UslugaCena
upis godine5.500 din
prijemni ispit4.000 din
Zbirka zadataka za pripremu polaganja prijemnog ispita iz predmeta Zdravstvena nega/Biohemija900 din
Analiza priznatih i diferencijalnih ispita (prva)5.500 din
Analiza priznatih i diferencijalnih ispita (svaka naredna)1.200 din
obavezno zdravstveno osiguranje studenta900 din
prijava ispita1.200 din
naknadna prijava ispita (nakon roka za prijavu)2.400 din
prijava ispita za studente u statusu ponovnog upisa godine2.400 din
poništavanje ispita (u roku 30 dana)0 din
poništavanje ispita (nakon 30 dana)2.400 din
uslovni upis godine (cena po 1 ESPB)1.200 din
overa godine2.500 din
upis u statusu ponovnog upisa godine11.000 din
upis apsolventskog staža5.500 din
odbrana Završnog rada30.000 din
polaganje diferencijalnog ispita za upis na master studije16.000 din
nadoknada kliničke prakse za sve medicinske smerove
(precizna kalkulacija troškova biće poslata na potvrdu studentu po dobijanju upita za organizovanje nadoknade prakse)
od 2.000 din - 10.000 din po danu (u zavisnosti od predmeta)
izdavanje duplikata indeksa5.500 din
izdavanje Diplome i Dodatka diplome0 din
izdavanje duplikata Diplome i Dodatka diplome11.000 din
Potvrda o statusu studenta:
- za potrebe prevoza
- za potrebe zdravstvenog osiguranja
- za potrebe ostvarenja određenog oblika pomoći države
- za menzu
0 din
Potvrda o statusu studenta za ostale potrebe (osim prethodno navedenih)1.200 din
Potvrda o položenom prijemnom ispitu4.000 din
Uverenje o položenim ispitima tokom studija4.000 din
Uverenje o položenim ispitima za potrebe apliciranja za određeni oblik sufinansiranja troškova školovanja1200 din
izdavanje duplikata Uverenja o stečenom visokom obrazovanju/Uverenja o položenim ispitima nakon završenih studija
(činom diplomiranja student dobija Uverenja na srpskom jeziku u kome su navedeni svi položeni ispiti sa fondom časova i pripadajućim ESPB)
4.000 din
Molba:
- za promenu dinamike plaćanja školarine
- za podnošenje statusa mirovanja
- za kupovinu dodatnih ESPB
- za promenu izbornog predmeta (7 dana pre početka predavanja, u toku ili nakon završenih predavanja)
1.200 din
Molba za ispisivanje + sporazumni raskid Ugovora + povrat dokumentacije4.000 din
Nastavni plan i program (za jednu godinu)6.000 din
Nastavni plan i program (kompletan)12.000 din
dodatni primerak Nastavnog plana i programa (za jednu godinu ili kompletan)1.000 din
medicinske uniformecenovnik
Pozivno pismo za studente na studijama na engleskom jeziku100 eur
Potvrda o prihvatanju na studije za studente na studijama na engleskom jeziku20 eur
upis na studije na engleskom jeziku60 eur
prijemni ispit za studije na engleskom jeziku40 eur
obavezno zdravstveno osiguranje studenta za studije na engleskom jeziku20 eur
test poznavanja engleskog jezika za studije na engleskom jeziku40 eur
ostali troškovi za studije na engleskom jeziku istovetni su troškovima za studije na srpskom jeziku