vredno radimo na povezivanju sa ustanovama iz Evrope i sveta, najboljim u svojim oblastima, kako bi naši studenti stekli široka znanja i ostvarili saradnju sa kolegama iz inostranstva.

Lista ICEPS partnera dostupna je ovde i redovno se ažurira.

Ako imate predlog da se povežemo sa određenom ustanovom, možete nam pisati na mejl international@iceps.edu.rs i rado ćemo istražiti mogućnosti uspostavljanja saradnje.

Važna napomena: Spisak ICEPS partnera obuhvata listu svih partnera. Konkursi za razmenu na određenoj ustanovi otvaraju se periodično, pa sve otvorene konkurse za razmenu možete pratiti ovde.

Kada ste pronašli otvoren Konkurs za prijavu na željenu ustanovu, potrebno je da se do roka naznačenog u konkursu prijavite tako što ćete na mejl iz konkursa poslati potrebnu dokumentaciju.

Nepotpune prijave, kao i prijave koje stignu nakon naznačenog roka u konkursu, neće biti uzete u razmatranje.

Konkurs se raspisuje u skladu sa Pravilnikom o mobilnosti.

Dokumentacija koja se očekuje za prijavu je:

  1. sken važećeg pasoša (sa datumom važenja najmanje 6 meseci od planiranog kraja razmene),
  2. CV u Europass formatu,
  3. motivaciono pismo, 
  4. najmanje jedno pismo preporuke od nastavnika/saradnika ili studentske organizacije u kojoj student volontira,
  5. Uverenje o položenim ispitima koje sadrži ocene i ESPB bodove ostvarene u dosadašnjem školovanju (naplaćuje se po zvaničnom Cenovniku škole),
  6. sertifikat o znanju jezika na kom se izvodi program ne stariji od 3 godine, a u slučaju nedostajanja sertifikata kandidat će biti testiran usmeno i pismeno o trošku Škole.

Svi kandidati rangiraju se po sledećim kriterijumima:

  1. motivaciono pismo,
  2. znanje stranog jezika na kome se izvodi nastava na razmeni,
  3. vannastavne aktivnosti,
  4. prosek ocena kandidata do trenutka podnošenja prijave za mobilnost.

Prednost će imati kandidati koji nisu nikada bili na razmeni studenata.

Konkursi će se otvarati semestar ranije, što znači da za razmenu u letnjem semestru, rok za prijavu će biti u decembru, dok za zimski semestar u junu. 

O ishodu prijave kandidati će biti obavešteni putem mejla do naznačenog roka u konkursu, a u slučaju žalbi, biće u samom konkursu naznačeni koraci.

Glavne kontakt tačke pre, tokom i neposredno nakon razmene su Kancelarije za međunarodnu saradnju matične ustanove (ICEPS-a) i ustanove koja vas prima na razmenu.

Njima se obraćate za sve nedoumice, posebno u vezi same administracije, Ugovora o učenju, stipendija, itd.

Ustanova koja vas prihvata vam može dodeliti studenta mentora ili badija (buddy) koji će vam biti na usluzi za sva praktična pitanja u vezi smeštaja, vize/boravišne dozvole, itd.

Neki od njih mogu imati saradnju sa Erazmus studentskom mrežom (Erasmus Student Network), studentskom organizacijom koja pomaže studentima koji dolaze na razmenu. Glavni princip ove organizacije je „students helping students” to jest studenti koji pomažu studentima.

U skoro bilo koji grad koji odete, postoji lokalna organizacija Erazmus studentske mreže i njihovi volonteri će vam rado pomoći da nađete smeštaj, da se snađete u gradu, da rešite status vize ako treba i slično.

Više o studentskim razmenama i njihovim benefitima, kao i iskustva naših studenata koji su ih pohađali razmenu, možete pročitati na sajtu o studentskim razmenama koji su napravili volonteri iz Erazmus studentske mreže Srbija uz pomoć organizacije WBAA.

Informacije o otvorenim konkursima za mobilnost, rokovima za prijavu, načinima prijave, potrebnoj dokumentaciji možete pronaći ovde.

Ukoliko imate neko pitanje ili želite više da saznate o mogućnosti razmene, možete kontaktirati Kancelariju za međunarodnu saradnju putem mejla international@iceps.edu.rs.