Upisne informacije - OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

Konkurs za upis studenata na osnovne strukovne studije na

Visoku strukovnu školu – Internacionalni centar za profesionalne studije (ICEPS), Beograd

(u daljem tekstu: ICEPS)

U cilju maksimalne bezbednosti studenata i zaposlenih, kompletna procedura upisa vrši se on-line (uz obavezu naknadnog dostavljanja originala dokumentacije).

Prijavni (konkursni) list možete da popunite OVDE

Uslovi upisa

Smerovi osnovnih strukovnih studija:

Trajanje studija: 3 godine = 6 semestara (uključujući stručnu praksu).

Broj ESPB: 180

Nivo studija: prvi

Za upis u prvu godinu studija pravo da konkurišu imaju lica:

 • sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju,
 • koja imaju minimalni uslov bodova na rang listi kandidata (20% tj. 12 od 60 bodova) ILI lica koja imaju položenu opštu maturu pri čemu se njima umesto bodova prijemnog ispita srazmerno vrednuju rezultati opšte mature sa istim teorijskim maksimalnim (60) brojem bodova.

Prijemnog ispita su oslobođeni (priznaje se maksimalan broj bodova) kandidati koji su:

 • imali ocenu 5 tokom sva četiri razreda srednje škole iz dole navedenih predmeta ILI
 • osvojili 1-3. mesto na gradskom, regionalnom, nacionalnom ili internacionalnom takmičenju iz dole navedenih ili srodnih predmeta (npr. Prva pomoć) tokom srednje škole
studijski programpredmet
Zdravstvena negazdravstvena nega
Fizioterapijazdravstvena nega
Radiologijazdravstvena nega
Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnologzdravstvena nega ili hemija

Cene školarine I godine (svaka naredna je 100 eur više), u 2022/2023. godini:

studijski programcena studija za uplate na rate POPUST
za plaćanje u celosti
DODATNI POPUST
(ovi popusti se ne sabiraju)
državljani Srbije i R. Srpskestrani državljaniza upis u majskom predrokuza upis do 15.06. samo za maturante (učenike koji završavaju SŠ školske 2022/23. god.)
Zdravstvena nega  1.700*2.000– 100– 100-150
(za studente koji žive 50+ km od BG)

1.500

– 100– 100-150
      
Fizioterapija1.700*2.000– 100– 100-150
(za studente koji žive 50+ km od BG)1.500– 100– 100-150
      
Radiologija1.800**2.100– 100– 100-150
(za studente koji žive 50+ km od BG)1.700– 100– 100-150
      
Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog  1.700*2.000– 100– 100-150
(za studente koji žive 50+ km od BG)1.500– 100– 100-150

* Dodatni popust za sve aktuelne zdravstvene radnike koji 2022/23. god. prvi put upisuju ICEPS: -100 eur (kao mali znak zahvalnosti za sve što čine u aktuelnoj situaciji)
** Dodatni popust za sve aktuelne zdravstvene radnike koji 2022/23. god. prvi put upisuju ICEPS: -200 eur (kao mali znak zahvalnosti za sve što čine u aktuelnoj situaciji)

 • ICEPS sufinansira deo putnih troškova svojim studentima čije je mesto življenja 50+ km od sedišta ICEPS-a
 • Broj mesečnih rata: 11 (prva rata: 200 eur; svaka naredna – 1/10 preostalog iznosa)
 • Cena školarine obuhvata i godišnji kurs engleskog ili nemačkog jezika tokom sve tri godine studija
 • Sva literatura dostupna je u e-formi ili u biblioteci Škole – nije neophodno dodatno plaćanje
 • Cena za strane državljane je 300 eur veća tokom sve tri školske godine.

  Ukoliko kandidat samostalno vrši nostrifikaciju srednjoškolskih dokumenata za prvu školsku godinu koju upisuje ostvaruje popust od 150 eur.

 • Cene su izražene u eurima, a uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate

Procedura upisa:

I: Prijavljivanje kandidata na konkurs

Termine prijava i upisa pogledajte OVDE.

