Odbrana diplomskog rada, student Petkov Renata

Odbrana diplomskog rada studenta Petkov Renate, pod naslovom “Palijativno nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti”, pod mentorstvom dr med. Svetlane Rajak, održaće se 28.07.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana diplomskog rada, student Lastić Stefan

Odbrana diplomskog rada studenta Lastić Stefana, pod naslovom “Uticaj KOVID pandemije na razlog izlaska timova Zavoda za hitnu medicinsku pomoć na teritoriji grada Novog Sada”, pod mentorstvom prof. dr Zlate Janjić, održaće se 26.07.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana diplomskog rada, student Okulić Slobodan

Odbrana diplomskog rada studenta Okulić Slobodana, pod naslovom “Kineziterapija kod skolioze u adolescentnom dobu”, pod mentorstvom dr Ivane Kaćanski, održaće se 22.07.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana diplomskog rada, student Oljača Bojan

Odbrana diplomskog rada studenta Oljača Bojana, pod naslovom “Osteoporoza, lečenje i značaj prevencije”, pod mentorstvom dr med. Tajane Nikolić, održaće se 22.07.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana diplomskog rada, student Filipović Jovana

Odbrana diplomskog rada studenta Filipović Jovane, pod naslovom “Hirurško lečenje karcinoma štitaste žlezde i uloga strukovne medicinske sestre u postoperativnom lečenju”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojiljković, održaće se 21.07.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana diplomskog rada, student Milovanović Jana

Odbrana diplomskog rada studenta Milovanović Jane, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u endotrahealnoj intubaciji i nega bolesnika na mehaničkoj ventilaciji”, pod mentorstvom dr med. Milana Stojković, održaće se 21.07.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana diplomskog rada, student Stojiljković Jovan

Odbrana diplomskog rada studenta Stojiljković Jovana, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u kardiopulmonalnoj reanimaciji kod dece”, pod mentorstvom mr Aleksandra Stanković, održaće se 21.07.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana diplomskog rada, student Ćirić Slađana

Odbrana diplomskog rada studenta Ćirić Slađane, pod naslovom “Epistaksa kao hitno stanje u otorinolaringologiji i uloga medicinske sestre u tretmanu obolelih”, pod mentorstvom dr med. Marija Kosanović, održaće se 07.07.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Čarapić Milica

Odbrana završnog rada studenta Čarapić Milice, pod naslovom “Unapređenje reproduktivnog zdravlja žene putem sistematskih pregleda”, pod mentorstvom dr med. Zvezdane Nikolić, održaće se 10.06.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Mijuca Mirjana

Odbrana završnog rada studenta Mijuca Mirjane, pod naslovom “Urgentna psihijatrija”, pod mentorstvom dr med. Tatjane Voskresenski, održaće se 06.06.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Ovšek Milica

Odbrana završnog rada studenta Ovšek Milice, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u rehabilitaciji pacijenata sa hemiplegijom”, pod mentorstvom dr med. Jelice Radaković, održaće se 06.06.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Mitrović Milica

Odbrana završnog rada studenta Mitrović Milice, pod naslovom “Rehabilitacija pacijenata sa koksartrozom”, pod mentorstvom dr med. Branimira Radenković, održaće se 03.06.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Janjić Marija

Odbrana završnog rada studenta Janjić Marije, pod naslovom “Uloga sestre u zbrinjavanju akutnih komplikacija šećerne bolesti”, pod mentorstvom mr Aleksandra Stanković, održaće se 03.06.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Klarić Jelena

Odbrana završnog rada studenta Klarić Jelene, pod naslovom “Uloga radiološke dijagnostike u utvrđivanju etiologije akutnog abdomena”, pod mentorstvom dr med. Silvije Marton, održaće se 30.05.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Jurčević Tanja

Odbrana završnog rada studenta Jurčević Tanje, pod naslovom “Rendgenski pregled pluća pacijenata tokom infekcije COVID-19”, pod mentorstvom dr med. Jelene Đokić, održaće se 23.05.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Bogdanović Irena

Odbrana završnog rada studenta Bogdanović Irene, pod naslovom “Benigni tumori dojke”, pod mentorstvom dr med. Vidoja Radosavljević, održaće se 10.05.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Božović Danijela

Odbrana završnog rada studenta Božović Danijele, pod naslovom “Rezultati procesa rehabilitacije posle operacije lumbalne diskus hernije, značaj medicinske sestre”, pod mentorstvom dr med. Zorice Ćulibrk, održaće se 28.04.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Mojsin Jadranka

Odbrana završnog rada studenta Mojsin Jadranke, pod naslovom “Specifičnosti zdravstvene nege kod bolesnika sa urinarnom infekcijom na stacionarnom lečenju”,pod mentorstvom dr med. Zorice Ćulibrk, održaće se 28.04.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Bolorin Predrag

Odbrana završnog rada studenta Bolorin Predraga, pod naslovom “Specifičnosti zdravstvene nege bolesnika u rehabilitaciji nakon implantacije endoproteze kuka”,pod mentorstvom dr med. Zorice Ćulibrk, održaće se 28.04.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Stojilković Nadica

Odbrana završnog rada studenta Stojilković Nadice, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u prevenciji i lečenju adenokarcinoma pluća”,pod mentorstvom mr Aleksandra Stanković, održaće se 20.04.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Mitić Jovana

Odbrana završnog rada studenta Mitić Jovane, pod naslovom “Uloga ultrazvuka kod oboljenja jetre”,pod mentorstvom dr med. Miodrag Janković, održaće se 20.04.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Mitić Jelena

Odbrana završnog rada studenta Mitić Jelene, pod naslovom “Uloga skenera kod oboljenja jetre”,pod mentorstvom dr med. Miodraga Janković, održaće se 20.04.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Cvetković Dina

Odbrana završnog rada studenta Cvetković Dine, pod naslovom “Uloga skenera kod oboljenja slezine”,pod mentorstvom dr med. Miodrag Janković, održaće se 20.04.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Dimitrijević Jovana

Odbrana završnog rada studenta Panić Velimirović Sanje, pod naslovom “Uloga strukovne medicinske sestre u izvođenju kardiopulmonalne reanimacije – KPR”,pod mentorstvom dr med. Nebojša Dimitrijević, održaće se 19.04.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Rajković Ljiljana

Odbrana završnog rada studenta Rajković Ljiljane, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u prevenciji i lečenju bronhijalne astme”,pod mentorstvom mr Aleksandra Stanković, održaće se 19.04.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Trajković Ana

Odbrana završnog rada studenta Trajković Ane, pod naslovom “Prevencija fenilketonurije kod novorođenčadi”,pod mentorstvom dr med. Zlatanović Snežana, održaće se 19.04.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Panić Velimirović Sanja

Odbrana završnog rada studenta Panić Velimirović Sanje, pod naslovom “Hidrocefalus kod dece – dijagnostika i lečenje”,pod mentorstvom prof. dr Zorice Živković, održaće se 18.04.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Badnjar Đorđe

Odbrana završnog rada studenta Badnjar Đorđa, pod naslovom “Fizikalni tretman pacijenata nakon operativnog lečenja nestabilnih preloma torakolumbalne kičme”,pod mentorstvom dr med. Tajana Nikolić, održaće se 07.04.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Lakić David

Odbrana završnog rada studenta Lakić Davida, pod naslovom “Urođeni deformiteti stopala sa posebnim osvrtom na pes eqinovarus congenitus”,pod mentorstvom dr Ivane Kaćanski, održaće se 07.04.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Đurović Slavica

Odbrana završnog rada studenta Đurović Slavice, pod naslovom “Anksioznost i depresija u adolescenciji”,pod mentorstvom dr med. Ljiljane Pavlović, održaće se 06.04.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Janošević Cvetkovski Daliborka

Odbrana završnog rada studenta Janošević Cvetkovski Daliborke, pod naslovom “Asepsa i antisepsa”,pod mentorstvom dr med. Vidoja Radosavljević, održaće se 06.04.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Stojanović Vladimir

Odbrana završnog rada studenta Stojanović Vladimira, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u postoperativnom toku operisanih pacijenata od preponske kile”,pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović, održaće se 04.04.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Korać Violeta

Odbrana završnog rada studenta Korać Violeta, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u procesu rehabilitacije i edukacije paraplegičara za aktivnosti dnevnog života”,pod mentorstvom dr med. Jelice Radaković, održaće se 01.04.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Nataša Drljača

Odbrana završnog rada studenta Nataše Drljača, pod naslovom “Zdravstvena nega dementnih osoba”,podmentorstvom dr med. Jasmine Babović Filipović, održaće se 01.04.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Pavlović Maja

Odbrana završnog rada studenta Pavlović Maje, pod naslovom “Intravenska (ekskretorna) urografija”,pod mentorstvom dr med. Miodrag Janković, održaće se 30.03.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Kalač Anita

Odbrana završnog rada studenta Kalač Anite, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u podršci prirodne ishrane novorođenčeta”,pod mentorstvom dr med. Svetlane Rajak, održaće se 25.03.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Mitrić Anđelija

Odbrana završnog rada studenta Mitrić Anđelije, pod naslovom “Primena i delotvornost termoterapije u fizikalnoj medicini”,pod mentorstvom dr med. Jelice Radaković, održaće se 15.03.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Mandić Volšek Marijana

Odbrana završnog rada studenta Mandić Volšek Marijane, pod naslovom “Marketing Mix”, pod mentorstvom dr Darka Tadić, održaće se 10.03.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Milošević Sanja

Odbrana završnog rada studenta Milošević Sanje, pod naslovom “Socijalno medicinski aspekt gojaznosti”,pod mentorstvom dr med. Svetlane Rajak, održaće se 09.03.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Nastovski Marko

Odbrana završnog rada studenta Nastovski Marka, pod naslovom “Distorzija skočnog zgloba u sportu, lečenje i rehabilitacija”,pod mentorstvom dr med. Dragana Gojković, održaće se 04.03.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Petrović Ivana

Odbrana završnog rada studenta Petrović Ivane, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u laparoskopskoj hirurgiji”,pod mentorstvom dr med. Đorđa Filipović, održaće se 03.03.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Bilafer Vesna

Odbrana završnog rada studenta Bilafer Vesne, pod naslovom “Uloga medicinske sestre instrumentarke kod artroskopije kolena”,pod mentorstvom dr med. Đorđa Filipović, održaće se 03.03.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Kosić Aleksandra

Odbrana završnog rada studenta Kosić Aleksandre, pod naslovom “Uloga CT u savremenoj radiološkoj dijagnostici pluća”,pod mentorstvom dr med. Jelene Đokić, održaće se 02.03.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Ivanović Nađa

Odbrana završnog rada studenta Ivanović Nađe, pod naslovom “Ultrazvučna dijagnostika fokalnih promena na jetri”,pod mentorstvom dr med. Jelene Đokić, održaće se 09.02.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Divić Jelena

Odbrana završnog rada studenta Divić Jelene, pod naslovom “Dijagnostičke promene pleure”,pod mentorstvom dr med. Jelene Đokić, održaće se 08.02.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Avramović Ivana

Odbrana završnog rada studenta Avramović Ivane, pod naslovom “Alkoholizam i lečenje alkoholizma”,pod mentorstvom dr med. Ljiljane Pavlović, održaće se 04.02.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Đokić Marina

Odbrana završnog rada studenta Đokić Marine, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u nezi i lečenju pacijenta sa Hodgkinovim limfomom”, pod mentorstvom mr Aleksandra Stanković, održaće se 03.02.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Miljenović Kristina

Odbrana završnog rada studenta Miljenović Kristine, pod naslovom “Epilepsija kod dece”, pod mentorstvom dr med. Ljiljane Pavlović, održaće se 04.02.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Avamović Ivana

Odbrana završnog rada studenta Avramović Ivane, pod naslovom “Alkoholizam i lečenje alkoholizma”, pod mentorstvom dr med. Ljiljane Pavlović, održaće se 04.02.2022. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Vukašinović Branislav

Odbrana završnog rada studenta Vukašinović Branislava, pod naslovom “Dijagnostika nadbubrežnih želzda”, pod mentorstvom dr med. Jelene Đokić, održaće se 28.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Đurović Gorana

Odbrana završnog rada studenta Đurović Gorane, pod naslovom “Anksioznost i depresija u adolescenciji”, pod mentorstvom dr med. Ljiljane Pavlović, održaće se 28.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Grujić Branislav

Odbrana završnog rada studenta Grujić Branislava, pod naslovom “Radiološka dijagnostika tupih trauma grudnog koša”, pod mentorstvom dr med. Jelene Đokić, održaće se 28.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Janošević Tijana

Odbrana završnog rada studenta Janošević Tijane, pod naslovom “Lečenje bubrežne anemije terapijom eritropoetina”, pod mentorstvom dr med. Vidoja Radosavljević, održaće se 28.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog rada, student Marić Siniša

Odbrana završnog rada studenta Marić Siniše, pod naslovom “Osteoartroza kolena”, pod mentorstvom dr med. Tajana Nikolić, održaće se 28.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana diplomskog rada, student Nikolić Sanja

Odbrana diplomskog rada studenta Nikolić Sanje, pod naslovom “Značaj ranog otkrivanja demencije kod starije populacije”, pod mentorstvom dr med. Ljiljane Pavlović, održaće se 28.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana diplomskog rada, student Lukić Salađana

Odbrana diplomskog rada studenta Slađane Lukić, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u nezi i lečenju pacijenata sa karcinomom debelog creva”, pod mentorstvom dr med. Daniele Stanišić, održaće se 29.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana diplomskog rada, student Milenković Marina

Odbrana diplomskog rada studenta Marine Milenković, pod naslovom “Zdravstvena nega gerijatrijskih pacijenata u rehabilitaciji”, pod mentorstvom prof. dr Dalibora Paspalj, održaće se 29.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana završnog (master) rada, student Joka Dragana

Odbrana završnog (master) rada studenta Joka Dragane, pod naslovom “Javno zdravlje u kriznim situacijama sa osvrtom na globalnu pandemiju COVID-19”, pod mentorstvom prof. dr Dalibora Paspalj, održaće se 29.12.2021. u prostorijama ICEPS-a

Završni rad

29.07.2022.

Završni rad, student Cvetković Milica

Završni rad studenta Cvetković Milice, pod naslovom naslovom “Uloga strukovne medicinske sestre u savremenom operativnom lečenju preponskih kila”,pod mentorstvom dr med. Milivoje Stojanović, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2a, na javni uvid.

23.07.2022.

Završni rad, student Martinović Dragana

Završni rad studenta Martinović Dragane, pod naslovom naslovom “Uloga medicinske sestre -instrumentarke kod operacije hernija”, pod mentorstvom dr med. Đorđa Filipović, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa Beogradu, na adresi Pariske Komune 24, na javni uvid.

18.07.2022.

Završni rad, student Stojković Natalija

Završni rad studenta Stojković Natalije, pod naslovom naslovom “Uloga i značaj strukovne medicinske sestre u multidisciplinarnom timu kod lečenja karcinoma dojke”, pod mentorstvom dr med. Zvezdane Nikolić, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2a, na javni uvid.

14.07.2022.

Završni rad, student Oljača Bojan

Završni rad studenta Oljača Bojana, pod naslovom naslovom “Osteoporoza, lečenje i značaj prevencije”, pod mentorstvom dr med. Tajane Nikolić, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Novom Sadu, na adresi Cvećarska 2, na javni uvid.

Završni rad, student Okulić Slobodan

Završni rad studenta Okulić Slobodana, pod naslovom naslovom “Kineziterapija kod skolioze u adolescentnom dobu”, pod mentorstvom dr Ivane Kaćanski,  postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Novom Sadu, na adresi Cvećarska 2, na javni uvid.

Završni rad, student Petkov Renata

Završni rad studenta Petkov Renate, pod naslovom naslovom naslovom “Palijativno nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti”, pod mentorstvom dr med. Svetlane Rajak, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Novom Sadu, na adresi Cvećarska 2, na javni uvid.

15.07.2022.

Završni rad, student Lastić Stefan

Završni rad studenta Lastić Stefana, pod naslovom naslovom “Uticaj KOVID pandemije na razlog izlaska timova Zavoda za hitnu medicinsku pomoć na teritoriji grada Novog Sada”, pod mentorstvom prof. dr Zlate Janjić, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Novom Sadu, na adresi Cvećarska 2, na javni uvid.

07.07.2022.

Završni rad, student Filipović Jovana

Završni rad studenta Filipović Jovane, pod naslovom naslovom “Hirurško lečenje karcinoma štitaste žlezde i uloga strukovne medicinske sestre u postoperativnom lečenju”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojiljković, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2a, na javni uvid.

