Flat Preloader Icon

Termini upisa i prijava - Master strukovne studije 2022/2023

Julski rok II*
I Prijavljivanje kandidata: 04.07.-09.07.2022.
II Prijemni ispit: 12.07.2022.
III Objavljivanje preliminarne rang liste: 13.07.2022.
Rok za žalbe: 14.07.-15.07.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 16.07.2022.
IV Upis primljenih kandidata: do 18.07.2022.

Julski rok III*
I Prijavljivanje kandidata: 11.07.-16.07.2022.
II Prijemni ispit: 19.07.2022.
III Objavljivanje preliminarne rang liste: 20.07.2022.
Rok za žalbe: 21.07.-22.07.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 23.07.2022.
IV Upis primljenih kandidata: do 25.07.2022.

Septembarski rok I*
I Prijavljivanje kandidata: 29.08.-03.09.2022.
II   Prijemni ispit: 06.09.2022.
III Objavljivanje preliminarne rang liste: 07.09.2022.
Rok za žalbe: 08.09.-09.09.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 10.02022.
IV   Upis primljenih kandidata: do 12.09.2022.

Septembarski rok II*
I Prijavljivanje kandidata: 05.09.-10.09.2022.
II   Prijemni ispit: 13.09.2022.
III Objavljivanje preliminarne rang liste: 14.09.2022.
Rok za žalbe: 15.09.-16.09.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 17.02022.
IV   Upis primljenih kandidata: do 19.09.2022.

Septembarski rok III*
I Prijavljivanje kandidata: 12.09.-17.09.2022.
II   Prijemni ispit: 20.09.2022.
III Objavljivanje preliminarne rang liste: 21.09.2022.
Rok za žalbe: 22.09.-23.09.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 24.09.2022.
IV   Upis primljenih kandidata: do 26.09.2022.

Septembarski rok IV*
I Prijavljivanje kandidata: 19.09.-209.2022.
II   Prijemni ispit: 27.09.2022.
III Objavljivanje preliminarne rang liste: 28.09.2022.
Rok za žalbe: 29.09.-30.09.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 01.10.2022.
IV   Upis primljenih kandidata: do 03.10.2022.

Oktobarski rok I*
I Prijavljivanje kandidata: 26.09.-01.10.2022.
II   Prijemni ispit: 04.10.2022.
III Objavljivanje preliminarne rang liste: 05.10.2022.
Rok za žalbe: 06.10.-07.10.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 08.10.2022.
IV   Upis primljenih kandidata: do 10.10.2022.

Oktobarski rok II*
I Prijavljivanje kandidata: 03.10.-08.10.2022.
II   Prijemni ispit: 11.10.2022.
III Objavljivanje preliminarne rang liste: 12.10.2022.
Rok za žalbe: 13.10.-14.10.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 15.10.2022.
IV   Upis primljenih kandidata: do 17.10.2022.

Oktobarski rok III*
I Prijavljivanje kandidata: 10.10.-110.2022.
II   Prijemni ispit: 18.10.2022.
III Objavljivanje preliminarne rang liste: 19.10.2022.
Rok za žalbe: 20.10.-21.10.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 22.10.2022.
IV   Upis primljenih kandidata: do 24.10.2022.

Oktobarski rok IV*
I Prijavljivanje kandidata: 17.10.-210.2022.
II   Prijemni ispit: 25.10.2022.
III Objavljivanje preliminarne rang liste: 26.10.2022.
Rok za žalbe: 27.10.-28.10.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 29.10.2022.
IV   Upis primljenih kandidata: do 31.10.2022.

* upisni rok će biti organizovan ukoliko ostane mesta nakon prethodnog upisnog roka