Popust za maturante 150 eur za upis do 15.06.2022.

Popust za sve ostale studente 100 eur za upis u maju

Cene školarina 2022/2023.

Cene školarine I godine (svaka naredna je 100 eur više), u 2022/2023. godini:

studijski programcena studija za uplate na rate POPUST
za plaćanje u celosti
DODATNI POPUST
(ovi popusti se ne sabiraju)
državljani Srbije i R. Srpskestrani državljaniza upis u majskom predrokuza upis do 15.06. samo za maturante (učenike koji završavaju SŠ školske 2022/23. god.)
Zdravstvena nega  1.700*2.000– 100– 100-150
(za studente koji žive 50+ km od BG)1.400– 100– 100-150
      
Fizioterapija1.700*2.000– 100– 100-150
(za studente koji žive 50+ km od BG)1.500– 100– 100-150
      
Radiologija1.800**2.100– 100– 100-150
(za studente koji žive 50+ km od BG)1.700– 100– 100-150
      
Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog  1.700*2.000– 100– 100-150
(za studente koji žive 50+ km od BG)1.500– 100– 100-150

* Dodatni popust za sve aktuelne zdravstvene radnike koji 2022/23. god. prvi put upisuju ICEPS: -100 eur (kao mali znak zahvalnosti za sve što čine u aktuelnoj situaciji)
** Dodatni popust za sve aktuelne zdravstvene radnike koji 2022/23. god. prvi put upisuju ICEPS: -200 eur (kao mali znak zahvalnosti za sve što čine u aktuelnoj situaciji)

Dodatne informacije:

 • Porodični popust dete/roditelj, suprug/supruga, rođena braća/sestre 15% popusta.
 • Popust na paralelne studije dva studijska programa 30% na drugi smer.
 • Popust za plaćanje više školarina unapred (avansno):
  • student koji, osim školarine za tekuću školsku godinu, u celosti uplaćuje i školarinu za narednu školsku godinu (tj. dve školarine odjednom) na prvu školarinu ostvaruje popust od 100 eur za avansno plaćanje, a na drugu školarinu ostvaruje 100 eur za avansno plaćanje i dodatnih 10%.
  • student koji, osim školarine za tekuću školsku godinu, u celosti uplaćuje i školarinu za naredne dve školske godine (tj. tri školarine odjednom) na prvu školarinu ostvaruje popust od 100 eur za avansno plaćanje, a na druge dve školarine ostvaruje popust na avansno plaćanje (po 100 eur) i dodatnih 12.5% popusta.
 • Članovi Sindikata „Sloga“ ostvaruju popust od 100 eur.
 • Cena za strane državljane je 300 eur veća. Ukoliko student, koji treba da nostrifikuje dokumenta, odluči da ih sam preda na nostrifikaciju – školarina se umanjuje u iznosu od 150 eur samo za prvu godinu studija.
 • Mogućnost subvencionisanja školarine od strane Komore medicinskih sestara i tehničara Srbije po njihovom Konkursu i uslovima.
 • Cene su izražene u eurima, a uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
 • Broj mesečnih rata: 11 (prva rata: 200 eur; svaka naredna – 1/10 preostalog iznosa).