05.07.2022.

Završni rad, student Milovanović Jana

Završni rad studenta Milovanović Jana, pod naslovom naslovom naslovom “Uloga medicinske sestre u endotrahealnoj intubaciji i nega bolesnika na mehaničkoj ventilaciji”, pod mentorstvom dr med. Milana Stojković, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2a, na javni uvid.

01.07.2022.

Završni rad, student Aleksi Alen

Završni rad studenta Aleksi Alena, pod naslovom naslovom “Značaj primene informacionih tehnologija u radu medicinske sestre”, pod mentorstvom prof. dr Milice Živaljević, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Novom Sadu, na adresi Cvećarska 2, na javni uvid.

21.06.2022.

Završni rad, student Ćirić Slađana

Završni rad studenta Ćirić Slađane, pod naslovom naslovom “Epistaksa kao hitno stanje u otorinolaringologiji i uloga medicinske sestre u tretmanu obolelih”, pod mentorstvom dr med. Marija Kosanović,  postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Kraljevu, na javni uvid.

17.06.2022.

Završni rad, student Jevtić Jelena

Završni rad studenta Jevtić Jelene, pod naslovom naslovom “Prevencija riziko faktora u trudnoći”, pod mentorstvom dr med. Zvezdana Nikolić, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2a, na javni uvid.

14.06.2022.

Završni rad, student Stojiljković Jovan

Završni rad studenta Stojiljković Jovan, pod naslovom naslovom “Uloga medicinske sestre u kardiopulmonalnoj reanimaciji kod dece”, pod mentorstvom mr Aleksandra Stanković, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2a, na javni uvid.

01.06.2022.

Završni rad, student Bulatović Bojana

Završni rad studenta Bulatović Bojane, pod naslovom naslovom “Profesionalni rizici u pedijatriji”, pod mentorstvom prof. dr Zorici Živković,  postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Beogradu, Pariske komune 24 na javni uvid.

28.05.2022.

Završni rad, student Čarapić Milica

Završni rad studenta Čarapić Milica, pod naslovom naslovom “Unapređenje reproduktivnog zdravlja žene putem sistematskih pregleda”, pod mentorstvom dr med. Zvezdane Nikolić, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2a, na javni uvid.

26.05.2022.

Završni rad, student Mijuca Mirjana

Završni rad studenta Mijuca Mirjana, pod naslovom naslovom “Urgentna psihijatrija”, pod mentorstvom dr med. Tatjane Voskresenski, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Vršcu, Vaska Pope 30, na javni uvid.

17.05.2022.

Završni rad, student Mitrović Milica

Završni rad studenta Mitrović Milice, pod naslovom “Rehabilitacija pacijenata sa koksartrozom”, pod mentorstvom dr med. Branimira Radenković, postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenković 2a, na javni uvid.

Završni rad, student Ovšek Milica

Završni rad studenta Ovšek Milice, pod “Uloga medicinske sestre u rehabilitaciji pacijenata sa hemiplegijom”, pod mentorstvom dr med. Jelice Radaković, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Beogradu, na adresi Topličin venac 7, na javni uvid.

Završni rad, student Janjić Marija

Završni rad studenta Janjić Mariji, pod naslovom “Uloga sestre u zbrinjavanju akutnih komplikacija šećerne bolesti”, pod mentorstvom mr Aleksandra Stanković, postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenković 2a, na javni uvid.

18.04.2022.

Završni rad, student Klarić Jelena

Završni rad studenta Jurčević Tanja, pod naslovom naslovom “Uloga radiološke dijagnostike u utvrđivanju etiologije akutnog abdomena”, pod mentorstvom dr med. Silvije Marton,postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Vršcu, Vaska Pope 30, na javni uvid.

14.04.2022.

Završni rad, student Jurčević Tanja

Završni rad studenta Jurčević Tanja, pod naslovom naslovom “Rendgenski pregled pluća pacijenata tokom infekcije COVID-19”, pod mentorstvom dr med. Jelene Đokić,  postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Novom Sadu, na adresi Cvećarska 2, na javni uvid.

07.04.2022.

Završni rad, student Rajković Ljiljana

Završni rad studenta Rajković Ljiljane, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u prevenciji i lečenju bronhijalne astme”,pod mentorstvom mr Aleksandra Stanković,  postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenković 2a, na javni uvid.

Završni rad, student Dimitrijević Jovana

Završni rad studenta Dimitrijević Jovane, pod naslovom “Uloga strukovne medicinske sestre u izvođenju kardiopulmonalne reanimacije – KPR”,pod mentorstvom dr med. Nebojša Dimitrijević, postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenković 2a, na javni uvid.

Završni rad, student Mitić Jelena

Završni rad studenta Mitić Jelene, pod naslovom “Uloga skenera kod oboljenja jetre”,pod mentorstvom dr med. Miodraga Janković, postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenković 2a, na javni uvid.

Završni rad, student Mitić Jovana

Završni rad studenta Mitić Jovane, pod naslovom “Uloga ultrazvuka kod oboljenja jetre”,pod mentorstvom dr med. Miodrag Janković, postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenković 2a, na javni uvid.

Završni rad, student Stojilković Nadica

Završni rad studenta Stojilković Nadice, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u prevenciji i lečenju adenokarcinoma pluća”, pod mentorstvom mr Aleksandra Stanković, postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenković 2a, na javni uvid.

06.04.2022.

Završni rad, student Bogdanović Irena

Završni rad studenta Bogdanović Irene, pod “Benigni tumori dojke”, pod mentorstvom dr med. Vidoja Radosavljević, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Beogradu, na adresi Topličin venac 7, na javni uvid.

05.04.2022.

Završni rad, student Cvetković Dina

Završni rad studenta Cvetković Dine, pod naslovom “Uloga skenera kod oboljenja slezine”,pod mentorstvom dr med. Miodrag Janković, postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenković 2a, na javni uvid.

31.03.2022.

Završni rad, student Trajković Ana

Završni rad studenta Trajković Ane, pod naslovom “Prevencija fenilketonurije kod novorođenčadi”, pod mentorstvom dr med. Zlatanović Snežana, postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenković 2a, na javni uvid.

15.03.2022.

Završni rad, student Bolorin Predrag

Završni rad studenta Bolorin Predraga, pod naslovom naslovom “Specifičnosti zdravstvene nege bolesnika u rehabilitaciji nakon implantacije endoproteze kuka”,pod mentorstvom dr med. Zorice Ćulibrk,postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Novom Sadu, na adresi Cvećarska 2, na javni uvid.

Završni rad, student Mojsin Jadranka

Završni rad studenta Mojsin Jadranka, pod naslovom naslovom “Specifičnosti zdravstvene nege kod bolesnika sa urinarnom infekcijom na stacionarnom lečenju”,pod mentorstvom dr med. Zorice Ćulibrk, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Novom Sadu, na adresi Cvećarska 2, na javni uvid.

Završni rad, student Božović Danijela

Završni rad studenta Božović Danijele, pod naslovom naslovom “Rezultati procesa rehabilitacije posle operacije lumbalne diskus hernije, značaj medicinske sestre”, pod mentorstvom dr med. Zorice Ćulibrk, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Novom Sadu, na adresi Cvećarska 2, na javni uvid.

Završni rad, student Kalač Anita

Završni rad studenta Kalač Anite, pod naslovom naslovom “Zdravstvena nega dementnih osoba”,podmentorstvom dr med. Jasmine Babović Filipović, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Novom Sadu, na adresi Cvećarska 2, na javni uvid.

Završni rad, student Drljača Nataša

Završni rad studenta Drljača Nataše, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u podršci prirodne ishrane novorođenčeta”,pod mentorstvom dr med. Svetlane Rajak, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Novom Sadu, na adresi Cvećarska 2, na javni uvid.

Završni rad, student Badnjar Đorđe

Završni rad studenta Badnjar Đorđe, pod naslovom ““Fizikalni tretman pacijenata nakon operativnog lečenja nestabilnih preloma torakolumbalne kičme”,pod mentorstvom dr med. Tajana Nikolić,  postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Novom Sadu, na adresi Cvećarska 2, na javni uvid.

11.03.2022.

Završni rad, student Pavlović Maja

Završni rad studenta Pavlović Maje, pod naslovom naslovom “Intravenska (ekskretorna) urografija”,pod mentorstvom dr med. Miodrag Janković, postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenković 2a, na javni uvid.

09.03.2022.

Završni rad, student Lakić David

Završni rad studenta Lakić Davida, pod naslovom “Urođeni deformiteti stopala sa posebnim osvrtom na pes eqinovarus congenitus”,pod mentorstvom dr Ivane Kaćanski,postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Novom Sadu, na adresi Cvećarska 2, na javni uvid.

04.03.2022.

Završni rad, student Janošević Cvetkovski Daliborka

Završni rad studenta Janošević Cvetkovski Daliborke, pod “Asepsa i antisepsa”, pod mentorstvom dr med. Vidoja Radosavljević, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Beogradu, na adresi Topličin venac 7, na javni uvid.

28.02.2022.

Završni rad, student Đurović Slavica

Završni rad studenta Đurović Slavice, pod “Anksioznost i depresija u adolescenciji”,pod mentorstvom dr med. Ljiljane Pavlović, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Beogradu, na adresi Topličin venac 7, na javni uvid.

21.02.2022.

Završni rad, student Stojanović Vladimir

Završni rad studenta Stojanović Vladimira, pod naslovom naslovom “Uloga medicinske sestre u postoperativnom toku operisanih pacijenata od preponske kile”,pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović, postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenković 2a, na javni uvid.

18.02.2022.

Završni rad, student Korać Violeta

Završni rad studenta Korać Violete, pod “Uloga medicinske sestre u procesu rehabilitacije i edukacije paraplegičara za aktivnosti dnevnog života”,pod mentorstvom dr med. Jelice Radaković, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Beogradu, na adresi Topličin venac 7, na javni uvid.

07.02.2022.

Završni rad, student Milošević Sanja

Završni rad studenta Kosić Aleksandre, pod naslovom “Socijalno medicinski aspekt gojaznosti”,pod mentorstvom dr med. Svetlane Rajak,postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Novom Sadu, na adresi Cvećarska 2, na javni uvid.

01.02.2022.

Završni rad, student Kosić Aleksandra

Završni rad studenta Kosić Aleksandre, pod naslovom “Uloga CT u savremenoj radiološkoj dijagnostici pluća”,pod mentorstvom dr med. Jelene Đokić, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Novom Sadu, na adresi Cvećarska 2, na javni uvid.

Završni rad, student Petrović Ivana

Završni rad studenta Petrović Ivani, pod “Uloga medicinske sestre u laparoskopskoj hirurgiji”,pod mentorstvom dr med. Đorđa Filipović, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Beogradu, na adresi Topličin venac 7, na javni uvid.

27.01.2022.

Završni rad, student Miljenović Kristina

Završni rad studenta Grujić Branislava, pod naslovom ” Epilepsija kod dece”, pod mentorstvom dr med. Ljiljane Pavlović postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Beogradu, na adresi Topličin venac 7, na javni uvid.

Završni rad, student Panić Velimirović Sanja

Završni rad studenta Panić Velimirović Sanja, pod “Hidrocefalus kod dece – dijagnostika i lečenje”,pod mentorstvom prof. dr Zorice Živković, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Beogradu, na adresi Topličin venac 7, na javni uvid.

21.01.2022.

Završni rad, student Bilafer Vesna

Završni rad studenta Bilafer Vesni, pod “Uloga medicinske sestre instrumentarke kod artroskopije kolena”,pod mentorstvom dr med. Đorđa Filipović,  postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Beogradu, na adresi Topličin venac 7, na javni uvid.

30.12.2021.

Diplomski rad, student Divić Jelena

Diplomski rad studenta Divić Jelene, pod naslovom “Dijagnostičke promene pleure”,pod mentorstvom dr med. Jelene Đokić postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Novom Sadu, na adresi Cvećarska 2, na javni uvid.

Diplomski rad, student Ivanović Nađa

Diplomski rad studenta Ivanović Nađe, pod naslovom “Ultrazvučna dijagnostika fokalnih promena na jetri”,pod mentorstvom dr med. Jelene Đokić, postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Novom Sadu, na adresi Cvećarska 2, na javni uvid.

22.12.2021.

Diplomski rad, student Grujić Branislav

Diplomski rad studenta Grujić Branislava, pod naslovom ”Radiološka dijagnostika tupih trauma grudnog koša”, pod mentorstvom dr med. Jelene Đokić postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Novom Sadu, na adresi Cvećarska 2, na javni uvid.

Diplomski rad, student Marić Siniša

Diplomski rad studenta Siniše Marić, pod naslovom ”Osteoartroza kolena”, pod mentorstvom dr med. Tajane Nikolić postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Novom Sadu, na adresi Cvećarska 2, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Milenković Marina

Diplomski rad studenta Milenković Marine, pod naslovom ”Zdravstvena nega gerijatrijskih pacijenata u rehabilitaciji”, pod mentorstvom prof. dr Dalibora Paspalj postavljen je u biblioteku Visokoškolske ustanove ICEPSa u Beogradu na adresi Pariske Komune 24, na javni uvid.

Master rad, student Dragana Joka

Master rad studenta Joka Dragane, pod naslovom ”Javno zdravlje u kriznim situacijama sa osvrtom na globalnu pandemiju COVID-19”, pod mentorstvom prof. dr Dalibora Paspalj postavljen je u biblioteku Visokoškolske ustanove ICEPSa u Beogradu na adresi Pariske Komune 24, na javni uvid.

29.12.2021.

Diplomski rad, student Đokić Marina

Diplomski rad studenta Đokić Marine, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u nezi i lečenju pacijenta sa Hodgkinovim limfomom”, pod mentorstvom mr Aleksandra Stanković postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenković 2a, na javni uvid.

23.12.2022.

Završni rad, student Mitrić Anđelija

Završni rad studenta Mitrić Anđelije, pod “Primena i delotvornost termoterapije u fizikalnoj medicini”,pod mentorstvom dr med. Jelice Radaković, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Beogradu, na adresi Pariske Komune 24, na javni uvid.

Završni rad, student Nastovski Marko

Završni rad studenta Nastovski Marka, pod “Distorzija skočnog zgloba u sportu, lečenje i rehabilitacija”,pod mentorstvom dr med. Dragana Gojković, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPSa u Beogradu, na adresi Pariske Komune 24, na javni uvid.

21.12.2021.

Diplomski rad, student Vukašinović Branislav

Diplomski rad studenta Vukašinović Branislav, pod naslovom ”Dijagnostika nadbubrežnih želzda”, pod mentorstvom dr med. Jelene Đokić postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Novom Sadu, na adresi Cvećarska 2, na javni uvid.

20.12.2021. 

Odbrana diplomskog rada, student Ćiraković Anđela

Odbrana diplomskog rada studenta Ćiraković Anđele, pod naslovom “Hronična, opstruktivna bolest pluća (HOBP)”, pod mentorstvom dr med. Miloš Potkrajac, održaće se 24.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana diplomskog rada, student Jovanović Danijel

Odbrana diplomskog rada studenta Jovanović Danijela, pod naslovom “Skrining debelog creva”, pod mentorstvom dr med. Miloš Potkrajac, održaće se 24.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

 

Odbrana diplomskog rada, student Mitrović Sanja

Odbrana diplomskog rada studenta Mitrović Sanje, pod naslovom “Tuberkuloza pluća”, pod mentorstvom dr med. Miloš Potkrajac, održaće se 24.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana diplomskog rada, student Perutović Sonja

Odbrana diplomskog rada studenta Perutović Sonje, pod naslovom “Uloga medicinske sestre pri bronhoskopiji”, pod mentorstvom dr med. Miloš Potkrajac, održaće se 24.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana diplomskog rada, student Sekulić Milun

Odbrana diplomskog rada studenta Sekulić Miluna, pod naslovom “Tumori pluća”, pod mentorstvom dr med. Miloš Potkrajac, održaće se 24.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

19.12.2021.

Odbrana diplomskog rada, student Dojčinović Anastasija

Odbrana diplomskog rada studenta Dojčinović Anastasije, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u prevenciji karcinoma dojke”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović, održaće se 22.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana diplomskog rada, student Stevanović Nikola

Odbrana diplomskog rada studenta Stevanović Nikola, pod naslovom “Postoperativna nega pacijenata operisanih od appendicitisa”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović, održaće se 22.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana diplomskog rada, student Tošić Branka

Odbrana diplomskog rada studenta Tošić Branke, pod naslovom “Nega, higijena i ishrana novorođenčeta u prvoj godini života”, pod mentorstvom dr med. Svetlane Rajak, održaće se 23.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

18.12.2021.

