Flat Preloader Icon

Akreditacija, organizacija rada i marketing visokoškolskih ustanova

  • Izrada predloga studijskih programa i/ili kurikuluma nastavnih predmeta i usklađivanje sa akreditovanim studijskim programima EU.
  • Izrada materijala za akreditaciju studijskih programa za predaju Agenciji za kvalifikacije Republike Srbije (azk.gov.rs).
  • Izrada materijala za akreditaciju visokoškolske ustanove za predaju Agenciji za kvalifikacije Republike Srbije (azk.gov.rs).
  • Izrada portala za Studentsku službu i/ili Finansije za visokoškolske ustanove i povezivanje sa sajtom, Moodle sistemom, aplikacijama za mobilni telefon (portal objedinjuje sve potrebe studenata, Studentske službe, Odeljenja finansija, kadrovske službe, kao i preporuke Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije i Agencije za kvalifikacije Republike Srbije). 
  • Izrada sajta visokoškolske ustanove i povezivanje sa portalom Ustanove (praćenje ispita, statusa studenta, nastavnog materijala, finansija…).
  • Konsulting i/ili izrada odgovarajućih alata za automatizaciju Studentske službe (utiče na smanjenje broja zaposlenih do zakonskog minimuma).
  • Konsalting u vezi organizacije rada visokoškolske ustanove.
  • Marketing visokoškolske ustanove (sajt, e-marketing, društvene mreže, print, reklamni materijal, promotivne aktivnosti, organizacija sajamskih prezentacija, organizacija regionalnih promocija, izrada i rukovođenje održavanjem korporativnog identiteta Ustanove). 

Za sve informacije u vezi sa uslugama konsaltinga u akreditaciji visokoškolske ustanove, molimo Vas da nas kontaktirate putem mejla: uprava@iceps.edu.rs