Podrška nastavi - ICEPS - Internacionalni centar za profesionalne studije

Podrška nastavi

Tim Visoke škole u Srbiji želi Vam dobrodošlicu:

dr. Laketa Marko

direktor


Biljana Lukić

referent Studentske službe


Ime Prezime

koordinator Službe IT


Ime Prezime

p.a. direktora


Dragana Bogdanović

bibliotekar


Nadica Petrović

sekretar


Meri Nešković

referent Službe finansija


Biljana Bojić

referent studentske službe


Ime Prezime

koordinator Službe marketinga