Odbrana diplomskog rada, student Petković Milica

Odbrana diplomskog rada studenta Petković Milice, pod naslovom “Rehabilitacija pacijenata nakon povrede kuka”, pod mentorstvom dr med. Branimir Radenković, održaće se 21.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana diplomskog rada, student  Šupić Florika

Odbrana diplomskog rada studenta Šupić Florike, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u dijagnostici i lečenju pacijenata i izvođenje metode venepunkcije kod bolesnika koji pate od poliglobulije”, pod mentorstvom dr med. Danijele Stanišić, održaće se 21.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana diplomskog rada, student Marije Đorđević

Odbrana diplomskog rada studenta Šupić Florike, pod naslovom “Zapaljenska stanja u abdomenu”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović, održaće se 21.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana diplomskog rada, student Pešić Anđelković Jelena

Odbrana diplomskog rada studenta Pešić Anđelković Jelena, pod naslovom “Tehnička priprema bolesnika za izvođenje perkutane nefrostomije”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović, održaće se 21.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana diplomskog rada, student Radenković Dušan

Odbrana diplomskog rada studenta Radenković Dušana, pod naslovom “Kateterizacija mokraćne bešike”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović, održaće se 21.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

16.12.2021.

Diplomski rad, student Lukić Slađana

Diplomski rad studenta Lukić Slađane, pod naslovom ”Uloga medicinske sestre u nezi i lečenju pacijenata sa karcinomom debelog creva”, pod mentorstvom dr med. Daniele Stanišić postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Vršcu na adresi Vaska Pope 30, na javni uvid.

13.12.2021.

Odbrana diplomskog rada, student Đokić Aleksandra

Odbrana diplomskog rada studenta Đokić Aleksandre, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u nezi i lečenju pacijenata sa dubokom venskom trombozom”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović, održaće se 17.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana diplomskog rada, student Jovanović Anđela

Odbrana diplomskog rada studenta Jovanović Anđele, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u lečenju bolesnika sa krvarećim ulkusom želuca”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović, održaće se 17.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

Odbrana diplomskog rada, student Miljković Jelena

Odbrana diplomskog rada studenta Miljković Jelene, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u nezi i lečenju pacijenata sa karcinomom pluća”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović, održaće se 17.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

 

Odbrana diplomskog rada, student Manojlović Nataša

Odbrana diplomskog rada studenta Manojlović Nataše, pod naslovom “Uloga medicinske sestre kod zbrinjavanja disekcije aorte”, pod mentorstvom dr med. Duška Manić, održaće se 17.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

 

Odbrana diplomskog rada, student Zdravković Tijana

Odbrana diplomskog rada studenta Zdravković Tijane, pod naslovom “Uloga medicinske sestre kod pacijenata operisanih od hemoroida”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović, održaće se 17.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

 

Diplomski rad, student Nikolić Sanja

Diplomski rad studenta Nikolić Sanje, pod naslovom ”Značaj ranog otkrivanja demencije kod starije populacije”, pod mentorstvom dr med. Ljiljane Pavlović postavljen je u biblioteku Visokoškolske ustanove ICEPSa u Beogradu na adresi Pariske Komune 24, na javni uvid.

 

10.12.2021.

Odbrana diplomskog rada, student Tošić Jovana

Odbrana diplomskog rada studenta Tošić Jovana, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u prevenciji i lečenju srčane insuficijencije”, pod mentorstvom mr Aleksandra Stanković, održaće se 15.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

 

Odbrana diplomskog rada, student Stoiljković Danijela

Odbrana diplomskog rada studenta Stoiljković Danijele, pod naslovom “Kardiovaskularne komplikacije diabetes mellitusa”, pod mentorstvom mr Aleksandra Stanković, održaće se 15.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

 

Odbrana diplomskog rada, student Stojičić Nataša

Odbrana diplomskog rada studenta Stojičić Nataše, pod naslovom “Plućna tromboembolija”, pod mentorstvom dr med. Milana Stojković, održaće se 15.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

 

Odbrana diplomskog rada, student Manić Andrija

Odbrana diplomskog rada studenta Manić Andrije, pod naslovom “Sportske povrede kod dece uzrasta 10 do 14 godina”, pod mentorstvom dr med. Branimira Radenković, održaće se 15.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

 

Odbrana diplomskog rada, student Aleksić Đenđika

Odbrana diplomskog rada studenta Aleksić Đenđike, pod naslovom “Uloga medicinske sestre – tehničara u preoperativnoj pripremi i postoperativnom zbrinjavanju pacijenata nakon transureteralne resekcije / TUR mokraćne bešike”, pod mentorstvom dr med. Đorđa Filipović, održaće se 16.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

 

Diplomski rad, student Dojčinović Anastasija

Diplomski rad studenta Dojčinović Anastasije, pod naslovom ”Uloga medicinske sestre u prevenciji karcinoma dojke”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenković 2, na javni uvid.

 

09.12.2021.

Diplomski rad, student Stevanović Nikola

Diplomski rad studenta Stevanović Nikole, pod naslovom ”Postoperativna nega pacijenata operisanih od appendicitisa”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenković 2, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Tošić Branka

Diplomski rad studenta Tošić Branke, pod naslovom ”Nega, higijena i ishrana novorođenčeta u prvoj godini života”, pod mentorstvom dr med. Svetlane Rajak postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Novom Sadu, na adresi Cvećarska 2, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Đurović Gorana

Diplomski rad studenta Đurović Gorane, pod naslovom ”Anksioznost i depresija u adolescenciji”, pod mentorstvom dr med. Ljiljane Pavlović postavljen je u biblioteku Visokoškolske ustanove ICEPSa u Beogradu na adresi Pariske Komune 24, na javni uvid.

 

08.12.2021.

Diplomski rad, student Ćiraković Anđela

Diplomski rad studenta Ćiraković Anđele, pod naslovom ”Hronična, opstruktivna bolest pluća (HOBP)”, pod mentorstvom dr med. Miloša Potkrajac postavljen je u biblioteku Visokoškolske ustanove ICEPSa u Beogradu na adresi Pariske Komune 24, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Mitrović Sanja

Diplomski rad studenta Mitrović Sanja, pod naslovom ”Tuberkuloza pluća”, pod mentorstvom dr med. Miloša Potkrajac postavljen je u biblioteku Visokoškolske ustanove ICEPSa u Beogradu na adresi Pariske Komune 24, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Perutović Sonja

Diplomski rad studenta Perutović Sonja, pod naslovom ”Uloga medicinske sestre pri bronhoskopiji”, pod mentorstvom dr med. Miloša Potkrajac postavljen je u biblioteku Visokoškolske ustanove ICEPSa u Beogradu na adresi Pariske Komune 24, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Sekulić Milun

Diplomski rad studenta Sekulić Milun, pod naslovom ”Tumori pluća”, pod mentorstvom dr med. Miloša Potkrajac postavljen je u biblioteku Visokoškolske ustanove ICEPSa u Beogradu na adresi Pariske Komune 24, na javni uvid.

 

06.12.2021.

Diplomski rad, student Petković Milica

Diplomski rad studenta Petković Milice, pod naslovom ”Rehabilitacija pacijenata nakon povrede kuka”, pod mentorstvom dr med. Branimira Radenković postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenković 2, na javni uvid.

 

04.12.2021.

Diplomski rad, student Manojlović Nataša

Diplomski rad studenta Manojlović Nataše, pod naslovom ”Uloga medicinske sestre kod zbrinjavanja disekcije aorte”, pod mentorstvom dr med. Duška Manić postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Novom Sadu, na adresi Cvećarska 2, na javni uvid.

 

29.11.2021.

Odbrana diplomskog rada, student Bubnjević Dragan

Odbrana diplomskog rada studenta Bubnjević Dragana, pod naslovom “Giht i ishrana kod gihta”, pod mentorstvom dr med. Rajne Dušanov, održaće se 01.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

 

Odbrana diplomskog rada, student Šupica Milana

Odbrana diplomskog rada studenta Šupica Milane, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u lečenju i rehabilitaciji obolelih posle moždanog udara”, pod mentorstvom dr med. Daniele Stanišić, održaće se 01.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

 

Odbrana diplomskog rada, student Valentić Dragana

Odbrana diplomskog rada studenta Valentić Dragane, pod naslovom “Carski rez, postoperativni tok i nega porodilja nakon porođaja carskim rezom”, pod mentorstvom dr med. Eugena Turkoane, održaće se 02.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

 

Odbrana diplomskog rada, student Radić Ratković Tanja

Odbrana diplomskog rada studenta Radić Ratković Tanje, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u nezi i lečenju pacijenata sa Parkinsonovom bolešću”, pod mentorstvom dr med. Tatjane Voskresenski, održaće se 02.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

 

Odbrana diplomskog rada, student Ratić Neđo

Odbrana diplomskog rada studenta Ratić Neđe, pod naslovom “Uloga RTG snimanja u savremenoj dijagnostici promena na koštanom sistemu”, pod mentorstvom prof. dr Milane Mitrić Ašković, održaće se 03.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

 

Odbrana diplomskog rada, student Marjanović Tijana

Odbrana diplomskog rada studenta Marjanović Tijane, pod naslovom “Uloga medicinske sestre kućnog lečenja u edukaciji pacijenata sa bronhijalnom astmom”, pod mentorstvom dr Slavice Konević, održaće se 03.12.2021. u prostorijama ICEPS-a.

 

24.12.2021.

Diplomski rad, student Pešić Anđelković Jelena

Diplomski rad studenta Pešić Anđelković Jelene, pod naslovom ”Uloga medicinske sestre u nezi i lečenju pacijenata sa dubokom venskom trombozom”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenković 2, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Radenković Dušan

Diplomski rad studenta Radenković Dušana, pod naslovom ”Kateterizacija mokraćne bešike”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenković 2, na javni uvid.

 

23.11.2021.

Diplomski rad, student Jovanović Danijel

Diplomski rad studenta Jovanović Danijela, pod naslovom ”Skrining debelog creva”, pod mentorstvom dr med. Miloša Potkrajac postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Beogradu, na adresi Pariskih komuna 24, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Đokić Aleksandra

Diplomski rad studenta Đokić Aleksandre, pod naslovom ”Uloga medicinske sestre u nezi i lečenju pacijenata sa dubokom venskom trombozom”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenković 2, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Miljković Jelena

Diplomski rad studenta Miljković Jelene, pod naslovom ”Uloga medicinske sestre u nezi i lečenju pacijenata sa karcinomom pluća”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenković 2, na javni uvid.

 

22.11.2021.

Diplomski rad, student Janošević Tijana

Diplomski rad studenta Janošević Tijane, pod naslovom ”Lečenje bubrežne anemije terapijom eritropoetina”, pod mentorstvom dr med. Vidoja Radosavljević postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Beogradu, na adresi Pariskih komuna 24, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Jovanović Anđela

Diplomski rad studenta Jovanović Anđele, pod naslovom ”Uloga medicinske sestre u lečenju bolesnika sa krvarećim ulkusom želuca”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenković 2, na javni uvid.

 

20.11.2021.

Diplomski rad, student Aleksić Đenđika

Diplomski rad studenta Aleksić Đenđike, pod naslovom ”Uloga medicinske sestre – tehničara u preoperativnoj pripremi i postoperativnom zbrinjavanju pacijenata nakon transureteralne resekcije / TUR mokraćne bešike”, pod mentorstvom dr med. Đorđa Filipović postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Vršcu, na adresi Vaska Pope 30, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Zdravković Tijana

Diplomski rad studenta Zdravković Tijane, pod naslovom ”Uloga medicinske sestre kod pacijenata operisanih od hemoroida”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenković 2, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Florika Šupić

Diplomski rad studenta Šupić Florike, pod naslovom ”Uloga medicinske sestre u dijagnostici i lečenju pacijenta i izvođenje metode venepunkcije kod bolesnika koji  pate od poliglobulije”, pod mentorstvom dr med. Daniele Stanišić postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Vršcu, na adresi Vaska Pope 30, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Đorđević Marija

Diplomski rad studenta Marije Đorđević, pod naslovom ”Zapaljenska stanja u abdomenu”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenković 2, na javni uvid.

 

19.11.2021.

Diplomski rad, student Manić Andrija

Diplomski rad studenta Manić Andrije, pod naslovom ”Sportske povrede kod dece uzrasta 10 do 14 godina”, pod mentorstvom dr med. Branimir Radenković postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenković 2, na javni uvid.

Diplomski rad, student Korajlija Dragana

Diplomski rad studenta Korajlija Dragana, pod naslovom ”Uloga medicinske sestre u kontroli šećerne bolesti kod pacijenata Doma zdravlja “Novi Sad”, pod mentorstvom prof. dr Mirjana Martinov Cvejin postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Novom Sadu, na adresi Cvećarska 2, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Stojičić Nataša

Diplomski rad studenta Stojičić Nataša, pod naslovom ”Plućna tromboembolija”, pod mentorstvom dr med. Milanom Stojković postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenković 2, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Tošić Jovana

Diplomski rad studenta Tošić Jovane, pod naslovom ”Uloga medicinske sestre u prevenciji i lečenju srčane insuficijencije”, pod mentorstvom mr Aleksandra Stanković postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenković 2, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Avramović Ivana

Diplomski rad studenta Avramović Ivane, pod naslovom ”Alkoholizam i lečenje alkoholizma”, pod mentorstvom dr med. Ljiljane Pavlović postavljen je u biblioteku Visokoškolske ustanove ICEPSa u Beogradu, na adresi Pariske komune 24, na javni uvid.

 

Odbrana diplomskog rada, student Šojić Ivana

Odbrana diplomskog rada studenta Šojić Ivane, pod naslovom “Nega novorođenčeta i najčešće greške u nezi novorođenčeta”, pod mentorstvom prof. dr Zorice Živković, održaće se 23.11.2021. u prostorijama ICEPS-a.

18.11.2021.

Diplomski rad, student Stoiljković Danijela

Diplomski rad studenta Stoiljković Danijele, pod naslovom ”Kardiovaskularne komplikacije diabetes mellitusa”, pod mentorstvom mr Aleksandra Stanković postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenković 2, na javni uvid.

 

16.11.2021.

Diplomski rad, student Neđo Ratić

Diplomski rad studenta Neđe Ratić, pod naslovom ”Uloga RTG snimanja u savremenoj dijagnostici promena na koštanom sistemu”, pod mentorstvom prof. dr Milane Mitrić Ašković postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Novom Sadu, na adresi Cvećarska 2, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Radić Ratković Tanja

Diplomski rad studenta Radić Ratković Tanje , pod naslovom ”Uloga medicinske sestre u nezi i lečenju pacijenata sa Parkinsonovom bolešću”, pod mentorstvom dr med. Tatjana Voskresenski postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Vršcu, Vaska Pope 30, na javni uvid.

 

Odbrana diplomskog rada, student Milosavljević Vukašin

Odbrana diplomskog rada studenta Vukašina Milosavljević, pod naslovom “Karakteristike gerijatrijske rehabilitacije kod bolesnika sa Parkinsonovom bolešću”, pod mentorstvom dr med. Branimira Radenković, održaće se 25.11.2021. u prostorijama ICEPS-a.

 

Odbrana diplomskog rada, student Dinčić Magdalena

Odbrana diplomskog rada studenta Magdalene Dinčić, pod naslovom “Zdravstvena nega u internoj medicini”, pod mentorstvom dr med. Nebojše Dimitrijević, održaće se 25.11.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske jedinice u Leskovcu, Koste Stamenkovića 2.

 

Odbrana diplomskog rada, student Pejić Jovana

Odbrana diplomskog rada studenta Pejić Jovane, pod naslovom “Zdravstvena nega ortopedskih pacijenata nakon ugradnje proteze kuka”, pod mentorstvom prof. dr Stojana Sekulić, održaće se 18.11.2021. u prostorijama ICEPS-a.

 

 

10.11.2021.

Diplomski rad, student Marjanović Tijana

Diplomski rad studenta Marjanović Tijane, pod naslovom ”Uloga medicinske sestre kućnog lečenja u edukaciji pacijenata sa bronhijalnom astmom”, pod mentorstvom dr Slavice Konević postavljen je u biblioteku Visokoškolske ustanove ICEPSa u Beogradu, Pariskih komuna 24, na javni uvid.

 

05.11.2021.

Diplomski rad, student Bubnjević Dragan

Diplomski rad studenta Bubnjević Dragana, pod naslovom ”Giht i ishrana kod gihta”, pod mentorstvom dr med. Rajne Dušanov postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Vršcu, Vaska Pope 30, na javni uvid.

