Termini upisa i prijava - Osnovne strukovne studije 2021/2022

Napomena:

ICEPS će automatski priznati maksimalan broj bodova na prijemnom ispitu (60 bodova), bez polaganja kandidatima koji su:

  • iz relevantnih predmeta imali ocenu 5 tokom sva četiri razreda srednje škole
  • osvojili 1-3. mesto na gradskom, regionalnom, nacionalnom ili internacionalnom takmičenju tokom srednje škole

Novembarski rok I*
I Prijavljivanje kandidata: 25.10.-30.10.2021.
II Prijemni ispit: 02.11.2021.
III Objavljivanje preliminarne rang liste: 03.11.2021.
Rok za žalbe: 04.11.-05.11.2021.
Objavljivanje konačne rang liste: 06.11.2021.
IV Upis primljenih kandidata: do 08.11.2021.

Novembarski rok II*
I Prijavljivanje kandidata: 08.11.-10.11.2021.
II Prijemni ispit: 16.11.2021.
III Objavljivanje preliminarne rang liste: 17.11.2021.
Rok za žalbe: 18.11.-19.11.2021.
Objavljivanje konačne rang liste: 20.11.2021.
IV Upis primljenih kandidata: do 22.11.2021.

Decembarski rok I*
I Prijavljivanje kandidata: 22.11.-27.11.2021.
II Prijemni ispit: 30.11.2021.
III Objavljivanje preliminarne rang liste: 01.12.2021.
Rok za žalbe: 02.12.-03.12.2021.
Objavljivanje konačne rang liste: 04.12.2021.
IV Upis primljenih kandidata: do 06.12.2021.

Decembarski rok II*
I Prijavljivanje kandidata: 06.12.-11.12.2021.
II Prijemni ispit: 14.12.2021.
III Objavljivanje preliminarne rang liste: 15.12.2021.
Rok za žalbe: 16.12.-17.12.2021.
Objavljivanje konačne rang liste: 18.12.2021.
IV Upis primljenih kandidata: do 20.12.2021.

Januarski rok I*
I Prijavljivanje kandidata: 10.01.-15.01.2022.
II Prijemni ispit: 18.01.2022.
III Objavljivanje preliminarne rang liste: 19.01.2022.
Rok za žalbe: 20.01.-21.01.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 22.01.2022.
IV Upis primljenih kandidata: do 24.01.2022.

Februarski rok I*
I Prijavljivanje kandidata: 24.01.-29.01.2022.
II Prijemni ispit: 01.02.2022.
III Objavljivanje preliminarne rang liste: 02.02.2022.
Rok za žalbe: 03.02.-04.02.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 05.02.2022.
IV Upis primljenih kandidata: do 07.02.2022.

Februarski rok II*
I Prijavljivanje kandidata: 31.01.-05.02.2022.
II Prijemni ispit: 08.02.2022.
III Objavljivanje preliminarne rang liste: 09.02.2022.
Rok za žalbe: 10.02.-11.02.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 12.02.2022.
IV Upis primljenih kandidata: do 17.02.2022.

* upisni rok će biti organizovan ukoliko ostane mesta nakon prethodnog upisnog
roka