Zdravstvene nauke – integrativne zdravstvene nauke - ICEPS - Internacionalni centar za profesionalne studije

Zdravstvene nauke – integrativne zdravstvene nauke

Master (graduated master’s) studije Zdravstvenih nauka su akreditovane u EU, što omogućava automatsko priznavanje diplome u zemljama EU. Nakon završetka studija, studenti dobijaju automatski diplomu Univerziteta Alma Mater Europaea – Evropski Centar Maribor, Slovenija, koja otvara mogućnost usavršavanja ili rada u zemljama EU.

Studijski program nije akreditovan u Republici Srbiji, a akreditovan je u EU.

Ovo je inovativni i gotovo jedinstveni program univerziteta Alma Mater Europaea – Evropski Centar Maribor (na području južne i jugoistočne Evrope), a inače veoma zastupljen u oblastima zapadne i severne Evrope, Rusije, SAD, Kine, Japana, Indije… U EU postoji preko 20 univerziteta koji čitave petogodišnje studije posvećuju nekoj od oblasti integrativne medicine.

Kroz program se studenti upoznaju sa širokim spektrom mogućnosti kojima stručnjaci zdravstvenih nauka mogu unaprediti pristup zdravstvenoj zaštiti i prevenciji – ova disciplina zato i nosi naziv integrativna medicina jer zajedno sa konvencionalnom medicinom omogućava sagledavanje “celokupne slike”. Program nas uvodi u svet homeopatije, akupunkture, akupresure, fitoterapije, terapije čajevima, hidroterapije, masaže, terapije blatom, joge, pilatesa, tradicionalne kineske medicine…

U okviru studija student bira veštinu (akupunktura, homeopatija, fitoterapija, masaža…) koju pohađa sa znatno većim fondom časova i za koju stiče sertifikovanu diplomu.

Zainteresovani kandidati imaju mogućnost daljeg usavršavanja na akreditovanim doktorskim studijama Socijalne gerontologije, Zdravstvenih nauka AMEU-ECM ili nekih drugih doktorskih studija. Reč je o najnovijim naučnim oblastima, posebno izraženim na području severne i zapadne Evrope, Rusije, SAD, Kine i drugih zemalja…

 I GODINAESPB
Istraživanje, istraživačke metode i statistika10
Etika i zakonodavstvo10
Javno zdravlje5
Kvalitet i sigurnost u zdravstvu5
Zdravstveno pravo s naglaskom na pravima pacijenata5
Preventivne metode u zdravstvu10
Pisanje naučnih radova i kvalitativne metode istraživanja u zdravstvu10
Zdravstvena demografija5
 II GODINAESPB
UKUPNO120
Oblici integrativne i komplementarne medicine5
Naučni pristup integrativnih zdravstvenih nauka5
Samostalni istraživački rad i publikacije5
Izborni predmet 1 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 1)5
Izborni granski predmet 2 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 2)5
Izborna veština 3 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 3)10
Završni rad25
 UKUPNOESPB
Izborni predmet 1:5
Stres u zdravstvu i supervizija5
Savremeni pristupi u području gerontološke zdravstvene nege5
Razvoj karijere zaposlenih i podučavanje5
Menadžment sistema i procesa u zdravstvu5
Komplementarni oblici u zdravstvu5
Akupunktura i tradicionalna kineska medicina5
Informaciono-kvantna tehnologija u medicini5
Body & mind medicina5
Rehabilitacija5
Manualna medicina i manualna terapija5
Obrazovanje za zdrav način života5
Savremene teorije lečenja pacijenta sa aspekta zdravstvene nege5
Epidemiologija u javnom zdravlju5
Odabrana poglavlja funkcionalne anatomije čoveka5
Integrativna onkologija5
Osnovi zdravstvene nege5
Izborni predmet 2 (Izborni granski predmet):
Integrativna nega u humanoj reprodukciji5
Integrativna nega u internoj medicini5
Integrativna nega u fizikalnoj medicini5
Izborni predmet 3 (Izborna veština):
Akupunktura i srodne tehnike5
Biorezonantna, kvantna medicina i BDORT5
Manuelna medicina i manuelna terapija5
Homeopatija5
Body & mind medicina - masaža5
Body & mind medicina - joga5
Fitoterapija5

*Fakultet zadržava pravo promene predmeta u skladu sa trendovima privrede, zdravstva ili nauke, interesovanjima studenata i objektivnim okolnostima.