 

03.11.2021.

Diplomski rad, student Šupica Milana

Diplomski rad studentkinje Šupica Milane, pod naslovom ”Uloga medicinske sestre u lečenju i rehabilitaciji obolelih posle moždanog udara”, pod mentorstvom dr med. Daniela Stanišić postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Vršcu, Vaska Pope 30, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Valentić Dragana

Diplomski rad studentkinje Valentić Dragane, pod naslovom ”Carski rez, postoperativni tok i nega porodilja nakon porođaja carskim rezom”, pod mentorstvom dr med. Eugen Turkoane postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Vršcu, Vaska Pope 30, na javni uvid.

 

02.11.2021.

Odbrana diplomskog rada, student Obradović Dragana

Odbrana diplomskog rada studenta Obradović Dragane, pod naslovom “Zdravstvena nega novorođenčeta sa respiratornim distres sindromom i uloga strukovne medicinske sestre”, pod mentorstvom dr med. Vesne Ćurgus Bižić, održaće se 08.11.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske jedinice u Vršcu.

 

Odbrana diplomskog rada, student Micić Sonja

Odbrana diplomskog rada studenta Micić Sonje, pod naslovom “Uloga medicinske sestre-tehničara u lečenju i edukaciji pacijenata kod hroničnih komplikacija Diabetes mellitus-a”, pod mentorstvom dr med. Daniele Stanišić, održaće se 09.11.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske jedinice u Vršcu.

 

Odbrana diplomskog rada, student Nikola Nešić

Odbrana diplomskog rada studenta Nikole Nešić, pod naslovom “Uloga strukovnog medicinskog tehničara u ambulantnoj hirurgiji”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović, održaće se 09.11.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske jedinice u Leskovcu, Koste Stamenkovića 2.

 

Odbrana diplomskog rada, student Milena Mitić

Odbrana diplomskog rada studenta Milene Mitić, pod naslovom “Hirurški operisani pacijenti od karcinoma želuca i postoperativna nega”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović, održaće se 09.11.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske jedinice u Leskovcu, Koste Stamenkovića 2.

 

29.10.2021.

Diplomski rad, student Šojić Ivana

Diplomski rad studentkinje Šojić Ivana, pod naslovom ”Nega novorođenčeta i najčešće greške u nezi novorođenčeta”, pod mentorstvom prof. dr Zorice Živković postavljen je u biblioteku Visokoškolske ustanove u Beogradu, na javni uvid.

 

28.10.2021.

Diplomski rad, student Mitić Milena

Diplomski rad studentkinje Milene Mitić, pod naslovom ”Hirurški operisani pacijenti od karcinoma želuca i postoperativna nega”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, Koste Stamenković 2, na javni uvid.

 

27.10.2021.

Diplomski rad, student Dinčić Magdalene

Diplomski rad studentkinje Magdalena Dinčić, pod naslovom ”Zdravstvena nega u internoj medicini”, pod mentorstvom dr med. Nebojše Dimitrijević postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, Koste Stamenković 2, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Nikola Nešić

Diplomski rad studentkinje Nikole Nešić, pod naslovom ”Uloga strukovnog medicinskog tehničara u ambulantnoj hirurgiji”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, Koste Stamenković 2, na javni uvid.

25.10.2021.

Diplomski rad, student Pejić Jovana

Diplomski rad studentkinje Pejić Jovane, pod naslovom ”Zdravstvena nega ortopedskih pacijenata nakon ugradnje proteze kuka”, pod mentorstvom prof. dr Stojana Sekulić postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Novom Sadu, na adresi Cvećarska 2, na javni uvid.

 

20.10.2021.

Odbrana diplomskog rada, student Jovanović Jelena

Odbrana diplomskog rada studenta Jovanović Jelene, pod naslovom “Uloga medicinske sestre/tehničara u zbrinjavanju pacijenta sa edemom pluća u hospitalnim uslovima”, pod mentorstvom dr med. Adam Monike, održaće se 26.10.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske jedinice u Vršcu.

 

Odbrana diplomskog rada, student Tadić Bojana

Odbrana diplomskog rada studenta Bojane Tadić, pod naslovom “Akutni infarkt miokarda kao posledica Covid-19”, pod mentorstvom dr med. Daniele Stanišić, održaće se 26.10.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske jedinice u Vršcu.

 

Odbrana diplomskog rada, student Jaćimović Ivana

Odbrana diplomskog rada studenta Jaćimović Ivane, pod naslovom “Indikatori mentalnog zdravlja kod obolelih od šećerne bolesti”, pod mentorstvom dr med. Miloša Potkrajac, održaće se 29.10.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske ustanove u Beogradu.

 

Odbrana diplomskog rada, student Milenković Ivana

Odbrana diplomskog rada studenta Milenković Ivane, pod naslovom “Indikatori mentalnog zdravlja kod obolelih od šećerne bolesti”, pod mentorstvom dr med. Ljiljane Pavlović, održaće se 29.10.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske ustanove u Beogradu.

 

Odbrana diplomskog rada, student Stupavski Snežana

Odbrana diplomskog rada studenta Stupavski Snežane, pod naslovom “Stavovi studentske populacije prema zavisnicima od droga”, pod mentorstvom prof. dr Mirjane Martinov Cvejin, održaće se 26.10.2021. u prostorijama ICEPS-a.

 

Odbrana diplomskog rada, student Kovačev Jelena

Odbrana diplomskog rada studenta Kovačev Jelene, pod naslovom “Zadovoljstvo poslom medicinskih sestara u Novom Sadu”, pod mentorstvom prof. dr Mirjane Martinov Cvejin, održaće se 26.10.2021. u prostorijama ICEPS-a.

 

Odbrana diplomskog rada, student Mitić Jelena

Odbrana diplomskog rada studenta Mitić Jelene, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u prevenciji diabetes mellitus tip II”, pod mentorstvom mr Aleksandra Stanković, održaće se 21.10.2021. u prostorijama ICEPS-a, Koste Stamenković 2 u Leskovcu.

 

12.10.2021.

Diplomski rad, student Dijana Kalapoš Ratić

Diplomski rad studentkinje Dijana Kalapoš Ratić, pod naslovom ”Značaj magnetne rezonance u savremenoj dijagnostici bolesti centralnog nervnog sistema”, pod mentorstvom prof. dr Milane Mitrić Ašković postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Novom Sadu, na adresi Cvećarska 2, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Micić Sonja

Diplomski rad studentkinje Sonje Micić, pod naslovom ”Uloga medicinske sestre-tehničara u lečenju i edukaciji pacijenata kod hroničnih komplikacija Diabetes mellitus-a”, pod mentorstvom dr med. Daniele Stanišić postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Vrpcu, na adresi Vaska Pope 30, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Obradović Dragana

Diplomski rad studentkinje Obradović Dragane, pod naslovom ”Zdravstvena nega novorođenčeta sa respiratornim distres sindromom i uloga strukovne medicinske sestre”, pod mentorstvom dr med. Vesne Ćurgus Bižić postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Vrpcu, na adresi Vaska Pope 30, na javni uvid.

 

08.10.2021.

Odbrana diplomskog rada, student Tipsarević Predrag

Odbrana diplomskog rada studenta Tipsarević Predrag, pod naslovom “Uloga medicinske sestre/tehničara u postoperativnoj nezi nakon operacije karcinoma dojke”, pod mentorstvom dr med. Đorđe Filipović, održaće se 11.10.2021. u prostorijama ICEPS-a, Pariske Komune 24.

 

 

Diplomski rad, student Mitić Jelena

Diplomski rad studentkinje Mitić Jelene, pod naslovom ”Uloga medicinske sestre u prevenciji diabetes mellitus tip II”, pod mentorstvom mr Stanković Aleksandra postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, Koste Stamenković 2, na javni uvid.

 

06.10.2021.

Diplomski rad, student Milenković Ivana

Diplomski rad studentkinje Milenković Ivane, pod naslovom ”Transport kritično obolelih pacijenata”, pod mentorstvom dr med. Ljiljane Pavlović postavljen je u biblioteku Visokoškolske ustanove u Beogradu, na adresi Pariske Komune 24, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Bojana Tadić

Diplomski rad studentkinje Tadić Bojane, pod naslovom ”Akutni infarkt miokarda kao posledica Covid-19”, pod mentorstvom dr med. Daniele Stanišić postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice u Vršcu, na adresi Vaska Pope 30, na javni uvid.

 

04.10.2021.

Odbrana diplomskog rada, student Lacko Miroslav

Odbrana diplomskog rada studenta Lacko Miroslav, pod naslovom “Režim ishrane kod gojaznosti”, pod mentorstvom dr med. Rajna Dušanov, održaće se 08.10.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske ustanove u Vršcu.

 

 

Odbrana diplomskog rada, student Križ Jelena

Odbrana diplomskog rada studenta Križ Jelene, pod naslovom “Uloga medicinske sestre na hroničnom programu hemodijalize u bolničkim uslovima”, pod mentorstvom dr med. Adam Monike, održaće se 06.10.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske ustanove u Vršcu.

 

Odbrana diplomskog rada, student Križ Vladislav

Odbrana diplomskog rada studenta Križ Vladislav, pod naslovom “Uloga medicinske-tehničara u zbrinjavanju pacijenata sa dubokom venskom trombozom”, pod mentorstvom dr med. Adam Monike, održaće se 06.10.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske ustanove u Vršcu.

 

Odbrana diplomskog rada, student Violeta Stanković

Odbrana diplomskog rada studenta Stanković Violete, pod naslovom “Stanje uhranjenosti dece od četrnaest godina u Leskovcu”, pod mentorstvom dr med. Nebojše Dimitrijević, održaće se 08.10.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske ustanove u Leskovcu, Koste Stamenković 2.

 

Diplomski rad, student Jaćimović Ivana

Diplomski rad studentkinje Jaćimović Ivane, pod naslovom ”Indikatori mentalnog zdravlja kod obolelih od šećerne bolesti”, pod mentorstvom dr med. Miloša Potkrajca postavljen je u biblioteku Visokoškolske ustanove ICEPSa u Beogradu, na adresi Pariske Komune 24, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Stupavski Snežana

Diplomski rad studentkinje Stupavski Snežane, pod naslovom ”Stavovi studentske populacije prema zavisnicima od droga”, pod mentorstvom prof. dr Mirjane Martinov Cvejin postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Novom Sadu, na adresi Cvećarska 2, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Kovačev Jelena

Diplomski rad studentkinje Kovačev Jelene, pod naslovom ”Zadovoljstvo poslom medicinskih sestara u Novom Sadu”, pod mentorstvom prof. dr Mirjane Martinov Cvejin postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Novom Sadu, na adresi Cvećarska 2, na javni uvid.

 

01.10.2021.

Odbrana diplomskog rada, student Vorfaj Saranda

Odbrana diplomskog rada studenta Vorfaj Saranda, pod naslovom “Stres kod medicinskih sestara”, pod mentorstvom dr med. Ljiljane Pavlović, održaće se 04.10.2021. u prostorijama ICEPS-a, Pariske Komune 24.

 

Odbrana diplomskog rada, student Aleksandar Šišković

Odbrana diplomskog rada studenta Aleksandra Šišković, pod naslovom “Patofiziologija tendinopatije”, pod mentorstvom prof. dr Milana Ubavić, održaće se 04.10.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske jedinice u Novom Sadu, Cvećarska 2.

 

29.09.2021.

Diplomski rad, student Jovanović Jelena

Diplomski rad studentkinje Jovanović Jelene, pod naslovom ”Uloga medicinske sestre/tehničara u zbrinjavanju pacijenta sa edemom pluća u hospitalnim uslovima”, pod mentorstvom dr med. Adam Monike postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Vršcu, Vaska Pope 30, na javni uvid.

 

24.09.2021.

Odbrana diplomskog rada, student Mak Irena

Odbrana diplomskog rada studentkinje Mak Irene, pod naslovom “Nega bolesnika sa dilatativnom kardiomiopatijom na odeljenju kardiologije”, pod mentorstvom dr med. Stanišić Daniele, održaće se 29.09.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske ustanove u Vršcu.

 

Odbrana diplomskog rada, student Papeš Dorina

Odbrana diplomskog rada studentkinje Papeš Dorine, pod naslovom “Uloga medicinske sestre-tehničara u zbrinjavanju pacijenata sa dijabetes mellitusom u hospitalnim uslovima”, pod mentorstvom dr med. Adam Monike, održaće se 29.09.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske ustanove u Vršcu.

 

Odbrana diplomskog rada, student Veličković Jelena

Odbrana diplomskog rada studentkinje Veličković Jelena, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u nezi i lečenju pacijenata sa šizofrenijom”, pod mentorstvom dr med. Z0rana Tomić održaće se 28.09.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske ustanove u Leskovcu.

 

Diplomski rad, student Veličković Jelena

Diplomski rad studentkinje Veličković Jelene, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u nezi i lečenju pacijenata sa šizofrenijom”, pod mentorstvom dr med. Zorana Tomić postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

14.09.2021.

Diplomski rad, student Milosavljević Vukašin

Diplomski rad studentkinje Milosavljević Vukašina, pod naslovom “Karakteristike gerijatrijske rehabilitacije kod bolesnika sa parkinsonovom bolešću”, pod mentorstvom dr med. Branimira Radenković postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Šišković Aleksandar

Diplomski rad studentkinje Aleksandar Šišković, pod naslovom ”Patofiziologija tendinopatije”, pod mentorstvom prof. dr Milana Ubavić postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Novom Sadu, na adresi Cvećarska 2, na javni uvid.

 

13.09.2021.

Diplomski rad, student Anđelović Arsić Danijela

Diplomski rad studentkinje Anđelović Arsić Danijele, pod naslovom “Prevencija u nastanku karcinoma debelog creva”, pod mentorstvom mr Aleksandra Stanković postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Dimitrijević Dragana

Diplomski rad studentkinje Dimitrijević Dragane, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u prevenciji i lečenju asimptomatske ishemije miokarda”, pod mentorstvom mr Aleksandra Stanković postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

Diplomski rad, student Tipsarević Predrag

Diplomski rad studenta Tipsarević Predraga , pod naslovom “Uloga medicinske sestre/tehničara u postoperativnoj nezi nakon operacije karcinoma dojke”, pod mentorstvom dr med. Đorđa Filipović postavljen je u biblioteku ICEPS-a u Beogradu, Pariske Komune 24, na javni uvid.

 

11.09.2021.

Odbrana diplomskog rada, studentkinja Birta Jasmina

Odbrana diplomskog rada studentkinje Birta Jasmine, pod naslovom “Edukativni pristup medicinske sestre u podsticanju i podršci dojenju”, pod mentorstvom dr med. Rajne Dušanov, održaće se 17.09.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske ustanove u Vršcu.

 

Odbrana diplomskog rada, student Zdravković Danijela

Odbrana diplomskog rada studentkinje Zdravković Danijele, pod naslovom “Trombofilija u trudnoći”, pod mentorstvom dr med. Zvezdane Nikolić, održaće se 16.09.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske ustanove u Leskovcu.

 

Odbrana diplomskog rada, student Vučković Danijela

Odbrana diplomskog rada studentkinje Vučković Danijele, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u lečenju pacijenata sa depresijom i epilepsijom”, pod mentorstvom dr med. Zorana Tomić, održaće se 16.09.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske ustanove u Leskovcu.

 

 

 

Odbrana diplomskog rada, student Nikola Crljenica

Odbrana diplomskog rada studenta Crljenica Nikole, pod naslovom “Infekcije pupka novorođenčeta, prevencija i nega”, pod mentorstvom dr med. Snežane Zlatanović, održaće se 16.09.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske ustanove u Leskovcu.

 

10.09.2021.

Diplomski rad, student Anđelković Tanja

Diplomski rad studentkinje Anđelković Tanje, pod naslovom “Šećerna bolest kod dece i adolescenata”, pod mentorstvom dr med. Nebojše Dimitrijević postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Križ Vladislav

Diplomski rad studenta Križ Vladislava , pod naslovom “Uloga medicinske-tehničara u zbrinjavanju pacijenata sa dubokom venskom trombozom”, pod mentorstvom dr med. Monike Adam postavljen je u biblioteku ICEPS-a, Visokoškolske jedinice u Vršcu, Vaska Pope 30, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Križ Jelena

Diplomski rad studenta Križ Jelene , pod naslovom “Uloga medicinske sestre na hroničnom programu hemodijalize u bolničkim uslovima”, pod mentorstvom dr med. Monike Adam postavljen je u biblioteku ICEPS-a, Visokoškolske jedinice u Vršcu, Vaska Pope 30, na javni uvid.

