UslugaCena
upis godine5.500 din
prijemni ispit4.000 din
zbirka zadataka za polaganje prijemnog ispita iz predmeta Zdravstvena nega600 din
analiza priznatih i diferencijalnih ispita (za transfere sa drugih visokoškolskih ustanova)5.500 din
analiza priznatih i diferencijalnih ispita nakon upisa1.200 din
obavezno osiguranje studenta900 din
prijava ispita1.200 din
prijava polaganja ispita od 4. Izlaska na isti ispit1.200 din
prijava ispita u toku statusa obnove godine2.400 din
prijava polaganja ispita od 4. Izlaska na isti ispit tokom statusa obnove godine2.400 din
poništavanje ispita (u roku 30 dana)0 din
poništavanje ispita (nakon predviđenog roka od 30 dana)2.400 din
uslovni upis godine (cena po 1 ESPB)1.200 din
overa godine2.500 din
upis nove školske godine u statusu mirovanja (u skladu sa situacijama predvidjenim zakonom)5.500 din
obnova godine usled nedostajućih ESPB11.000 din
apsolventski staž5.500 din
odbrana Diplomskog rada30.000 din
odbrana Master rada30.000 din
polaganje diferencijalnog ispita za upis na studijske programe medicinskog polja16.000 din
za medicinske smerove: nadoknada vežbi koje traju do 4 sata/dan:1.200 din/45 min za smer Zdravstvena nega, odnosno 1.500 din/45 min za smerove Fizioterapija i Radiologija
za medicinske smerove: nadoknada vežbi koje traju preko 4 sata/dan1.200 din/dan za smer Zdravstvena nega, odnosno 1.500 din/dan za smerove Fizioterapija i Radiologija
izdavanje duplikata indeksa5.500 din
izdavanje duplikata diplome i dodatka diploma
- činom diplomiranja student dobija diplomu i dodatak diplomi na srpskom jeziku
11.000 din
potvrda o statusu studenta za potrebe (student dobija prilikom upisa):
- za potrebe prevoza
- za potrebe zdravstvenog osiguranja
- ostvarenja određenog oblika pomoći države
- potvrda o menzi
0 din
potvrda o položenom prijemnom ispitu4.000 din
potvrda o statusu studenta za ostale potrebe (osim prethodno navedenih)1.200 din
uverenje o položenim ispitima tokom studija4.000 din
uverenje o položenim ispitima tokom studija za potrebe apliciranja za neki oblik sufinansiranja600 din
uverenje o stečenom visokom obrazovanju/uverenje o položenim ispitima nakon završenih studija – DUPLIKAT
(činom diplomiranja student dobija uverenje o stečenom visokom obrazovanju/uverenje o položenim ispitima na srpskom jeziku u kome su navedeni svi položeni ispiti sa fondom časova i pripadajućim ESPB)
4.000 din
molba1.200 din
molba za ispisivanje + resenje + povrat dokumentacije4.000 din
plan i program nastave - za 1 godinu6.000 din
plan i program nastave - kompletan12.000 din
plan i program (za 1 godinu ili kompletan), primerak plus500 din
nostrifikacije srednjoškolske diplome - uslužno vođenje procesa150 eur
nostrifikacije visokoškolske isprave - uslužno vođenje procesa350 eur
medicinske uniforme
pozivno pismo za strane studente100 eur
potvrda o prihvatanju na studije za strane studente20 eur
studije na engleskom jeziku, upis60 eur
studije na engleskom jeziku, prijemni ispit40 eur
studije na engleskom jeziku, obavezno osiguranje studenta20 eur
studije na engleskom jeziku, test poznavanja engleskog jezika40 eur
studije na engleskom jeziku, ostali troškovi analogni troškovima na studijama na srpskom jezikuisto kao na studijama na srpskom jeziku