Prijavljivanje kandidata obaviće se prema utvrđenim datumima upisnih rokova, od 10-16 h, putem:

 • mejla ili telefona

Beograd:  office@iceps.edu.rs, (+381) 011 6 555 190, (+381) 064 6429 086

Novi Sad: office.novisad@iceps.edu.rs, (+381) 021 523 107, (+381) 064 6483 740

Leskovac: office.leskovac@iceps.edu.rs, (+381) 016 601 699, (+381) 064 6483 742

Vršac: office.vrsac@iceps.edu.rs, (+381) 013 407 982, (+381) 064 6483 097

Kraljevo: office.kraljevo@iceps.edu.rs, (+381) 036 383 720, (+381) 064 829 06 45

Način dostavljanja dokumentacije: skenirano poslati na e-mail (naknadna dostava originala lično ili poštom na adresu Škole)

Dokumentacija za polaganje prijemnog ispita:

 1. popunjen konkursni list (on line)
 2. overene kopije ili originale svedočanstva I-IV god. srednje škole
 3. overena kopija ili original diplome srednje škole
 4. očitana lična karta ili pasoš (scan ili kopija); u slučaju upisa stranih državljanapasoš je obavezna dokumentacija
 5. dokaz o uplati za polaganja prijemnog ispita (4.000,00 rsd), osim u slučaju da je kandidat oslobođen polaganja prijemnog ispita

Napomena za upis u majskom predroku: kandidati se upisuju uslovno do dostavljanja dokumentacije iz IV godine srednje škole, najkasnije do 30.06.2022. god.

Napomena za strane državljane: stavke 2 i 3 moraju biti nostrifikovane od strane ovlašćene institucije (AZK), ukoliko ne potiče sa teritorije Srbije (ukoliko je tek predat Zahtev studentu se dozvoljava uslovno da radi prijemni uz potvrdu o predatom Zahtevu i da se uslovno upiše do dobijanja pozitivnog Rešenja).

II: Prijemni ispit

Prijemni ispit se polaže iz dole navedenog predmeta. Sva pitanja (30) su teorijskog karaktera, a tačan odgovor obeležava se izborom jednog od pet ponuđenih odgovora (a, b, c, d, e).

Zbirku zadataka za polaganje prijemnog ispita možete kupiti u prostorijama Škole ili poručiti preko dole navedenih mejlova, nakon uplate (primer uplatnice): sliku uplatnice samo nam pošaljite putem navedenog mejla ili Viber poruke, a ukoliko želite isporuku na kućnu adresu – navedite i željenu adresu isporuke. Kontakti:

Beograd: office@iceps.edu.rs; 064 642 9086;  Novi Sad: office.novisad@iceps.edu.rs; 064 648 3740; Leskovac: office.leskovac@iceps.edu.rs; 064 648 3742; Vršac: office.vrsac@iceps.edu.rs; 064 648 3097, Kraljevo: office.kraljevo@iceps.edu.rs, 064 829 06 45.

studijski program strukovnih studijapredmet
Zdravstvena negazdravstvena nega
Fizioterapijazdravstvena nega
Radiologijazdravstvena nega
Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnologzdravstvena nega ILI biohemija (po izboru budućeg studenta)
  

Procedura polaganja prijemnog ispita:

Ispit se polaže on-line utvrđenih datuma po pojedinačnom rasporedu koji će kandidatu biti javljen. Za polaganje ispita potrebna Vam je Skype aplikacija sa funkcionalnom kamerom i mikrofonom.
Kandidati su dužni da budu ispred kompjutera 15 min pre utvrđenog termina kada će biti i pozvani. Prijemni ispit traje 30 min.

U slučaju da kandidati nemaju tehničkih mogućnosti da polažu online prijemni ispit, onda se ispit polaže utvrđenog datuma u 10:00 h, u prostorijama ICEPSa.
Kandidati su dužni da dođu u prostorije ICEPS-a u 09:40 h, kada će biti prozvani i raspoređeni u odgovarajuće prostorije. Prijemni ispit traje 30 min.

Za studente sa hendikepom, po njihovom zahtevu koji mora biti dostavljen minimalno 72 sata ranije, ICEPS će u slučaju potrebe obezbediti posebne, prilagođene uslove polaganja prijemnog ispita.