 

 

Diplomski rad, student Lacko Miroslav

Diplomski rad studenta Lacko Miroslava , pod naslovom “Režim ishrane kod gojaznosti”, pod mentorstvom dr med. Rajne Dušanov postavljen je u biblioteku ICEPS-a, Visokoškolske jedinice u Vršcu, Vaska Pope 30, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Đorđević Ana

Diplomski rad studenta Đorđević Ana , pod naslovom “Benigna hiperplazija prostate i kateterizacija mokraćne bešike”, pod mentorstvom dr med. Slaviša Stanišić postavljen je u biblioteku ICEPS-a, Pariske Komune 24, na javni uvid.

 

08.09.2021.

Diplomski rad, student Živanović Danica

Diplomski rad studentkinje Živanović Danice, pod naslovom “Anksioznost kod zdravstvenih radnika”, pod mentorstvom dr med. Ljiljane Pavlović postavljen je u biblioteku ICEPS-a u Beogradu, Topličin venac 7, na javni uvid.

 

07.09.2021.

Diplomski rad, student Papeš Dorina

Diplomski rad studentkinje Papeš Dorine, pod naslovom “Nega bolesnika sa dilatativnom kardiomiopatijom na odeljenju kardiologije”, pod mentorstvom dr med. Daniele Stanišić postavljen je u biblioteku ICEPS-a, Visokoškolske ustanove u Vršcu, Vaska Pope 30, na javni uvid.

 

03.09.2021.

Odbrana diplomskog rada, studentkinja Milić Dušica

Odbrana diplomskog rada studentkinje Milić Dušice, pod naslovom “Akutni infarkt miokarda i perkutana koronarna intervencija”, pod mentorstvom dr med. Ljiljane Pavlović, održaće se 06.09.2021. u prostorijama ICEPS-a, u Beogradu.

 

Odbrana diplomskog rada, studentkinja Helena Miković

Odbrana diplomskog rada studentkinje Heleni Miković, pod naslovom “Stome iz kolorektalne hirurgije”, pod mentorstvom dr med. Miloša Potkrajca, održaće se 06.09.2021. u prostorijama ICEPS-a, u Beogradu.

 

02.09.2021.

Diplomski rad, student Bogdan Savić

Diplomski rad studentkinje Savić Bogdana, pod naslovom “Ishrana profesionalnih sportista”, pod mentorstvom dr med. Nebojše Dimitrijević postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

25.08.2021.

Odbrana diplomskog rada, studentkinja Žikić Marije

Odbrana diplomskog rada studentkinje Žikić Marije, pod naslovom “Razvoj dekubitalnih ulceracija kod ležećih pacijenata”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović, održaće se 31.08.2021. u prostorijama ICEPS-a, u Beogradu.

 

Odbrana diplomskog rada, studentkinja Raca Milena

Odbrana diplomskog rada studentkinje Raca Milena, pod naslovom “Zdravstvena nega suicidalnih pacijenata”, pod mentorstvom dr med. Zorana Tomić, održaće se 31.08.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2.

24.08.2021.

Diplomski rad, student Jovana Savić

Diplomski rad studentkinje Savić Jovane, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u zbrinjavanju pacijenata sa anemijom”, pod mentorstvom dr med. Monika Adam postavljen je u biblioteku ICEPS-a, Visokoškolske ustanove u Vršcu, Vaska Pope 30, na javni uvid.

 

23.08.2021.

Diplomski rad, student Milić Dušica

Diplomski rad studentkinje Milić Dušice, pod naslovom “Akutni infarkt miokarda i perkutana koronarna intervencija”, pod mentorstvom dr med. Ljiljane Pavlović postavljen je u biblioteku ICEPS-a u Beogradu, Topličin venac 7, na javni uvid.

 

29.07.2021.

Diplomski rad, student Mak Irena

Diplomski rad studentkinje Mak Irene, pod naslovom “Uloga medicinske sestre-tehničara u zbrinjavanju pacijenata sa dijabetes mellitusom u hospitalnim uslovima”, pod mentorstvom dr med. Adam Monike postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Vršci, na adresi Vaska Pope 30, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Zdravković Danijela

Diplomski rad studentkinje Zdravković Danijele, pod naslovom “Trombofilija u trudnoći”, pod mentorstvom dr med. Zvezdana Nikolić postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

27.07.2021.

Diplomski rad, student Žikić Marija

Diplomski rad studentkinje Žikić Marije, pod naslovom “Razvoj dekubitalnih ulceracija kod ležećih pacijenata”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Raca Milena

Diplomski rad studentkinje Raca Milene, pod naslovom “Zdravstvena nega suicidalnih pacijenata”, pod mentorstvom dr med. Zorana Tomić postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

22.07.2021.

Diplomski rad, student Crljenica Nikola

Diplomski rad studenta Crljenica Nikole, pod naslovom “Infekcija pupka novorođenčeta – prevencija i lečenje”, pod mentorstvom dr med. Snežane Zlatanović postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Birta Jasmina

Diplomski rad studentkinje Birta Jasmine, pod naslovom “EDUKATIVNI PRISTUP MEDICINSKE SESTRE U PODSTICANJU I PODRŠCI DOJENJU”, pod mentorstvom dr med. Rajne Dušanov postavljen je u biblioteku ICEPS-a, Visokoškolske ustanove u Vršcu, Vaska Pope 30, na javni uvid.

 

 

21.07.2021.

Odbrana diplomskog rada, studentkinja Nikolić Sandra

Diplomski rad studentkinje Nikolić Sandre, pod naslovom “Nega bolesnika posle operacije hernije prednjeg trbušnog zida”, pod mentorstvom dr med. Miloša Potkrajac, održaće se 24.07.2021. u prostorijama ICEPS-a, u Beogradu.

 

Odbrana diplomskog rada, studentkinja Imbra Slađana

Diplomski rad studentkinje Imbra Slađane, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u prevenciji i lečenju dekubitusa”, pod mentorstvom dr med. Đorđa Filipović, održaće se 24.07.2021. u prostorijama ICEPS-a, u Beogradu.

 

26.07.2021.

Odbrana diplomskog rada, studentkinja Damnjanac Bojana

Odbrana diplomskog rada studentkinje Bojane Damnjanac, pod naslovom “Nega pacijenata operisanih od preponske kile”, pod mentorstvom dr med. Stojanović Milivoja, održaće se 28.07.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2.

 

20.07.2021.

Diplomski rad, student Bojana Damnjanac

Diplomski rad studentkinje Bojana Damnjanac, pod naslovom “Nega pacijenata operisanih od preponske kile”, pod mentorstvom dr med. Stojanović Milivoje postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

14.07.2021.

Diplomski rad, student Nikolić Sandra

Diplomski rad studentkinje Sandre Nikolić, pod naslovom “Nega bolesnika posle operacije hernije prednjeg trbušnog zida”, pod mentorstvom dr med. Miloša Potkrajac postavljen je u biblioteku ICEPSa u Beogradu, na adresi Topličin venac 7, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Miljković Jovica

Diplomski rad studentkinje Miljković Jovica, pod naslovom “Kardiopulmonalna reanimacija kod akutnog trovanja alkoholom i opojnim drogama”, pod mentorstvom dr med. Ljiljana Pavlović postavljen je u biblioteku ICEPSa u Beogradu, na adresi Topličin venac 7, na javni uvid.

 

09.07.2021.

Diplomski rad, student Imbra Slađana

Diplomski rad studentkinje Imbra Slađane, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u prevenciji i lečenju dekubitusa”, pod mentorstvom dr med. Đorđe Filipović postavljen je u biblioteku ICEPSa u Beogradu, na adresi Topličin venac 7, na javni uvid.

 

07.07.2021.

Odbrana diplomskog rada, studentkinja Spremo Sonje

Diplomski rad studentkinje Spremo Sonje, pod naslovom “Depresija i suicidalnost”, pod mentorstvom dr med. Zorana Tomić, održaće se 13.07.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske jedinice u Leskovcu.

 

01.07.2021.

Odbrana diplomskog rada, studentkinja Stojanović Jovana

Diplomski rad studentkinje Stojanović Jovane, pod naslovom “Kvalitet zdravstvene zaštite kao merilo zadovoljstva pacijenta”, pod mentorstvom dr med. Miloša Potkrajac, održaće se 10.07.2021. u prostorijama ICEPS-a, u Beogradu.

 

Diplomski rad, student Spremo Sonja

Diplomski rad studentkinje Spremo Sonje, pod naslovom “Depresija i suicidalnost”, pod mentorstvom dr med. Zorana Tomić postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

17.06.2021.

Odbrana diplomskog rada, studentkinja Emine Zaganović

Diplomski rad studentkinje Zaganović Emine, pod naslovom “Zdravstvena nega medicinskih sestara bolesnika sa karcinomom larinksa”, pod mentorstvom dr med. Vidoja Radosavljevićć, održaće se 18.06.2021. u prostorijama ICEPS-a, u Beogradu.

 

11.06.2021.

Odbrana diplomskog rada, studentkinja Krstić Aleksandra

Diplomski rad studentkinje Aleksandre Krstić, pod naslovom “Sestrinske intervencije i prva pomoć u tretmanu bolesnika sa akutnim infarktom miokarda”, pod mentorstvom dr med. Nebojše Dimitrijević, održaće se 16.06.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske jedinice u Leskovcu.

 

 

Diplomski rad, student Emina Zaganović

Diplomski rad studentkinje Emine Zaganović, pod naslovom “Zdravstvena nega medicinskih sestara bolesnika sa karcinomom larinksa”, pod mentorstvom dr med. Vidoja Radosavljević postavljen je u biblioteku ICEPSa u Beogradu, na adresi Topličin venac 7, na javni uvid.

 

03.06.2021.

Diplomski rad, student Krstić Aleksandra

Diplomski rad studentkinje Krstić Aleksandre, pod naslovom “Sestrinske intervencije i prva pomoć u tretmanu bolesnika sa akutnim infarktom miokarda”, pod mentorstvom dr med. Nebojše Dimitrijević postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

25.05.2021.

Odbrana diplomskog rada, studentkinja Petković Marija

Diplomski rad studentkinje Petković Marije, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u nezi pacijenata hirurški lečenih od cerebrovaskularnih bolesti”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović, održaće se 01.06.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske jedinice u Leskovcu.

 

20.05.2021.

Odbrana diplomskog rada, studentkinje Lepojević Aleksandre

Diplomski rad studentkinje Lepojević Aleksandra, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u nezi i lečenju pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom”, pod mentorstvom dr med. Milana Stojković, održaće se 25.05.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske jedinice u Leskovcu.

 

Odbrana diplomskog rada, studentkinje Danijele Kostić

Diplomski rad studentkinje Danijele Kostić, pod naslovom “Pankreasna fistula – terapija i nega”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović, održaće se 25.05.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske jedinice u Leskovcu.

 

Odbrana diplomskog rada, studentkinje Đorđević Jelene

Diplomski rad studentkinje Đorđević Jelene, pod naslovom “Zdravstvena nega pacijenata sa povredama grudnog koša”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović, održaće se 25.05.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske jedinice u Leskovcu.

 

 

 

19.05.2021.

Diplomski rad, student Petković Marija

Diplomski rad studentkinje Petković Marije, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u nezi pacijenata hirurški lečenih od cerebrovaskularnih bolesti”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

12.05.2021.

Diplomski rad, student Spasić Mihajlović Marija

Diplomski rad studentkinje Spasić Mihajlović Marije, pod naslovom “Principi pravilne ishrane”, pod mentorstvom dr med. Nebojša Dimitrijević postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

11.05.2021.

Diplomski rad, student Lepojević Aleksandre

Diplomski rad studentkinje Lepojević Aleksandre, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u nezi i lečenju pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom”, pod mentorstvom dr med. Milana Stojković postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Danijele Kostić

Diplomski rad studentkinje Danijele Kostić, pod naslovom “Pankreasna fistula – terapija i nega”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

25.04.2021.

Odbrana diplomskog rada, studentkinje Milice Mitrović

Diplomski rad studentkinje Milice Mitrović, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u nezi i lečenju pacijenata na dijalizi”, pod mentorstvom  mr Aleksandra Stanković , održaće se 27.04.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske jedinice u Leskovcu.

 

Odbrana diplomskog rada, studentkinje Antić Mirjane

Diplomski rad studentkinje Antić Mirjane, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u dijagnozi i lečenju akutnog koronarnog sindroma”, pod mentorstvom  mr Aleksandra Stanković , održaće se 27.04.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske jedinice u Leskovcu.

 

Odbrana diplomskog rada, studentkinje Dragane Krstić Ilić

Diplomski rad studentkinje Dragane Krstić Ilić, pod naslovom “Porođaj i operativno završavanje porođaja”, pod mentorstvom  dr med. Zvezdane Nikolić , održaće se 27.04.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske jedinice u Leskovcu.

 

19.04.2021.

Diplomski rad, student Urošević Dragana

Diplomski rad studentkinje Urošević Dragane, pod naslovom “Nega bolesnika sa karcinomom jetre”, pod mentorstvom dr med. Milivoje Stojanović postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Đorđević Jelene

Diplomski rad studentkinje Đorđević Jelene, pod naslovom “Zdravstvena nega pacijenata sa povredama grudnog koša”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

16.04.2021.

Odbrana diplomskog rada, studentkinje Stojanović Marije

Diplomski rad studentkinje Stojanović Marije, pod naslovom “Zbrinjavanje i zdravstvena nega pacijenata sa moždanim udarom”, pod mentorstvom  dr med. Milan Stojković, održaće se 20.04.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske jedinice u Leskovcu.

 

Odbrana diplomskog rada, studetkinje Zdravković Tanja

Diplomski rad studentkinje Zdravković 040 OSS-ZN/2017, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u zdravstvenoj nezi žene u postpartalnom periodu”, pod mentorstvom dr med. Zvezdane Nikolić održaće se 20.04.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske jedinice u Leskovcu..

 

Odbrana diplomskog rada, studentkinje Pešić Ivane

Diplomski rad studentkinje Pešić Ivane, pod naslovom “Zdravstvena nega pacijentkinje sa karcinomom grlića materice”, pod mentorstvom  dr med. Zvezdane Nikolić, održaće se 20.04.2021. u prostorijama ICEPS-a, Visokoškolske jedinice u Leskovcu.

 

 

14.04.2021.

Diplomski rad, student Antić Mrijana

Diplomski rad studentkinje Antić Mirjane, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u dijagnozi i lečenju akutnog koronarnog sindroma”, pod mentorstvom mr Aleksandar Stanković postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

13.04.2021.

Diplomski rad, studentkinja Mitrović Milica

Diplomski rad studentkinje Mitrović Milice, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u nezi i lečenju pacijenata na dijalizi”, pod mentorstvom mr Aleksandar Stanković postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

09.04.2021.

Diplomski rad, studetkinja Krstić Ilić Dragana

Diplomski rad studentkinje Krstić Ilić Dragana, pod naslovom “Porođaj i operativno završavanje porođaja”, pod mentorstvom dr med. Nikolić Zvezdane postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

 

 

 

02.04.2021.

Odbrana diplomskog rada, studentkinje Veljković Nataša

Diplomski rad studentkinje Veljković Nataše, pod naslovom “Marketinške komunikacije u apotekarskim ustanovama”, pod mentorstvom  prof. dr Darka Tadić, održaće se 06.04.2021. u prostorijama Topličin venac 7.

 

Odbrana diplomskog rada, studenta Stefanović Anite

Odbrana diplomskog rada studenta Stefanović Anite, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u nezi i lečenju pacijenata u stanju šoka“, pod mentorstvom  dr med. Milana Stojković održaće se 06.04.2021. u prostorijama Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2.

 

Odbrana diplomskog rada, studenta Dimitrijević Aleksandre

Odbrana diplomskog rada studenta Dimitrijević Aleksandre, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u nezi i lečenju pacijenata sa hipertenzivnom krizom“, pod mentorstvom  mr Aleksandar Stanković održaće se 06.04.2021. u prostorijama Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2.

 

Odbrana diplomskog rada, studenta Jorgaćević Milica

Odbrana diplomskog rada studenta Jorgaćević Milica, pod naslovom “Nega pacijenata sa akutnim pankreatitisom“, pod mentorstvom  dr med. Milivoja Stojanović održaće se 06.04.2021. u prostorijama Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2.

 

 

Odbrana diplomskog rada, studenta Lidija Đokić

Odbrana diplomskog rada studenta Lidija Đokić, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u nezi i lečenju pacijenata sa akutnim abdomenom“, pod mentorstvom  dr med. Milan Stojković održaće se 07.04.2021. u prostorijama Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2.

