Flat Preloader Icon

Završetak dela studija u inostranstvu kroz razmenu (mobilnost) je centralni deo Erazmus+ programa i pokazalo se da ima pozitivan efekat na zapošljivost. Poslodavci sve više vrednuju veštine i znanja stečene na razmeni u potpuno novom okruženju i kulturi, na stranom jeziku, a sami učesnici ovo iskustvo nazivaju iskustvom koje im je promenilo život!

Razmena je sjajna prilika da unapredite jezičke veštine, steknete samopouzdanje i nezavisnost, upoznate se sa novom kulturom, ali i proširite svoja znanja iz oblasti u kojoj se usavršavate i povežete sa kolegama iz drugih zemalja!

Ako odete na mobilnost u svrhu studentske razmene, ispite koje položite tokom perioda mobilnosti će vam se po povratku priznati kao da ste ih položili na ICEPS-u, a pored toga dobijate i Erazmus+ stipendiju!

U nastavku pogledajte najvažnije informacije kako biste uspešno prošli kroz ceo proces! 

 

Odabrani kandidati pre odlaska na mobilnost potpisuju Ugovor o učenju (Learning Agreement) sa matičnom ustanovom (ICEPS) i institucijom domaćinom. Na osnovu potpisanog Ugovora o učenju, studentu se prilikom povratka sa mobilnosti priznaju svi stečeni ESPB poeni kao da ih je stekao na matičnoj ustanovi.

Student ima pravo na do 12 meseci mobilnosti po ciklusu studija (osnovne ili master studije). Svakim individualnim konkursom je precizirana ciljna grupa studenata koji se mogu prijaviti (studijski program i godina studija). Student koji je izabran za učešće u Programu mobilnosti mora biti u statusu redovnog ili ponovnog upisa u školskoj godini u kojoj se realizuje Program mobilnosti uz ispunjavanje ostalih uslova iz konkursa.

Razmena traje najmanje 2, a maksimalno 12 meseci u zavisnosti od uslova konkursa na koji se student prijavljuje. Za eventualni produžetak perioda razmene, student se mora blagovremeno javiti Kancelariji za međunarodnu saradnju ICEPS-a za odobrenje.

Matična institucija isplaćuje studentu stipendiju sračunatu prema mesečnom iznosu i dužini mobilnosti. Visina stipendije precizirana je konkursom na koji se student prijavljuje.

Studenti ICEPS-a će moći da se prijave za razmenu na nekoj od partnerskih visokoškolskih ustanova sa kojima ICEPS ima potpisane inter-institucionalne sporazume o saradnji.

Vredno radimo na povezivanju sa ustanovama iz Evrope i sveta, najboljim u svojim oblastima, kako bi naši studenti stekli široka znanja i ostvarili saradnju sa kolegama iz inostranstva.

Lista visokoškolskih ICEPS partnera dostupna je ovde i redovno se ažurira.

Ako imate predlog da se povežemo sa određenom ustanovom, možete nam pisati na mejl international@iceps.edu.rs i rado ćemo istražiti mogućnosti uspostavljanja saradnje.

Važna napomena: Spisak ICEPS partnera obuhvata listu svih visokoškolskih partnera. Konkursom je određeno na koju tačno ustanovu možete otići na razmenu, pa sve otvorene konkurse za razmenu možete pratiti ovde.

Kada ste pronašli otvoren Konkurs za prijavu na željenu ustanovu, potrebno je da se do roka naznačenog u Konkursu prijavite tako što ćete na mejl iz Konkursa poslati potrebnu dokumentaciju.

Nepotpune prijave, kao i prijave koje stignu nakon naznačenog roka u Konkursu, neće biti uzete u razmatranje.

Konkurs se raspisuje u skladu sa Pravilnikom o mobilnosti.

