Termini upisa i prijava - Master strukovne studije 2022/2023

Majski predrok I
I Prijavljivanje kandidata: do 07.05.2022.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 11.05.2022.
Rok za žalbe: 12.05.-13.05.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 14.05.2022.
III Upis primljenih kandidata: do 16.05.2022.

Majski predrok II*
I Prijavljivanje kandidata: 09.05.-14.05.2022.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 18.05.2022.
Rok za žalbe: 19.05.-20.05.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 21.05.2022.
III Upis primljenih kandidata: do 23.05.2022.

Majski predrok III*
I Prijavljivanje kandidata: 16.05.-21.05.2022.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 25.05.2022.
Rok za žalbe: 26.05.-27.05.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 28.05.2022.
III Upis primljenih kandidata: do 30.05.2022.

Majski predrok IV*
I Prijavljivanje kandidata: 23.05.-28.05.2022.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 01.06.2022.
Rok za žalbe: 02.06.-03.06.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 04.06.2022.
III Upis primljenih kandidata: do 06.06.2022.

Junski rok I*
I Prijavljivanje kandidata: 30.05.-04.06.2022.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 08.06.2022.
Rok za žalbe: 09.06.-10.06.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 11.06.2022.
III Upis primljenih kandidata: do 13.06.2022.

Junski rok II*
I Prijavljivanje kandidata: 06.06.-11.06.2022.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 15.06.2022.
Rok za žalbe: 16.06.-17.06.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 18.06.2022.
III Upis primljenih kandidata: do 20.06.2022.

Junski rok III*
I Prijavljivanje kandidata: 13.06.-18.06.2022.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 22.06.2022.
Rok za žalbe: 23.06.-24.06.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 25.06.2022.
III Upis primljenih kandidata: do 27.06.2022.

Junski rok IV*
I Prijavljivanje kandidata: 20.06.-25.06.2022.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 29.06.2022.
Rok za žalbe: 30.06.-01.07.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 02.07.2022.
III Upis primljenih kandidata: do 04.07.2022.

Julski rok I*
I Prijavljivanje kandidata: 27.06.-02.07.2022.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 06.07.2022.
Rok za žalbe: 07.07.-08.07.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 09.07.2022.
III Upis primljenih kandidata: do 11.07.2022.

Julski rok II*
I Prijavljivanje kandidata: 04.07.-09.07.2022.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 13.07.2022.
Rok za žalbe: 14.07.-15.07.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 16.07.2022.
III Upis primljenih kandidata: do 18.07.2022.

Julski rok III*
I Prijavljivanje kandidata: 11.07.-16.07.2022.
II Objavljivanje preliminarne rang liste: 20.07.2022.
Rok za žalbe: 21.07.-22.07.2022.
Objavljivanje konačne rang liste: 23.07.2022.
III Upis primljenih kandidata: do 25.07.2022.

* upisni rok će biti organizovan ukoliko ostane mesta nakon prethodnog upisnog roka