 

Odbrana diplomskog rada, studenta Pavlović Dragana

Odbrana diplomskog rada studenta Pavlović Dragana, pod naslovom “Osnovni principi reanimacije i reanimacioni postupci kod politraume i delokrug rada medicinske sestre-tehničara”, pod mentorstvom  dr med. Milan Stojković održaće se 07.04.2021. u prostorijama Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2.

 

Odbrana diplomskog rada, studenta Petrović Maja

Odbrana diplomskog rada studenta Petrović Maje, pod naslovom “Nega bolesnika sa karcinomom dojke”, pod mentorstvom  dr med. Milivoje Stojanović održaće se 07.04.2021. u prostorijama Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2.

 

30.03.2021.

Diplomski rad, studetkinja Pešić Ivana

Diplomski rad studentkinje Pešić Ivane, pod naslovom “Zdravstvena nega pacijentinje sa karcinomom grlića materice”, pod mentorstvom dr med. Nikolić Zvezdane postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

 

25.03.2021.

Diplomski rad, studetkinja Zdravković Tanja

Diplomski rad studentkinje Zdravković Tanje, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u zdravstvenoj nezi žene u postpartalnom periodu”, pod mentorstvom dr med. Nikolić Zvezdane postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

22.03.2021.

Diplomski rad, studetkinja Jorgaćević Milica

Diplomski rad studentkinje Jorgaćević Milica, pod naslovom “Nega pacijenata sa akutnim pankreatitisom”, pod mentorstvom dr med. Milivoja Stojanović postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

Diplomski rad, studetkinja Stojanović Marija

Diplomski rad studentkinje Stojanović Marija, pod naslovom “Zbrinjavanje i zdravstvena nega pacijenata sa moždanim udarom”, pod mentorstvom dr med. Milana Stojković postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

13.03.2021.

Odbrana master (završnog) rada, studenta Alise Habibović

Odbrana diplomskog rada studenta Petković Anđele, pod naslovom “Epidemiološke karakteristike gojaznosti kod školske dece i omladine kao javno zdravstveni problem“, pod mentorstvom  prof. dr Zorice Živković, održaće se 16.03.2021. u prostorijama Topličin venac 7.

 

Odbrana diplomskog rada, studenta Stoiljković Ivane

Odbrana diplomskog rada studenta Stoiljković Ivana, pod naslovom “Anemije u trudnoći“, pod mentorstvom  dr med. Zvezdane Nikolić  , održaće se 16.03.2021. u prostorijama Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2.

 

05.03.2021.

Odbrana diplomskog rada, studenta Petković Anđele

Odbrana diplomskog rada studenta Petković Anđele, pod naslovom “Vođenje porođaja u epiduralnoj anesteziji”, pod mentorstvom  dr med. Zvezdane Nikolić  , održaće se 12.03.2021. u prostorijama Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2.

 

Diplomski rad, studetkinja Dimitrijević Aleksandra

Diplomski rad studentkinje Dimitrijević Aleksandra, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u nezi i lečenju pacijenata sa hipertenzivnom krizom”, postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

Diplomski rad, studetkinja Pavlović Dragan

Diplomski rad studentkinje Pavlović Dragan, pod naslovom “Osnovni principi reanimacije i reanimacioni postupci kod politraume i delokrug rada medicinske sestre-tehničara”, pod mentorstvom dr med. Milan Stojković postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

04.03.2021.

Odbrana diplomskog rada, studenta Jadranke Todorović

Odbrana diplomskog rada studenta Jadranke Todorović, pod naslovom “Priprema i nega pacijenata nakon laparoskopske holecistektomije”, pod mentorstvom  dr med. Milivoja Stojanović , održaće se 04.03.2021. u prostorijama Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2.

 

Odbrana diplomskog rada, studenta Marije Mladenović

Odbrana diplomskog rada studenta Mladenović Marije, pod naslovom “Uticaj treninga na pojedine organske sisteme”, pod mentorstvom  dr med. Branimira Radenković , održaće se 04.03.2021. u prostorijama Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2.

 

03.03.2021.

Odbrana diplomskog rada, studenta Stošić Slađane

Odbrana diplomskog rada studenta Stošić Slađana, pod naslovom “Intervencije medicinske sestre i prepoznavanje faktora rizika za nastanak koronarnih bolesti”, pod mentorstvom  mr Aleksandar Stanković, održaće se 03.03.2021. u prostorijama Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2.

 

Odbrana diplomskog rada, studenta Vlada Stojilković

Odbrana diplomskog rada studenta Vlada Stojilković, pod naslovom “Psihofizička priprema trudnice za porođaj i njen značaj”, pod mentorstvom  dr med. Zvezdana Nikolić, održaće se 03.03.2021. u prostorijama Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2.

 

Odbrana diplomskog rada, studenta Dušice Živković

Odbrana diplomskog rada studenta Dušice Živković, pod naslovom “Specifičnosti nege novorođenčeta sa žuticom”, pod mentorstvom  dr med. Snežana Zlatanović,  održaće se 03.03.2021. u prostorijama Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2.

 

02.03.2021.

Diplomski rad, studetkinja Petrović Maja

Diplomski rad studentkinje Petrović Maja, pod naslovom “Nega bolesnika sa karcinomom dojke”, pod mentorstvom  dr med. Milivoje Stojanović postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

Diplomski rad, studetkinja Stefanović Anita

Diplomski rad studentkinje Stefanović Anita, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u nezi i lečenju pacijenata u stanju šoka”, pod mentorstvom  dr med Milan Stojković postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

Diplomski rad, studetkinja Đokić Lidija

Diplomski rad studentkinje Đokić Lidija, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u nezi i lečenju pacijenata sa akutnim abdomenom”, pod mentorstvom  dr med. Milan Stojković postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

Odbrana diplomskog rada, studenta Živković Aleksandar

Odbrana diplomskog rada studenta Živković Aleksndra, pod naslovom “Sestrinske intervencije kod hitnog zbrinjavanja kardioloških bolesnika u službi urgentne medicine”, pod mentorstvom  dr med. Milana Stojković , održaće se 02.03.2021. u prostorijama Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2.

 

Odbrana diplomskog rada, studenta Radonjić Marte

Odbrana diplomskog rada studenta Živković Aleksndra, pod naslovom “Intervencije medicinske sestre i prepoznavanje faktora rizika za nastanak koronarnih bolesti”, pod mentorstvom  mr Aleksandar Stanković, održaće se 02.03.2021. u prostorijama Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2.

 

19.02.2021.

Diplomski rad, studentkinja Veljković Nataša

Diplomski rad studentkinje Veljković Nataša, pod naslovom “Marketinške komunikacije u apotekarskim ustanovama”, pod mentorstvom  prof. dr Darko Tadić postavljen je u biblioteku Visokoškolske ustanove u Beogradu, Topličin venac 7, na javni uvid.

 

19.02.2021.

Diplomski rad, studentkinja Miković Helena

Diplomski rad studentkinje Miković Helena, pod naslovom “Stome iz kolorektalne hirurgije”, pod mentorstvom  dr med. Miloš Potkrajac postavljen je u biblioteku Visokoškolske ustanove u Beogradu, Topličin venac 7, na javni uvid.

 

 

Diplomski rad, studentkinja Stojanović Jovana

Diplomski rad studentkinje Jovana Stojanović, pod naslovom “Kvalitet zdravstvene nege kao merilo zadovoljstva pacijenta”, pod mentorstvom  dr med. Miloš Potkrajac postavljen je u biblioteku Visokoškolske ustanove u Beogradu, Topličin venac 7, na javni uvid.

 

18.02.2021.

Diplomski rad, studetkinja Stoiljković Ivana

Diplomski rad studentkinje Stoiljković Ivana, pod naslovom “Anemije u trudnoći“, pod mentorstvom  dr med. Zvezdane Nikolić postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

11.02.2021.

Diplomski rad, studetkinja Radonjić Marta

Diplomski rad studentkinje Radonjić Marta, pod naslovom “Intervencije medicinske sestre i prepoznavanje faktora rizika za nastanak koronarnih bolesti “, pod mentorstvom  mr Aleksandar Stanković postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

10.02.2021.

Diplomski rad, studentkinja Rosandić Maja

Diplomski rad studentkinje Balić Snježana, pod naslovom “Povrede oka”, pod mentorstvom  dr med. Ljiljana Pavlović postavljen je u biblioteku Visokoškolske ustanove u Beogradu, Topličin venac 7, na javni uvid.

 

Diplomski rad, studentkinja Vukašinović Nikola

Diplomski rad studentkinje Balić Snježana, pod naslovom “Povrede jetre”, pod mentorstvom  dr med. Ljiljana Pavlović postavljen je u biblioteku Visokoškolske ustanove u Beogradu, Topličin venac 7, na javni uvid.

 

Diplomski rad, studetkinje Dušice Živković

Diplomski rad studentkinje Dušica Živković, pod naslovom “Specifičnosti nege novorođenčeta sa žuticom”, pod mentorstvom  dr med. Snežana Zlatanović postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

Diplomski rad, student Vlada Stojilković

Diplomski rad studenta Vlade Stojilković, pod naslovom “Psihofizička priprema trudnice za porođaj i njen značaj, pod mentorstvom  dr med. Zvezdana Nikolić postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

09.02.2021.

Diplomski rad, studentkinja Balić Snježana

Diplomski rad studentkinje Balić Snježana, pod naslovom “Akutne komplikacije dijabetesa liječene u hitnom prijemu OB Kotor u periodu od 2016 – 2019. godine”, pod mentorstvom  dr med. Ljiljana Pavlović postavljen je u biblioteku Visokoškolske ustanove u Beogradu, Topličin venac 7, na javni uvid.

 

 

08.02.2021.

Master rad, studentkinja Alisa Habibović

Master rad studentkinje Alisa Habibović, pod naslovom “Epidemiološke karakteristike gojaznosti kod školske dece i omladine kao javno zdravstveni problem”, pod mentorstvom  prof. dr Zorica Živković postavljen je u biblioteku Visokoškolske ustanove Beograd, Topličin venac 7, na javni uvid.

 

02.02.2021.

Diplomski rad, studentkinja Mladenović Marija

Diplomski rad studentkinje Mladenović Marije, pod naslovom “Uticaj treninga na pojedine organske sisteme”, pod mentorstvom  dr med. Branimira Radenković postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

28.01.2021.

Odbrana diplomskog rada, studentkinje Simonović Tanje

Odbrana diplomskog rada studentkinje Simonović Tanje, pod naslovom “Karcinom larinksa, nega i lečenje”, pod mentorstvom  dr med. Vidoja Radosavljević, održaće se 29.01.2021. u prostorijama Visokoškolske ustanove u Beogradu, na adresi Topličin venac 7.

 

Odbrana diplomskog rada, studentkinje Marković Nevene

Odbrana diplomskog rada studentkinje Nevene Marković, pod naslovom “Društvene mreže i uticaj društvenih mreža na potrošače”, pod mentorstvom  prof. dr Darka Tadić, održaće se 01.02.2021. u prostorijama Visokoškolske ustanove u Beogradu, na adresi Topličin venac 7.

Diplomski rad, studentkinja Todorović Jadranka

Diplomski rad studentkinje Jadranke Todorović, pod naslovom “Priprema i nega pacijenata nakon laparoskopske holecistektomije”, pod mentorstvom  dr med. Milivoja Stojanović postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

27.01.2021.

Diplomski rad, studentkinja Stošić Slađana

Diplomski rad studentkinje Stošić Slađane, pod naslovom “Lečenje steriliteta žene, metode ispitivanja i uzroci”, pod mentorstvom  dr med. Zvezdane Nikolić postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

25.01.2021.

Diplomski rad, student Aleksandar Živković

Diplomski rad studenta Aleksandra Živković, pod naslovom “Sestrinske intervencije kod hitnog zbrinjavanja kardioloških bolesnika u službi urgentne medicine”, pod mentorstvom  dr med. Milana Stojković postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

21.01.2021.

Odbrana diplomskog rada, studentkinje Ranđelović Verice

Odbrana diplomskog rada studentkinje Ranđelović Verice, pod naslovom “Zdravstvena nega pacijenata sa kolostomom”, pod mentorstvom  dr med. Milivoja Stojanović, održaće se 25.01.2021. u prostorijama Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2.

 

Odbrana diplomskog rada, studentkinje Vukadinović Sanje

Odbrana diplomskog rada studentkinje Vukadinović Sanje, pod naslovom “Prevencija i nega dekubitalnih ulceracija”, pod mentorstvom  dr med. Milivoja Stojanović, održaće se 25.01.2021. u prostorijama Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2.

 

Odbrana diplomskog rada, studentkinje Sokolović Suzane

Odbrana diplomskog rada studentkinje Sokolović Suzane, pod naslovom “Pristup bolesniku sa krvaranjem iz distalnih partija digestivnog trakta”, pod mentorstvom  dr med. Milivoja Stojanović, održaće se 26.01.2021. u prostorijama Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2.

 

Odbrana diplomskog rada, studentkinje Zdravković Tanje

Odbrana diplomskog rada studentkinje Zdravković Tanje , pod naslovom “Sestrinske intervencije u dijagnostici, nezi i lečenju bolesnika sa tuberkulozom pluća”, pod mentorstvom  mr Aleksandra Stanković, održaće se 26.01.2021. u prostorijama Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2.

 

Odbrana diplomskog rada, studenta Dušana Đorđević

Odbrana diplomskog rada studenta Dušan Đorđević, pod naslovom “Rehabilitacija obolelih od multiple skleroze”, pod mentorstvom  dr med. Branimira Radenković, održaće se 27.01.2021. u prostorijama Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2.

 

 

18.01.2021.

Odbrana diplomskog rada, studentkinje Stojanović Danijele

Odbrana diplomskog rada studentkinje Danijele Stojanović, pod naslovom “Ishrana pacijenata kod insulin nezavisnog dijabetes melitusa”, pod mentorstvom  dr med. Nebojše Dimitrijević, održaće se 19.01.2021. u prostorijama Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2.

 

Odbrana diplomskog rada, studentkinje Milenković Žakline

Odbrana diplomskog rada studentkinje Milenković Žakline, pod naslovom “Uloga strukovne medicinske sestre u nezi pacijentkinja sa spontanim pobačajima”, pod mentorstvom  dr med. Zvezdane Nikolić, održaće se 19.01.2021. u prostorijama Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2.

 

Odbrana diplomskog rada, studentkinje Anđelković Vesne

Odbrana diplomskog rada studentkinje Anđelković Vesne, pod naslovom “Pravilna ishrana obolelih od šećerne bolesti”, pod mentorstvom  dr med. Nebojše Dimitrijević, održaće se 19.01.2021. u prostorijama Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2.

 

Odbrana diplomskog rada, studentkinje Marković Ane

Odbrana diplomskog rada studentkinje Marković Ane, pod naslovom “Uloga babice u prevenciji, dijagnostici i lečenju seksualno prenosivih bolesti”, pod mentorstvom  dr med. Zvezdane Nikolić, održaće se 19.01.2021. u prostorijama Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2.

 

 

 

Diplomski rad, studentkinja Anđela Petković

Diplomski rad studentkinje Petković Anđele, pod naslovom “Vođenje porođaja u epiduralnoj anesteziji”, pod mentorstvom  dr med. Zvezdane Nikolić postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

28.12.2020.

Diplomski rad, studentkinja Marijana Mandić

Diplomski rad studentkinje Mandić Marijane, pod naslovom “Marketing mix”, pod mentorstvom prof. dr Darka Tadić postavljen je u biblioteku Visokoškolske ustanove ICEPSa u Beogradu, na adresi Topličin venac 7, na javni uvid.

 

25.12.2020.

Diplomski rad, studentkinja Vukadinović Sanja

Diplomski rad studentkinje Vukadinović Sanje, pod naslovom “Prevencija i nega dekubitalnih ulceracija”, pod mentorstvom  dr med. Milivoja Stojanović postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

21.12.2020.

Diplomski rad, studentkinja Tanja Zdravković

Diplomski rad studentkinje Tanje Zdravković, pod naslovom “Sestrinske intervencije u dijagnostici, nezi i lečenju bolesnika sa tuberkulozom pluća”, pod mentorstvom  dr med. Aleksandra Stanković postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

17.12.2020.

