Flat Preloader Icon

Na ICEPS-u kao visokoj strukovnoj školi veliki naglasak je na praksi tokom koje studenti stiču praktične veštine i znanja upotrebljiva odmah na tržištu rada.

Sada pored najboljih prakse u raznim ustanovama i objektima u Srbiji, ICEPS nudi mogućnost pohađanja stručne prakse u inostranstvu kroz Erazmus+ program na nekoj od partnerskih institucija. Ovo je fantastična prilika da pohađate praksu u drugim zemljama i steknete drugačiju perspektivu na svoju struku, kao i da  provedete određeni period svog života u novoj zemlji i kulturi, učeći i radeći na stranom jeziku. 

U nastavku pogledajte najvažnije informacije kako biste uspešno prošli kroz ceo proces! 

Odabrani kandidati pre odlaska na praksu potpisuju Ugovor o mobilnosti (Mobility Agreement) sa matičnom ustanovom (ICEPS) i institucijom domaćinom. Na osnovu potpisanog Ugovora o učenju, studentu se prilikom povratka sa mobilnosti priznaju svi stečeni ESPB poeni kao da ih je stekao na matičnoj ustanovi.

Radna praksa studenata traje najmanje 2 meseca ili duže zavisno od uslova konkursa na koji se student prijavljuje. Za eventualni produžetak perioda prakse, student se mora blagovremeno javiti svojoj Kancelariji za međunarodnu saradnju za odobrenje.

Matična institucija isplaćuje studentima stipendiju za svaki mesec boravka na praksi. Visina stipendija precizirana je konkursom.

Studenti ICEPS-a će moći da se prijave za praksu na nekoj od partnerskih visokoškolskih ustanova sa kojima ICEPS ima potpisane inter-institucionalne sporazume o saradnji.

Vredno radimo na povezivanju sa ustanovama iz Evrope i sveta najboljim u datim poljima kako bi naši studenti stekli široka znanja i ostvarili saradnju sa kolegama iz inostranstva.

Lista ICEPS partnera dostupna je ovde i redovno se ažurira.

Ako imate predlog da se povežemo sa određenom ustanovom, možete nam pisati na mejl international@iceps.edu.rs i rado ćemo istražiti mogućnosti uspostavljanja saradnje.

Važna napomena: Spisak ICEPS partnera obuhvata listu svih partnera. Konkursi za prakse na određenoj ustanovi otvaraju se periodično, pa sve otvorene konkurse za praksu možete pratiti ovde.

Kada ste pronašli otvoren konkurs za prijavu na željenu ustanovu, potrebno je da se do roka naznačenog u konkursu prijavite tako što ćete na mejl iz konkursa poslati potrebnu dokumentaciju.

Nepotpune prijave, kao i prijave koje stignu nakon naznačenog roka u konkursu, neće biti uzete u razmatranje.

Konkurs se raspisuje u skladu sa Pravilnikom o mobilnosti. 

Dokumentacija koja se očekuje za prijavu je:

  1. sken važećeg pasoša (sa datumom važenja najmanje 6 meseci od planiranog kraja razmene),
  2. CV u Europass formatu,
  3. motivaciono pismo, 
  4. najmanje jedno pismo preporuke od nastavnika/saradnika ili studentske organizacije u kojoj student volontira,
  5. Uverenje o položenim ispitima koje sadrži ocene i ESPB bodove ostvarene u dosadašnjem školovanju (naplaćuje se po zvaničnom Cenovniku škole),
  6. sertifikat o znanju jezika na kom se izvodi program ne stariji od 3 godine, a u slučaju nedostajanja sertifikata kandidat će biti testiran usmeno i pismeno o trošku Škole.

Svi kandidati rangiraju se po sledećim kriterijumima:

  1. motivaciono pismo,
  2. znanje stranog jezika na kome se izvodi nastava na razmeni,
  3. vannastavne aktivnosti,
  4. prosek ocena kandidata do trenutka podnošenja prijave za mobilnost.

Prednost će imati kandidati koji nisu nikada bili na praksi studenata.

Konkursi će se otvarati semestar ranije, što znači da za praksu u letnjem semestru, rok za prijavu će biti u decembru, dok za zimski semestar u junu. 

O ishodu prijave kandidati će biti obavešteni putem mejla do naznačenog roka u konkursu, a u slučaju žalbi, biće u samom konkursu naznačeni koraci.

Glavne kontakt tačke pre, tokom i neposredno nakon prakse su Kancelarija za međunarodnu saradnju matične ustanove (ICEPS-a) i Kancelarija za međunarodnu saradnju ili Uprava ustanove koja vas prima na praksu. Njima se obraćate za sve nedoumice, posebno u vezi same administracije, Ugovora o učenju, stipendija, itd.

Ustanova koja vas prihvata vam obezbeđuje supervizora na praksi.

Neke od ustanova mogu imati saradnju sa Erazmus studentskom mrežom (Erasmus Student Network), studentskom organizacijom koja pomaže studentima koji dolaze na praksu. U skoro bilo koji grad koji odete, postoji lokalna organizacija Erazmus studentske mreže i njihovi volonteri će vam rado pomoći da nađete smeštaj, da se snađete u gradu, da rešite status vize ako treba i slično.

Informacije o otvorenim konkursima za praksu, rokovima za prijavu, načinima prijave, potrebnoj dokumentaciji možete pronaći ovde.

Ukoliko imate neko pitanje ili želite više da saznate o mogućnosti prakse, možete kontaktirati Kancelariju za međunarodnu saradnju putem mejla international@iceps.edu.rs.