Trajanje studija
2 godine

Kreditni bodovi
120 ESPB/ECTS

Zvanje
Master of Health Sciences – Integrative Healt Sciences (EU)

Lokacija studija
RS/SLO

Praktični aspekt: široki spektar mogućnosti (metoda) kojima stručnjaci zdravstvenih nauka mogu unaprediti pristup zdravstvenoj zaštiti i prevenciji: homeopatija, akupunktura, akupresura, fitoterapija, carstvo čajeva, hidroterapija, razne tehnike masaže, terapija blatom, joga, pilates, tradicionalna kineska medicina, tradicionalna indijska medicina, muzikoterapija, aromaterapija…

U okviru studija student bira veštinu (akupunktura, homeopatija, fitoterapija, masaža) koju pohađa sa znatno većim fondom časova i za koju stiče sertifikovanu diplomu.

Postoji mogućnost obavljanja dela studentske kliničke prakse (u okviru programa AMEU-ECM), usavršavanja ili zaposlenja u zdravstvenim ustanovama u inostranstvu (Slovenija, Nemačka).

Stručna praksa/mogućnost zaposlenja: po iskustvima zemalja EU, najveći broj stručnjaka iz ove oblasti zaposleno je u privatnom sektoru zdravstvene delatnosti, specijalizovanim klinikama i ordinacijama, banjskim odmaralištima, sportskim, rekreativnim i wellness centrima.

Čest slučaj u realnosti: mogućnost da Vas poslodavac primeti tokom prakse…

Engleski/nemački jezik: imajući u vidu da je poznavanje engleskog/nemačkog jezika danas praktično neophodno prilikom kasnijeg zaposlenja u ovoj struci, ICEPS obezbeđuje nastavu stranog jezika u okviru svojih izbornih predmeta (u okviru cene studija).

Za one koji su zainteresovani za dodatno usavršavanje stranog jezika, ICEPS obezbeđuje časove opšteg ili specijalizovanog stranog jezika sa popustom od 15% za studente ICEPS-a, kao i kurseve za sticanje internacionalnih sertifikata FC ili TOEFL (engleski) ili Goethe-ove diplome (nemački), takođe sa 15% popusta za studente ICEPS-a.

Osim navedena dva jezika, u ponudi su i kursevi drugih stranih jezika, ukupno 32, što daje mogućnost pripremanja potrebnog nivoa jezika tokom studija u slučaju plana usavršavanja ili zaposlenja u Norveškoj, Švedskoj, Danskoj… Detalje pogledajte ovde.

Trajanje studija
2 godine

Kreditni bodovi
120 ESPB/ECTS

Zvanje
Master of Health Sciences – Integrative Healt Sciences (EU)

Lokacija studija
RS/SLO

Napomena I (za fransizne programe):
navedena cena studija podrazumena studiranje za sticanje diplome inostranog partnerskog Univerziteta, bez naknadnih doplata (detalji: Studije po EU programima).

Napomena II:
ZDRAVSTVENIM RADNICIMA (lekari, stomatolozi, farmaceuti) koji već imaju 300 ESPB se zbog sličnosti programa priznaje deo predmeta studijskog programa, na osnovu čega je moguć direktan upis na II godinu uz pohađanje manje diferencije u ispitima, na osnovu pojedinačne Analize priznatih i diferencijalnih ispita, zavisno od prethodnog studijskog programa (detalji: Prelaz sa drugih visokoškolskih ustanova).

