Univerzitet AMEU-ECM, Slovenija - ICEPS - Internacionalni centar za profesionalne studije

Univerzitet AMEU-ECM, Slovenija

O univerzitetu Alma Mater Europaea

Alma Mater Europaea (AMEU) je nezavisna visokoškolska ustanova specijalizovana za pružanje znanja koja garantuju napredak u karijeri u traženim stručnim područjima. Naši studijski programi su relevantni, savremeni, interdisciplinarni i interaktivni.

Naš cilj je obrazovati studente i osigurati sticanje ključnih kompetencija i kvalifikacija koje su nacionalno i međunarodno priznate i prihvaćene. AMEU kontinuirano teži poboljšati svoje akademske programe orijentisane na uspeh u karijeri u skladu sa globalnim tržištem i međunarodnim obrazovnim organizacijama, te ulaže u kontinuirani proces samovrednovanja i samousavršavanja putem unutrašnje i spoljašnje provere kvaliteta.

Svojim studentima AMEU pruža bogato i raznoliko akademsko okruženje koje osigurava mogućnosti za intelektualni razvoj i sticanje stručnih znanja i veština. Metode podučavanja su u skladu sameđunarodnim standardima. AMEU je usmeren na razvoj karijera današnjice i nudi fleksibilan, prilagođen i efikasan pristup.

Pod pokroviteljstvom Evropske akademije nauka i umetnosti,  AMEU teži ka oblikovanju nove međunarodno vodeće elite u području obrazovanja, kulture, ekonomije, prava, zdravlja, prehrane i životne sredine.

Dobrodošli u Europski edukacijski centar.

Poštovani studenti,

Alma Mater Europaea je europski centar visokoškolskog obrazovanja za sve one koji razumiju važnost kvalitetnog vodstva i uvijek nastoje biti među najboljima.

U skladu sa svojom misijom – zadovoljenje potreba društva, tržišta i modernog načina života – Alma Mater Europaea (Sveučilište za vodstvo) nudi liberalni, interaktivni, metodološki i profesionalni pristup visokom obrazovanju. Ovaj pristup možemo primijeniti u svim preddiplomskim i diplomskim studijskim programima, uz prilagodbu području programa.

Radujemo se vašem sudjelovanju u studijskim programima našeg sveučilišta Alma Mater Europaea bez obzira je li tek započinjete svoj put k visokom obrazovanju ili ga samo nastavljate.

Dobrodošli u srce Europe.

prof.dr. Ludvik Toplak

Evropska akademija nauke i umetnosti i Alma Mater Europaea

Alma Mater Europaea je međunarodni univerzitet sa sedištem u Salzburgu i svojim studijskim centrima u većim gradovima u Evropi. Osnovala ga je Evropska akademija nauke i umetnosti, društvo koja okuplja približno 1500 naučnika i umetnika, i čak 29 dobitnika Nobelove nagrade.

Od 2010. godine, Alma Mater Europaea je i službeno osnovana. Njen službeni naziv je “Alma Mater Europaea Europske akademije znanosti i umjetnosti”. Predsjednik sveučilišta je prof. dr. Felix Unger, rektor sveučilišta je njemački politolog prof. dr. Werner Weidenfeld, a prorektor je slovenski pravnik i diplomat prof. dr. Ludvik Toplak.

U Minhenu, u Centru za primenjena istraživanja, 8. februara 2011. god. se sastala uprava Univerziteta kako bi odredila buduće razvojne aktivnosti Univerziteta. Pod pokroviteljstvom dvanaest predsednika različitih država članica Evropske Unije, odlučeno je da će Univerzitet delovati u većim gradovima unutar Evropske Unije. Nastava će se održavati na više jezika, uglavnom na engleskom, nemačkom i španskom. U duhu Alme Mater, kao međunarodnog univerziteta, po završetku studija će se studenti, predavači i vodeći evropski mislioci sastajati na međunarodnom simpozijumu. Odlučeno je i da će Alma Mater Europaea biti uključena u međunarodnu mrežu povezivanja univerziteta putem ugovora o saradnji.

Tom prilikom je vođstvo Alma Mater objavilo i saopštenje da će delovanje univerziteta Alma Mater Europaea biti zasnovano na tri “W načela”: Wissenschaft, Wirtschaft, Wirken – što na slovenačkom jeziku znači: Znanost, Gospodarstvo, Učinak (odnosno na srpskom jeziku: Znanje, Privreda, Učinak).

U Sloveniji je prvi kampus otvoren 2011. god.: Alma Mater Europaea – Evropski centar, Maribor (AMEU-ECM).