Dokumentacija koja se očekuje za prijavu je:

 1. Popunjen Prijavni obrazac za učešće na Programu mobilnosti;
 2. Sken važećeg pasoša (obavezno proveriti vreme isteka pasoša – pasoš treba da važi najmanje 3 meseca od dana završetka mobilnosti );
 3. CV u Europass formatu;
 4. Motivaciono pismo do jedne/jedne i po A4 strane;
 5. Uverenje o položenim ispitima zajedno sa ocenama i ESPB bodovima ostvarenim u dosadašnjem školovanju (uverenje se naplaćuje po aktuelnom cenovniku Škole);
 6. Sertifikat o nivou znanja stranog jezika na kom se izvodi studijski program na koji se kandidat prijavio ne stariji od 3 godine sa zahtevanim nivoom propisanim u Konkursu. U Konkursu se može postaviti uslov da student ne mora da dostavi Sertifikat ako ima najmanje ocenu 9 na stranom jeziku na kome se mobilnost izvodi na prvoj i drugoj godini studija. Opciono: u slučaju nedostavljanja Sertifikata ili nepostavljanja/neispunjavanja uslova o položenom engleskom jeziku, kandidat se poziva na testiranje znanja jezika o trošku Škole;
 7. Potpisano Obavešenje i saglasnost za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Osim navedenog kandidat može priložiti i dodatnu prateću dokumentaciju ukoliko pripada nekoj od ciljnih grupa za inkluziju radi konkurisanja na pravo za dodatnu finansijsku podršku.

Svi kandidati rangiraju se po sledećim kriterijumima:

 1. Prosečne ocene kandidata u trenutku prijave (na osnovu Uverenja o položenim ispitima);
 2. Motivacije za učešće na Programu mobilnosti i benefite koje kandidat očekuje da dobije od učešća (na osnovu Motivacionog pisma);
 3. Učešća u međunarodnim ili vannastavnim aktivnostima ili trenutno odnosno dosadašnje radno angažovanje (na osnovu CV-a);
 4. Znanje stranog jezika na kome se odvija mobilnost na zahtevanom nivou (na osnovu Sertifikata ili ocene na stranom jeziku ili testiranja). 

Prednost će imati kandidati koji nisu nikada bili korisnici Erazmus+ stipendije, kao i kandidati koji pokažu spremnost da promovišu Erazmus+ program i svoje iskustvo po povratku sa mobilnosti. 

O ishodu prijave kandidati će biti obavešteni putem mejla do naznačenog roka u konkursu, a u slučaju žalbi, primenjuje se procedura propisana Pravilnikom. 

Glavne kontakt tačke pre, tokom i neposredno nakon razmene su Kancelarije za međunarodnu saradnju matične ustanove (ICEPS-a) i ustanove koja vas prima na razmenu.

Njima se obraćate za sve nedoumice, posebno u vezi same administracije, Ugovora o učenju, stipendija, itd.

Ustanova koja vas prihvata vam može dodeliti studenta mentora ili badija (buddy) koji će vam biti na usluzi za sva praktična pitanja u vezi smeštaja, vize/boravišne dozvole, itd.

Neki od njih mogu imati saradnju sa Erazmus studentskom mrežom (Erasmus Student Network), studentskom organizacijom koja pomaže studentima koji dolaze na razmenu. Glavni princip ove organizacije je „students helping students” to jest studenti koji pomažu studentima.

U skoro bilo koji grad koji odete, postoji lokalna organizacija Erazmus studentske mreže i njihovi volonteri će vam rado pomoći da nađete smeštaj, da se snađete u gradu, da rešite status vize ako treba i slično.

Informacije o otvorenim konkursima za mobilnost, rokovima za prijavu, načinima prijave, potrebnoj dokumentaciji možete pronaći ovde.

Ukoliko imate neko pitanje ili želite više da saznate o mogućnosti razmene, možete kontaktirati Kancelariju za međunarodnu saradnju putem mejla international@iceps.edu.rs.

Više o studentskim razmenama i njihovim benefitima, kao i iskustva naših studenata koji su ih pohađali razmenu, možete pročitati na sajtu o studentskim razmenama koji su napravili volonteri iz Erazmus studentske mreže Srbija uz pomoć organizacije WBAA.