Napomena III:
u cenu studija uračunata je višenedeljna STRUČNA PRAKSA koja vodi dobijanju u Srbiji PRIZNATOG SERTIFIKATA ZA OBAVLJANJE VEŠTINE (izbor: Akupunktura i srodne tehnike ILI Biorezonantna, kvantna medicina i BDORT ILI Body and Mind medicina – Masaža program ili Joga program ILI Fitoterapija; detalji: Nastavni plan)

Cenovnik 2017/2018:

Upisni rok septembar/oktobar (državljani Srbije i Republike Srpske):

godina jednokratno pri upisu

(niža cena za 200 eur)

u 11 mesečnih rata
ukupna cena ukupna cena I rata prilikom upisa II-XI rata
I godina 2.300 2.500 200 10 x 230
II godina 2.400 2.600 200 10 x 240

* dinarska protivvrednost po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan upisa

 

Upisni rok septembar/oktobar (strani državljani):

godina jednokratno pri upisu

(niža cena za 200 eur)

u 11 mesečnih rata
ukupna cena ukupna cena I rata prilikom upisa II-XI rata
I godina 2.600 2.800 200 10 x 260
II godina 2.700 2.900 200 10 x 270

* dinarska protivvrednost po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan upisa

Cena studija ne obuhvata tekuće troškove studija (troškovi upisa na Fakultet, polaganje prijemnog ispita za student I godine, troškovi obaveznog osiguranja studenata, prijava ispita, overa godine i sl.; detalji: Cenovnik usluga).

Troškovi literature nisu uračunati u cenu studija, ali se sva literatura može pronaći u biblioteci ili skriptarnici ICEPS-a.

Popusti:

1) popust za plaćanje unapred

Student koji u celosti (avansno) uplaćuje osim tekuće školske godine i naredne školske godine ostvaruje pravo na:

 • popust 10% na uplaćenu jednu narednu školsku godinu

2) porodični popust

U slučaju da se kao studenti na ICEPS upišu istovremeno članovi istog domaćinstva (dete/roditelj, suprug/supruga, rođena braća/sestre), svako od njih ostvaruje popust od 10% na cenu školarine.

Porodični popust ne primenjuje se ukoliko je jedan od studenata u statusu obnove godine.

 

 

*U slučaju da student ostvaruje pravo na više različitih popusta, on ostvaruje pravo na jedan od njih – onaj koji je veći.

Trajanje studija
2 godine

Kreditni bodovi
120 ESPB/ECTS

Zvanje
Master of Health Sciences – Integrative Healt Sciences (EU)

Lokacija studija
RS/SLO

Konkurs za upis studenata na specijalističke strukovne studije na

Visoku strukovnu školu – Internacionalni centar za profesionalne studije (ICEPS), Beograd

(u daljem tekstu: ICEPS)

Prijavni (konkursni) list možete da preuzmete ovde

Uslovi upisa

Smerovi specijalističkih strukovnih studija:

** Programi NISU akreditovani u Srbiji; programi JESU akreditovani u EU i upis se vrši po franšizi akreditovanog slovenačkog Univerziteta AMEU-ECM.

 

Trajanje studija: 2 godine = 4 semestra (uključujući stručnu praksu).

Broj ESPB: 120.

Za upis u prvu godinu studija pravo da konkurišu imaju lica:

 • sa završenim prethodnim nivoom studija u obimu od najmanje 180 ESPB,

Broj studenata koje će ICEPS upisati školske 2017/18. god.:

studijski program broj studenata
Socijalna gerontologija konkursni uslovi AMEU-ECM
Menadžment u zdravstvu konkursni uslovi AMEU-ECM
Projektni menadžment konkursni uslovi AMEU-ECM
Zdravstvene nauke – integrativne zdravstvene nauke konkursni uslovi AMEU-ECM

