PG Slots CassinoPG Slots Cassino PG Slots Cassino Humanitarna akcija studenata ICEPS-a - Iceps PG Slots Cassino
Flat Preloader Icon

Svake godine završnicu predavanja iz predmeta Osnovi zdravstvene nege obeležavamo nekom humanitarnom akcijom. Akciju realizuju studenti uz podršku master struk. med. sestre Vesne Imbronjev, naše saradnice na ovom predmetu.

Ove godine studenti su pripremili novogodišnje paketiće za decu, a sredstva za higijenu i odeću za odrasle koji borave u Sigurnoj kući u Novom Sadu.

Osmeh i zahvalan pogled koji smo dobili prilikom uručenja paketića bili su najlepši poklon za nas. Humanost i empatiju negovaćemo i posle praznika, kada pripremamo nove humanitarne akcije.

Bravo za sve učesnike!