Prilikom polaganja prijemnog ispita kandidati treba da imaju:

 1. overen konkursni broj (dobijen prilikom upisa/poslat mejlom),
 2. ličnu kartu ili pasoš (pokazuju je na uvid),
 3. u slučaju online polaganja, ispravan rad kamere i mikrofona je obavezan,
 4. hemijsku olovku (ukoliko je polaganje organizovano u prostorijama ICEPS-a),
 5. običnu olovku i gumicu (ukoliko je polaganje organizovano u prostorijama ICEPS-a).

III: Objavljivanje rang-liste

Rezultati prijemnog ispita biće objavljeni najkasnije do utvrđenog datuma do 10h.

Maksimalni broj bodova koje kandidat može imati je 100, od čega 60 bodova može dobiti na prijemnom ispitu i 40 na osnovu uspeha iz srednje škole.

Ukoliko je kandidat osvojio minimalni broj bodova i time položio prijemni ispit, ali se u procesu rangiranja nije kvalifikovao za upis, kandidatu će biti ponuđen upis na srodni studijski program osnovnih strukovnih studija uz mogućnost kasnijeg prebacivanja na željeni studijski program.

Žalbe na bodovanje prijemnog ispita ili rang listu

Kandidat može podneti prigovor ICEPSu u pisanoj formi na bodovanje prijemnog ispita ili na redosled kandidata na rang listi u toku narednih 48 sati nakon objavljivanja rang liste.

ICEPS je dužan da odgovori na prigovor u toku naredna 24 sata od prijema prigovora.

IV: Upis primljenih kandidata

Upis se vrši po unapred navedenim datumima (termine prijave i upisa pogledajte ovde).

Dodatna dokumentacija neophodna za upis (u odnosu na polaganje prijemnog ispita):

 1. dva popunjena ŠV obrasca (možete ih dobiti u Studentskoj službi ili preuzeti OVDE)
 2. uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija),
 3. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),
 4. dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm,
 5. indeks (dobija se u Studentskoj službi),
 6. Izjava o osiguranju (dobija se u Studentskoj službi),

 7. lekarsko uverenje izdato od lekara specijaliste sa naznačenim studijskim programom koji se upisuje (napomena: studenti Radiologije imaju poseban lekarski pregled koji se za sve VŠU/VŠJ može uraditi isključivo na Institutu za medicinu rada Srbije “Dr Dragomir Karajović”, Beograd). Spisak zdravstvenih ustanova gde se mogu obaviti lekarski pregledi pogledajte OVDE.
 8. dokaz o uplati:

9. OPCIONO: Potvrda o radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi (min 6 meseci radnog odnosa), u slučaju da je kanidat već zdravstveni radnik i želi podenti zahtev za Analizu priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza (original ili overena kopija)

10. OPCIONO: Uverenje o položenim ispitima sa prethodne visokoškolske ustanove u slučaju da kandidat prelazi sa te ustanove (original ili overena kopija)

Kandidatu koji je strani državljanin je za upis na ICEPS potrebno dodatno:

 • dokaz o zdravstvenom osiguranju za period naredne školske godine
 • dokaz o vladanju srpskim jezikom (osim za državljane Crne Gore, BiH i Hrvatske koji potpisuju izjavu o razumevanju srpskog jezika)

Student je za početak stručne prakse u obavezi da ima:

 • potvrdu o obavljenom sanitarnom pregledu
 • potvrdu o izvršenoj vakcinaciji na Hepatitis B.

U slučaju da je kandidat položio prijemni ispit, ali da je broj mesta za upis popunjen, kandidatu će biti ponuđen upis na drugu jedinicu ili drugi studijski program ICEPS-a na kome se polaže isti prijemni ispit ukoliko je ovde ostalo slobodnih mesta, a kandidat nije u obavezi da isto prihvati.
Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, ICEPS će umesto njega upisati drugog kandidata prema redosledu na rang listi.

Želimo Vam uspešan upis na ICEPS i prijatne dane studiranja!