Akreditacija, organizacija rada i marketing visokoškolskih ustanova

 

  • Izrada predloga studijskih programa i/ili kurikuluma nastavnih predmeta i usklađivanje sa akreditovanim studijskim programima EU
  • Izrada materijala za akreditaciju studijskih programa za predaju materijala za akreditaciju Komisiji za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije (kapk.org)
  • Izrada materijala za akreditaciju visokoškolske ustanove za predaju materijala za akreditaciju Komisiji za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije (kapk.org)
  • Izrada portala za Studentsku službu i/ili Finansije za visokoškolske ustanove i povezivanje sa sajtom, Moodle sistemom, aplikacjama za mobilni telefon (portal objedinjuje sve potrebe studenata, Studentske službe, Odeljenja finansija, kadrovske službe, kao i preporuke Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije)
  • Izrada sajta visokoškolske ustanove i povezivanje sa portalom Ustanove (praćenje ispita, statusa studenta, nastavnog materijala, finansija…)
  • Konsulting i/ili izrada odgovarajućih alata za automatizaciju Studentske službe (utiče na smanjenje broja zaposlenih do zakonskog minimuma)
  • Konsalting u vezi organizacije rada visokoškolske ustanove
  • Marketing visokoškolske ustanove (sajt, e-marketing, društvene mreže, print, reklamni materijal, promotivne aktivnosti, organizacija sajamskih prezentacija, organizacija regionalnih promocija… izrada i rukovođenje održavanjem korporativnog identiteta Ustanove)

Za sve informacije u vezi sa uslugama konsaltinga u akreditaciji visokoškolske ustanove, molimo Vas da nas kontaktirate putem mejla: marketing@iceps.edu.rs ili na brojeve telefona: +381 11 6555 188 ili +381 64 64 58 932