Diplomski rad, studentkinja Ana Marković

Diplomski rad studentkinje Ane Marković, pod naslovom “Uloga babice u prevenciji, dijagnostici i lečenju seksualno prenosivih bolesti”, pod mentorstvom  dr med. Zvezdane Nikolić postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

16.12.2020

Diplomski rad, studentkinja Verica Ranđelović

Diplomski rad studentkinje Verice Ranđelović, pod naslovom “Zdravstvena nega pacijenata sa kolostomom”, pod mentorstvom  dr med. Milivoja Stojanović postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

15.12.2020

Diplomski rad, studentkinja  Žaklina Milenković

Diplomski rad studentkinje Žakline Milenković, pod naslovom “Uloga strukovne medicinske sestre u nezi pacijentkinja sa spontanim pobačajima”, pod mentorstvom  dr med. Zvezdane Nikolić postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

 

Diplomski rad, studentkinja  Suzana Sokolović

Diplomski rad studentkinje Suzane Sokolović, pod naslovom “Pristup bolesniku sa krvaranjem iz distalnih partija digestivnog trakta”, pod mentorstvom  dr med. Milivoja Stojanović postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

Diplomski rad, studentkinja  Vesna Anđelković

Diplomski rad studentkinje Vesne Anđelković, pod naslovom “Pravilna ishrana obolelih od šećerne bolesti”, pod mentorstvom  dr med. Nebojše Dimitrijević postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

Diplomski rad, studentkinja  Simonović Tanja

Diplomski rad studentkinje Simonović Tanje, pod naslovom “Karcinom larinksa, nega i lečenje”, pod mentorstvom  dr med. Vidoja Radosavljević postavljen je u biblioteku Visokoškolske ustanove ICEPSa u Beogradu, na adresi Topličin venac 7, na javni uvid.

 

14.12.2020

Diplomski rad, student Dušan Đorđević

Diplomski rad studenta Dušana Đorđević, pod naslovom “Rehabilitacija obolelih od multiple skleroze”, pod mentorstvom  dr med. Branimira Radenković postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

 

Diplomski rad, studentkinja Stojanović Danijela

Diplomski rad studentkinje Stojanović Danijele, pod naslovom “Ishrana pacijenata kod insulin nezavisnog dijabetes mellitusa”, pod mentorstvom  dr med. Nebojše Dimitrijević postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

23.11.2020.

Odbrana završnog rada, studentkinje Imbronjev Vesne

Odbrana diplomskog rada studentkinje Gorčić Sanje, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u sagledavanju uzroka, nastanka, prevencije i informisanosti žena u prepoznavanju i savladavanju simptoma I neželjenih efekata u puerperijumu”, pod mentorstvom  dr med. Nine Smiljanić, održaće se 25.11.2020. u prostorijama Visoke strukovne škole ICEPS.

 

Odbrana diplomskog rada, studentkinja Martinović Tamara

Odbrana diplomskog rada studentkinje Tamare Martinović, pod naslovom “Uticaj engleskog jezika na proces globalizacije”, pod mentorstvom  prof. Vesne Jokanović, održaće se 23.11.2020. u prostorijama Visoke strukovne škole ICEPS, na adresi Topličin venac 7/1, Beograd.

 

20.12.2020.

Odbrana diplomskog rada, studentkinje Gorčić Sanje

Odbrana diplomskog rada studentkinje Gorčić Sanje, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u sagledavanju uzroka, nastanka, prevencije i informisanosti žena u prepoznavanju i savladavanju simptoma I neželjenih efekata u puerperijumu”, pod mentorstvom  dr med. Zvezdane Nikolić, održaće se 25.11.2020. u prostorijama Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2.

 

16.11.2020.

Završni rad, spec. struk. med. sestra Imbronjev Vesna

Diplomski rad studentkinje Vesne Imbronjev, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u promociji zdravlja sa posebnim osvrtom na rad na prevenciji raka testisa”, pod mentorstvom  dr med. Nine Smiljanić postavljen je u biblioteku ICEPSa u Novom Sadu, na adresi Cvećarska 2, na javni uvid.

 

14.11.2020.

Diplomski rad, studentkinja Marković Nevena

Diplomski rad studentkinje Nevene Marković, pod naslovom “Društvene mreže i uticaj društvenih mreža na potrošače”, pod mentorstvom  prof. dr Darka Tadić postavljen je u biblioteku ICEPSa u Beogradu, na adresi Topličin venac 7, na javni uvid.

 

12.11.2020.

Odbrana diplomskog rada, studentkinje Đokić Ljubinke

Odbrana diplomskog rada studentkinje Đokić Ljubinke, pod naslovom “Akutni infarkt miokrada – uloga medicinske sestre – tehničara u prevenciji, lečenju i rehabilitaciji”, pod mentorstvom  mr Aleksandra Stanković, održaće se 12.11.2020. u prostorijama Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2.

 

 

 

12.11.2020.

Odbrana diplomskog rada, studentkinje Đorđević Tine

Odbrana diplomskog rada studentkinje Đorđević Tine, pod naslovom “Bol u grudima”, pod mentorstvom dr med. Nebojše Dimitrijević, održaće se 12.11.2020. u prostorijama Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2.

 

Diplomski rad, studentkinja Sanja Gorčić

Diplomski rad studentkinje Gorčić Sanje, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u sagledavanju uzroka, nastanka, prevencije i informisanost žena u prepoznavanju i sagledavanju simptoma i neželjenih efekta u puerperijumu”, pod mentorstvom  dr med. Zvezdane Nikolić postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

30.10.2020.

Odbrana diplomskog rada, studentkinje Bojane Babić

Odbrana diplomskog rada studentkinje Bojane Babić, pod naslovom “Diabetes Mellitus”, pod mentorstvom dr med. Miloša Potkrajca, održaće se 30.10.2020. u prostorijama ICEPSa u Beogradu, na adresi Topličin venac 7.

 

28.10.2020.

Diplomski rad, studentkinja Đorđević Tina

Diplomski rad studentkinje Đorđević Tine, pod naslovom “Bol u grudima”, pod mentorstvom  dr med. Nebojše Dimitrijević postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

19.10.2020.

Diplomski rad, studentkinja Guteša Adela

Diplomski rad studentkinje Guteša Adele, pod naslovom “Radiološka dijagnoza nodularnih promena pluća”, pod mentorstvom  dr med. Jelena Đokić, postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Novom Sadu, na adresi Cvećarka 2, na javni uvid.

 

09.10.2020.

Diplomski rad, studentkinja Đokić Ljubinka

Diplomski rad studentkinje Ljubinke Đokić, pod naslovom “Akutni infarkt miokrada – uloga medicinske sestre – tehničara u prevenciji, lečenju i rehabilitaciji”, pod mentorstvom  mr Aleksandra Stanković, postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

25.09.2020.

Odbrana diplomskog rada, student Siniša Simanić

Odbrana diplomskog rada studentkinje Siniše Simanić, pod naslovom “Primena programskog jezika Clarion u knjigovodstvu”, pod mentorstvom mr Saše Stanojčić, održaće se 06.10.2020. u prostorijama ICEPSa u Beogradu, na adresi Topličin venac 7.

 

25.09.2020.

Odbrana diplomskog rada, studentkinja Ivana Pešić Stanković

Odbrana diplomskog rada studentkinje Ivane Pešić Stanković, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u lečenju i nezi pacijenata nakon histerektomije”, pod mentorstvom dr. med. Zvezdane Nikolić, održaće se 01.10.2020. u prostorijama Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2.

 

25.09.2020.

Odbrana diplomskog rada, studentkinja Gordana Colić Urošević

Odbrana diplomskog rada studentkinje Gordana Colić Urošević, pod naslovom “Nega deteta sa nefrotskim sindromom”, pod mentorstvom dr. med. Snežane Zlatanović, održaće se 30.09.2020. u prostorijama Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2.

25.09.2020.

Odbrana diplomskog rada, studentkinja Dragana Lukić

Odbrana diplomskog rada studentkinje Dragane Lukić, pod naslovom ““Uloga medicinske sestre u nezi i lečenju pacijenata sa karcinomom želuca na odeljenju gastroenterologije”, pod mentorstvom mr Aleksandra Stanković, održaće se 30.09.2020. u prostorijama Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2.

 

25.09.2020.

Diplomski rad, studentkinja Martinović Tamara

Diplomski rad studentkinje Tamare Martinović, pod naslovom “Uticaj engleskog jezika na proces globalizacije”, pod mentorstvom mr Vesne Jokanović, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPS, na adresi Topličin venac 7/1, Beograd, na javni uvid.

 

 

23.09.2020.

Diplomski rad, student Siniša Simanić

Diplomski rad studenta Siniše Simanić, pod naslovom “Primena programskog jezika Clarion u knjigovodstvu”, pod mentorstvom mr Saše Stanojčić, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPS, na adresi Topličin venac 7/1, Beograd, na javni uvid.

 

17.09.2020.

Diplomski rad, studentkinja Gordana Colić Urošević

Diplomski rad studentkinje Ivane Colić Urošević, pod naslovom “Nega deteta sa nefrotskim sindromom”, pod mentorstvom  dr. med. Snežana Zlatanović, postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

16.09.2020.

Diplomski rad, studentkinja Ivana Pešić Stanković

Diplomski rad studentkinje Ivane Pešić Stanković, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u lečenju i nezi pacijenata nakon histerektomije”, pod mentorstvom dr. med. Zvezdane Nikolić, postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

16.09.2020.

Diplomski rad, studentkinja Dragana Lukić

Diplomski rad studentkinje Dragane Lukić, pod naslovom “Uloga medicinske sestre u nezi i lečenju pacijenata sa karcinomom želuca na odeljenju gastroenterologije”, pod mentorstvom mr Aleksandra Stanković, postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

 

24.07.2020.

Odbrana diplomskog rada, studentkinja Jelena Prijović

Odbrana diplomskog rada studentkinje Prijović Jelene, pod naslovom “Promene u sastavu vitamina pri kulinarnoj pripremi hrane”, pod mentorstvom dr. med. Rajne Dušanov, održaće se 28.07.2020. u prostorijama Visoke strukovne škole ICEPS.

 

22.07.2020.

Odbrana diplomskog rada, studentkinja Stanimirović Nataša

Odbrana diplomskog rada studentkinje Nataše Stanimirović, pod naslovom “Hipertenzivni sindrom u trudnoći”, pod mentorstvom dr. med. Zvezdane Nikolić, održaće se 23.07.2020. u prostorijama Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

17.07.2020.

Diplomski rad, studentkinja Jelena Prijović

Diplomski rad studentkinje Jelene Prijović, pod naslovom “Promene u sastavu vitamina pri kulinarnoj pripremi hrane“, pod mentorstvom dr. med. Rajne Dušanov, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPS, na adresi Topličin venac 7/1, Beograd, na javni uvid.

15.07.2020.

Diplomski rad, studentkinja Nataša Stanimirović

Diplomski rad studentkinje Nataše Stanimirović, pod naslovom “Hipertenzivni sindrom u trudnoći“, pod mentorstvom dr. med. Zvezdane Nikolić, postavljen je u biblioteku Visokoškolske jedinice ICEPSa u Leskovcu, na adresi Koste Stamenkovića 2, na javni uvid.

15.07.2020.

Odbrana diplomskog rada, student Mihajlo Veruović

Odbrana diplomskog rada studenta Mihajla Veruović, pod naslovom “Intrahospitalne infekcije u bolnici u Prijepolju u periodu od 2014. do 2018. godine”, pod mentorstvom dr. med. Miloša Potkrajca, održaće se 20.07.2020. u prostorijama Visoke strukovne škole ICEPS.

24.06.2020.

Diplomski rad, student Mihajlo Veruović

Diplomski rad studenta Mihajla Veruović, pod naslovom “Intrahospitalne infekcije u bolnici u Prijepolju u periodu od 2014. do 2018. godine“, pod mentorstvom dr. med. Miloša Potkrajca, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPS, na adresi Topličin venac 7/1, Beograd, na javni uvid.

28.05.2020.

Odbrana diplomskog rada, student Kasalović Zvezdan

Odbrana diplomskog rada studenta Kasalović Zvezdana, pod naslovom “SPECIFIČNOSTI RAZVOJA VEB APLIKACIJA NA PRIMERU APLIKACIJE ZA PODRŠKU RADA STUDENTSKE SLUŽBE”, pod mentorstvom mr Saše Stanojčić, održaće se 04.06.2020. u prostorijama Visoke strukovne škole ICEPS.

28.05.2020.

Odbrana diplomskog rada, studentkinja Simona Matić

Odbrana diplomskog rada studentkinje Simone Matić, pod naslovom “Promocija marketinških usluga centra za kulturu “Vlada Divljan”, pod mentorstvom prof. dr Darka Tadić, održaće se 03.06.2020. u prostorijama Visoke strukovne škole ICEPS.

 

18.05.2020.

Diplomski rad, student Matić Simona

Diplomski rad studentkinje Matić Simone, pod naslovom “Promocija marketinških usluga centra za kulturu “Vlada Divljan”, pod mentorstvom prof. dr Darka Tadića, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPS, na adresi Topličin venac 7/1, Beograd, na javni uvid.

10.03.2020.

Diplomski rad, student Kasalović Zvezdan

Diplomski rad studenta Kasalović Zvezdana, pod naslovom “SPECIFIČNOSTI RAZVOJA VEB APLIKACIJA NA PRIMERU APLIKACIJE ZA PODRŠKU RADA STUDENTSKE SLUŽBE”, pod mentorstvom mr Saše Stanojčić, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPS, na adresi Topličin venac 7/1, Beograd, na javni uvid.

 

 

 

03.03.2020.

Diplomski rad, studentkinja Babić Bojana

Diplomski rad studentkinje Babić Bojane, pod naslovom “Diabetes mellitus”, pod mentorstvom dr. med. Potkrajac Miloša postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPS, na adresi Topličin venac 7/1, Beograd, na javni uvid.

 

18.02.2020.

Odbrana diplomskog rada, student Aleksić Aleksandar

Odbrana diplomskog rada studenta Aleksić Aleksandar, pod naslovom “Prevodilački engleski”, pod mentorstvom prof. Vesne Jokanović, održaće se 25.02.2020. u prostorijama Visoke strukovne škole ICEPS.

 

10.02.2020.

Diplomski rad, student Aleksić Aleksandar

Diplomski rad studenta Aleksić Aleksandra, pod naslovom “Prevodilački engleski”, pod mentorstvom prof. Vesne Jokanović postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPS, na adresi Topličin venac 7/1, Beograd, na javni uvid.

 

20.01.2020.

Odbrana diplomskog rada, student Vitorović Danka

Odbrana diplomskog rada studenta Vitorović Danke, pod naslovom “Specifičnosti i novine u zdravstvenoj nezi kod pacijenata sa opsesivno kompulsivnim poremećajem”, pod mentorstvom dr. med. Pavlović Ljiljane, održaće se 10.02.2020. u prostorijama Visoke strukovne škole ICEPS.

09.01.2020.

Diplomski rad, student Vitorović Danka

Diplomski rad studenta Vitorović Danke, pod naslovom “Specifičnosti i novine u zdravstvenoj nezi kod pacijenata sa opsesivno kompulsivnim poremećajem”, pod mentorstvom dr. med. Pavlović Ljiljane postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPS, na adresi Topličin venac 7/1, Beograd, na javni uvid.

 

20.11.2019.

Odbrana diplomskog rada, student Dimitrijević Slađana

Odbrana diplomskog rada studenta Dimitrijević Slađane, pod naslovom “Desetogodišnje iskustvo u lečenju kolorektalnog karcinoma”, pod mentorstvom prof. dr Radosavljević Vidoja, održaće se 27.11.2019. u prostorijama Visoke strukovne škole ICEPS.

 

13.11.2019.

Diplomski rad, student Dimitrijević Slađana

Diplomski rad studenta Dimitrijević Slađane, pod naslovom “Desetogodišnje iskustvo u lečenju kolorektalnog karcinoma”, pod mentorstvom prof. dr Radosavljević Vidoja postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPS, na adresi Topličin venac 7/1, Beograd, na javni uvid.

 

21.10.2019.

Odbrana diplomskog rada, student Biljana Dokljanov

Odbrana diplomskog rada studenta Biljane Dokljanov, pod naslovom “Uloga medicinske sestre-tehničara u tretmanu pacijenta sa akutnim infarktom mikarda u prehospitalnim u hospitalnim uslovima”, pod mentorstvom prof. dr Daniele Stanišić, održaće se 26.10.2019. u prostorijama Visoke strukovne škole ICEPS.

 

14.10.2019.

Diplomski rad, student Biljana Dokljanov

Diplomski rad studenta Biljane Dokljanov, pod naslovom “Uloga medicinske sestre-tehničara u tretmanu pacijenta sa akutnim infarktom mikarda u prehospitalnim u hospitalnim uslovima”, pod mentorstvom prof. dr Daniele Stanišić postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPS, na adresi Topličin venac 7/1, Beograd, na javni uvid.

