Flat Preloader Icon

Na fotografiji s leva na desno: prof. dr sci. Ferenc Vicko, spec. hirurgije sa ratnom hirurgijom, državni sekretar, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije (tadašnji saziv), prof. dr Srđan Stojanović, direktor ICEPS-a; mr sci. med. Radmila Nešić, predsednica Saveza Udruženja zdravstvenih radnika Republike Srbije; prof. dr Marko Vojvodić, pomoćnik direktora, Visoka zdravstvena sanitarna škola strukovnih studija “Visan”, Beograd; dipl. med. sestra Monika Ažman, predsednica Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije; dipl. med. sestra Vesna Raosavljević, predsednica NVO Asocijacija zdravstvenih radnika Crne Gore; vss Vesna Jocić, direktor Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije; dr med. Zoran Ilić, Centar za edukaciju, menadžment i konsalting Master Skills, Beograd.

Nacionalni Kongres zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnih učešćem održan je na Zlatiboru od 26.10. do 30.10.2022. godine pod sloganom „Važno je znati“.

Kongres je realizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i u organizaciji Saveza Udruženja zdravstvenih radnika Republike Srbije, članice ICN (Međunarodnog veća medicinskih sestara) i EFN (Evropske federacije sestara).

ICEPS je imao tu čast da bude pozvan na ovako značajan skup za zdravstvene radnike i da iz prvog reda i u društvu visokih zvanica da svoj doprinos i podršku razvoju i edukaciji zdravstva u Srbiji.

Zahvalni smo organizatorima na prepoznavanju i priznavanju našeg rada u oblasti usavršavanja znanja zdravstvenih radnika Srbije, ali i šire, u preko 30 gradova gde ICEPS ima svoje Škole ili Nastavne baze.