 

12.10.2019.

Odbrana diplomskog rada, student Snežana Filipović

Odbrana diplomskog rada studenta Snežane Filipović, pod naslovom “Promocija marketinških usluga JP Pošta Srbije”, i mentorstvom prof. dr Darka Tadića, održaće se 14.10.2019. u 15:30h u prostorijama Visoke strukovne škole ICEPS, na adresi Topličin venac 7/1.

 

30.09.2019.

Diplomski rad, student Snežana Filipović

Diplomski rad studenta Snežane Filipović, pod naslovom “Promocija marketinških usluga JP Pošta Srbije”, pod mentorstvom prof. dr Darka Tadića, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPS, na adresi Topličin venac 7/1, Beograd, na javni uvid.

 

02.09.2019.

Odbrana diplomskog rada, student Nataša Marković

Odbrana diplomskog rada studenta Nataše Marković, pod naslovom “Istorija prevođenja” i mentorstvom prof. Vesne Jokanović, održaće se u četvrtak, 05.09.2019. u 15:30h u prostorijama Visoke strukovne škole ICEPS na adresi Topličin venac 7/1, Beograd.

 

26.08.2019.

Diplomski rad, student Nataša Marković

Diplomski rad studenta Nataše marković, pod naslovom “Istorija prevođenja”, pod mentorstvom prof. Vesne Jokanović, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPS, na adresi Topličin venac 7/1, Beograd, na javni uvid.

 

24.07.2019.

Odbrana diplomskog rada, student Aleksandar Živković

Odbrana diplomskog rada studenta Aleksandra Živkovića, pod naslovom “Značaj ranog otkrivanja demencije kod starih osoba”, pod mentorstvom dr Jelke Ninković, održaće se u ponedeljak, 29.07.2019. u 14h, u prostorijama VŠJ ICEPS-a, Leskovac, Koste Stamenkovića 2.

 

17.07.2019.

Diplomski rad, student Aleksandar Živković

Diplomski rad studenta Aleksandra Živkovića, pod naslovom “Značaj ranog otkrivanja demencije kod starih osoba”, pod mentorstvom dr Jelke Ninković, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPS na javni uvid.

16.07.2019.

Odbrana diplomskog rada, student Nedeljko Golušin

Odbrana diplomskog rada studenta Nedeljka Golušina, pod naslovom “Organizacija događaja i njeni izazovi”, pod mentorstvom mr Ane Marjanović, održaće se u ponedeljak, 29.07.2019. u 14h u prostorijama Visoke strukovne škole ICEPS na adresi Topličin venac 7/1, Beograd.

 

09.07.2019.

Diplomski rad, student Nedeljko Golušin

Diplomski rad studenta Nedeljka Golušina, pod naslovom “Organizacija događaja i njeni izazovi”, pod mentorstvom mr Ane Marjanović, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPS na javni uvid.

 

07.06.2019.

Odbrana diplomskog rada, student Samir Braiek

Odbrana diplomskog rada studenta Samira Braieka, pod naslovom “Engleski kao jezik globalne komunikacije”, i mentorstvom prof. Vesne Jokanović, održaće se u ponedeljak, 10.06.2019. u 15h u prostorijama Visoke strukovne škole ICEPS na adresi Topličin venac 7/1, Beograd.

 

07.06.2019.

Odbrana diplomskog rada, student Dragan Savić

Odbrana diplomskog rada studenta Dragana Savića, pod naslovom “Elektronski zdravstveni karton, primena i razvoj“, i mentorstvom prof. Saše Stanojčića, održaće se u sredu, 12.06.2019. u 18h u prostorijama Visoke strukovne škole ICEPS na adresi Topličin venac 7/1, Beograd.

 

31.05.2019.

Diplomski rad, student Dragan Savić

Diplomski rad studenta Dragana Savića, pod naslovom “Elektronski zdravstveni karton, primena i razvoj“, pod mentorstvom prof. Saše Stanojčića, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPS na javni uvid.

 

31.05.2019.

Diplomski rad, student Samir Braiek

Diplomski rad studenta Samira Braieka, pod naslovom “Engleski kao jezik globalne komunikacije”, pod mentorstvom prof. Vesne Jokanović, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPS na javni uvid.

 

29.03.2019.

Odbrana diplomskog rada, student Florić Budinslava

Odbrana diplomskog rada studenta Florić Budinslave, pod naslovom “Uticaj intravenske nutritivne terapije”, pod mentorstvom dr. med. Miloša Potkrajca, održaće se u petak, 05.04.2019. u 13h u prostorijama Visoke strukovne škole ICEPS na adresi Topličin venac 7/1, Beograd.

22.03.2019.

Diplomski rad, student Florić Budinslava

Diplomski rad studenta Florić Budinslave, pod naslovom “Uticaj intravenske nutritivne terapije”, pod mentorstvom dr. med. Miloša Potkrajca, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPS na javni uvid.

18.02.2019.

Odbrana diplomskog rada, student Bikić Nataša

Odbrana diplomskog rada studenta Bikić Nataše, pod naslovom“Propaganda u savremenom ljudskom društvu”, pod mentorstvom prof. dr Darka Tadića, održaće se u ponedeljak, 25.02.2019. u 15h u prostorijama Visoke strukovne škole ICEPS na adresi Topličin venac 7/1, Beograd.

10.02.2019.

Diplomski rad, student Bikić Nataša

Diplomski rad studenta Bikić Nataše, pod naslovom “Propaganda u savremenom ljudskom društvu”, pod mentorstvom prof. dr Darka Tadića, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPS na javni uvid.

05.12.2018.

Odbrana diplomskog rada, student Stojanović Aleksandra

Odbrana diplomskog rada studenta Stojanović Aleksandre, pod naslovom “Uloga engleskog jezika u procesu globalizacije i njegova upotreba na društvenim mrežama”, pod mentorstvom prof. dr Vesne Jokanović, održaće se u sredu, 12.12.2018. u 15h u prostorijama Visoke strukovne škole ICEPS na adresi Topličin venac 7/1, Beograd.

28.11.2018.

Odbrana diplomskog rada, student Sekeruš Vesna

Odbrana diplomskog rada studenta Vesne Sekeruš, pod naslovom “Korporativne komunikacije u velikim preduzećima – slučaj Javno preduzeće “Elektroprivreda Srbije”, pod mentorstvom prof. dr Darka Tadića, održaće se u četvrtak, 06.12.2018. u 15h u prostorijama Visoke strukovne škole ICEPS na adresi Topličin venac 7/1, Beograd.

21.11.2018.

Diplomski rad, student Stojanović Aleksandra

Diplomski rad studenta Stojanović Aleksandre, pod naslovom “Uloga engleskog jezika u procesu globalizacije i njegova upotreba na društvenim mrežama”, pod mentorstvom prof. dr Vesne Jokanović, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPS na javni uvid.

15.11.2018.

Diplomski rad, student Sekeruš Vesna

Diplomski rad studenta Sekeruš Vesne, pod naslovom “Korporativne komunikacije u velikim preduzećima – slučaj Javno preduzeće “Elektroprivreda Srbije”, pod mentorstvom prof. dr Darka Tadića, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPS na javni uvid.

21.09.2018.

Odbrana diplomskog rada, student Jović Ivana

Odbrana diplomskog rada studenta Jović Ivane, pod naslovom “Zdravstvena nega u hirurgiji dekubitus”, pod mentorstvom prof. dr Miloš Potkrajac, održaće se u petak, 28.09.2018. u 12h u prostorijama Visoke strukovne škole ICEPS na adresi Topličin venac 7/1, Beograd.

09.07.2018.

Odbrana specijalističkog rada, student Raković Ljiljana

Odbrana specijalističkog rada studenta Raković Ljiljane, pod naslovom “Brendiranje i redizajn vizuelnog identiteta Radio Televizije Srbije”, pod mentorstvom prof. dr Danijele Radenković, održaće se u utorak, 10.07.2018. u 18h u prostorijama Visoke strukovne škole ICEPS na adresi Topličin venac 7/1, Beograd.

09.07.2018.

Odbrana specijalističkog rada, student Radovanović Tatjana

Odbrana specijalističkog rada studenta Radovanović Tatjane, pod naslovom “Upravljanje projektima, teorijski aspekt i praktična primena kroz izradu projekta “Zaštiti se ako znaš”, pod mentorstvom prof. dr Valentine Mirković, održaće se u utorak, 10.07.2018. u 18h u prostorijama Visoke strukovne škole ICEPS na adresi Topličin venac 7/1, Beograd.

04.07.2018.

Specijalistički rad, student Raković Ljiljana

Specijalistički rad studenta Raković Ljiljane, pod naslovom “Brendiranje i redizajn vizuelnog identiteta Radio Televizije Srbije”, pod mentorstvom prof. dr Danijele Radenković, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPS na javni uvid.

04.07.2018.

Specijalistički rad, student Radovanović Tatjana

Specijalistički rad studenta Radovanović Tatjane, pod naslovom “Upravljanje projektima, teorijski aspekt i praktična primena kroz izradu projekta “Zaštiti se ako znaš”, pod mentorstvom prof. dr Valentine Mirković, postavljen je u biblioteku Visoke strukovne škole ICEPS na javni uvid.

Poštovane kolege,

Škola će imati kolektivni godišnji odmor u periodu od 30.07. – 21.08.2022. godine (prvi radni dan je 22.08.2022.).

Ispitni rok u avgustu biće održan 27.08.2022. godine (objedinjen ispitni rok – svi predmeti dostupni za polaganje).

Sve uplate koje budete vršili tokom meseca avgusta biće proknjižene od ponedeljka, 22.08.2022. godine.

Svim studentima, nastavnicima i saradnicima želimo lep odmor! 


Drage kolege,

Zbog obeležavanja državnog praznika, u sredu 11.11.2020. Škola neće raditi. U Republici Srbiji, 11. novembar se obeležava kao Dan primirja u Prvom svetskom ratu.

Srdačan pozdrav,

ICEPS


04.11.2020.

Poštovani,

Obeveštavamo vas da će radno vreme Studentske Službe u Beogradu, Novom Sadu, Leskovcu i Vršcu, počev od 05.11.2020. biti u periodu od 09h do 16h.

Hvala na razumevanju.

ICEPS


05.10.2020.

Važno obaveštenje: Studentski Portal

Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da zbog uvođenja novog informacionog programa ICEPS-a “System” od srede 07.10.2020. u ponoć do 19.10.2020. (12h)studentski portal neće biti dostupan za korišćenje zbog migracije svih podataka iz starog u novi sistem.

U navedenom periodu sistem će u Studentskoj službi biti samo povremeno dostupan, te Vas molimo za strpljenje i razumevanje u vezi svih zahteva poslatih na mail. Potrudićemo se da na svaki odgovorimo u najkraćem mogućem roku.

U ovom periodu, brojevi telefona Studentske službe će biti dostupni za pitanja u periodu od 09-12 časova, zato što će se svako popodne raditi testiranje sistema.

Uplate koje budete vršili u periodu od 07.10. do 18.10.2020. biće vidljive tek 19.10.2020. (ponedeljak) u novom sistemu.

Rezultati ispita od subote, 10.10. neće biti objavljeni do srede 14.10., već 19.10.2020. godine.

Prijave ispita za sledeći ispitni rok će biti moguće od 19.10.2020. godine.

Ako sve bude u redu, live varijanta sistema biće na snazi od 19.10.2020., kada ćete i dobiti instrukcije i video tutorijale za korišćenje.

Hvala vam na razumevanju.

Za sve dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate.


28.05.2020.

Poštovane kolege,

Shodno poboljšanju epidemiološke situacije, radno vreme Studentske službe ICEPS-a će od 01.06.2020. (ponedeljak) na lokacijama Beograd (Topličin venac 7), Novi Sad (Cvećarska 2) i Leskovac (Koste Stamenkovića 2) biti u periodu od 09-16h.

Shodno preporukama nadležnih organa, sugestija za studente je da ne dolaze u grupama i da se i dalje pridržavamo mera fizičke distance i lične zaštite. Ispiti će takođe biti organizovani na sličan način, u veoma malim grupama.

Srdačan pozdrav,

ICEPS


07.05.2020.

Poštovane kolege,

Shodno poboljšanju epidemiološke situacije, Studentska služba ICEPS-a će od 18.05.2020. (ponedeljak) imati fizička dežurstva u Školi na lokacijama Beograd (Topličin venac 7), Novi Sad (Cvećarska 2) i Leskovac (Koste Stamenkovića 2) u radnom vremenu od 09-14h . U terminima polaganja ispita radno vreme će biti prilagođeno/prošireno, a što će tačnije biti definisano nakon završetka prijava ispita i pravljenja rasporeda polaganja. U zavisnosti od razvoja situacije, nadamo se potpunoj normalizaciji radnog vremena od juna.

Shodno preporukama nadležnih organa, sugestija za studente je da ne dolaze u grupama i da se i dalje pridržavamo mera fizičke distance i lične zaštite. Ispiti će takođe biti organizovani na sličan način, u veoma malim grupama.

Srdačan pozdrav,

ICEPS


20.03.2020.

REORGANIZACIJA NAČINA RADA ŠKOLE OD 20.03.2020.

Poštovani studenti,

U skladu sa Odlukom o uvođenju vanrednog stanja, preporukama Vlade i resornog Ministarstva, kao i nastojanju umenjenja/usporenja efekata pandemije, Škola će maksimum svojih aktivnosti obavljati putem on-line platformi.

S tim u vezi:

–      Sve službe Škole i dalje su svakodnevno aktivne putem mejla/mobilnih telefona, te se studentima preporučuje da sve potrebe/molbe rešavaju putem telefona/mobilnih i mejla

–      Radno vreme Škole (telefon/mejl) je standardno (pon/pet 9-16h), bez fizičkih dežurstava

–      Teorijska nastava: nastavni materijal se postavlja ili je već postavljen na sajt. Budite slobodni da nas, kao i do sada, kontaktirate u slučaju bilo kakvih potreba.

–      Stručna praksa u zdravstvenim ustanovama: do daljnjeg je odložena (detalji nadoknade biće naknadno precizirani)

–      Ispiti: očekujemo više informacija povodom organizacione i pravne forme izvođenja ispita u narednom periodu

–      Molimo studente da eventualnu poštu (originale dokumenata…) ne šalju post-expresom s obzirom da zaposleni nisu non-stop u Školi (rade od kuće), već da materijal šalju skeniran (originale će poslati nakon završetka vanrednog stanja)

–      Upis studenata za generaciju 2020/21 obavljaće se on line (detalji ce biti postavljeni na sajt)

–      Zarad sigurnosti svih nas higijenski standardi u svim jedinicama dodatno su pooštreni i održavamo ih na što višem nivou (obezbeđena su sredstva za dezinfekciju površina pre/posle korišćenja, provetravanje, upotreba rukavica…). 

–      Molimo studente da prate mejlove radi dobre komunikacije s obzirom na moguće promene u režimu rada.

Svima želimo da se dobro sačuvaju.


08.01.2020.

Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da Škola neće raditi u petak 10.01. i subotu 11.01.2020. 

Vidimo se od ponedeljka 13.01.2020.

Vaš ICEPS


10.05.2019.

Letnja pauza u nastavi

Shodno predstojećim letnjim odmorima, obaveštavamo Vas da u odnosu na trenutno postavljeni raspored sigurno neće biti promena ka kasnijim terminima, tako da je period kraja juna, jula i avgusta sigurno potpuno slobodan (izuzev ispita čije termine možete/ne morate koristiti…), a u skladu sa datumima na rasporedu. Uspeli smo promeniti datume tako da ste se nastava završava već od 14. juna.

Ukoliko se, s druge strane,  pojavi mogućnost da se još neki čas pomeri ka ranijim datumima i nastava završi čak i ranije, isto ce biti objavljeno na nekom od narednih ažuriranja rasporeda.


21.12.2018.

Neradni dani i radno vreme Visoke strukovne škole ICEPS tokom novogodišnjih praznika

Zbog novogodišnjih i božićnih praznika, od ponedeljka 24.12.2018., Škola će raditi po izmenjenom radnom vremenu. Radno vreme Škole biće od 09h do 16h. Ova izmena u radnom vremenu odnosi se na period počev od 24.12.2018. zaključno sa 08.01.2019. tokom praznika su: 31.12.2018.01.01. i 02.01.2019. godine.


Radno vreme Studntske službe

Od utorka 03.07.2018. Studentska služba će raditi po izmenjenom radnom vremenu, zbog godišnjih odmora. Novo radno vreme je: 09-16h. Ova izmena u radnom vremenu će trajati do 01.09.2018. godine