U slučaju prijave većeg broja kandidata od mogućeg broja upisa, ICEPS će automatski upisati kandidate koji su iz dole navedenih oblasti:

 • osvojili 1-3. mesto na gradskom, regionalnom, nacionalnom ili internacionalnom takmičenju tokom srednje škole ILI
 • iz dole navedenih predmeta imali ocenu 5 tokom sva četiri razreda srednje škole:
studijski program predmet
Socijalna gerontologija zdravstvena nega
Menadžment u zdravstvu ekonomija ili engleski jezik
Projektni menadžment ekonomija ili engleski jezik
Zdravstvene nauke – integrativne zdravstvene nauke zdravstvena nega

Cena školarine:

studijski program državljani Srbije strani državljani
Socijalna gerontologija 1.300 1.600
Menadžment u zdravstvu 2.000 2.300
Projektni menadžment 1.300 1.600
Zdravstvene nauke – integrativne zdravstvene nauke 2.300 2.600

Broj mesečnih rata: 11.

Prijava i upis:

Datumi vezani za upisni rok biće naknadno objavljeni.

I: Prijavljivanje kandidata

Prijavljivanje kandidata obaviće se utvrđenih datuma upisnih rokova upisnih rokova, 09-16 h, u Studentskoj službi ICEPSa, Beograd,

Dokumentacija za prijavu:

 • diploma o prethodno završenim studijama (original ili overena fotokopija),
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),
 • uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija),
 • popunjeni formular za upis
 • dokaz o uplati za materijalne troškove upisa (7.500,00 rsd).

II: Rangiranje prijavljenih kandidata

Prednost pri izboru kandidata za upis ima kandidat koji:

 • ima veću prosečnu ocenu na prethodno završenim studijama (prvi prioritet = 60%),
 • ima veću prosečnu ocenu iz predmeta značajnih za ove studije (Socijalna gerontologija i Zdravstvene nauke – integrativne zdravstvene nauke: zdravstvena nega; Menadžment u zdravstvu i Projektni menadžment: ekonomija ili engleski jezik; drugi prioritet = 20%),
 • radi na odgovarajućim istraživačkim i stručnim poslovima (treći prioritet = 20%).

III: Objavljivanje rang-liste

Lista kandidata sa osvojenim bodovima biće objavljena na oglasnoj tabli i na sajtu Fakulteta najkasnije do utvrđenog datuma u 10 sati.

Žalbe na bodovanje prijemnog ispita ili rang listu

Kandidat može podneti prigovor ICEPSu u pisanoj formi na bodovanje prijemnog ispita ili na redosled kandidata na rang listi u toku narednih 48 sati nakon objavljivanja rang liste.

ICEPS je dužan da odgovori na prigovor u toku naredna 24 sata od prijema prigovora.

IV: Upis primljenih kandidata

Kandidatu je za upis na ICEPS potrebno:

 • diploma o prethodno završenim studijama (original ili overena fotokopija),
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),
 • uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija),
 • popunjeni formular za upis
 • dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm,
 • dva popunjena ŠV obrasca (dobijaju se u Studentskoj službi),
 • indeks (dobija se u Studentskoj službi),
 • lekarsko uverenje o sposobnosti za rad u vaspitno-obrazovnom i istraživačkom radu.
 • dokaz o uplati školarine ili prve rate školarine (cenovnik),
 • dokaz o uplati naknade za materijalne troškove osiguranja ili pisana saglasnost o zajedničkom osiguranju preko ICEPSa.

Kandidatu koji je strani državljanin je za upis na ICEPS potrebno:

 • stavka 1) prethodnog teksta – nostrifikovano od ovlašćene institucije ukoliko ne potiče sa teritorije Srbije
 • stavke 2-7) i 9-10) prethodnog teksta
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju za period naredne školske godine
 • dokaz o vladanju srpskim jezikom (ovlašćeno lice), osim za državljane Crne Gore i BiH (ICEPS organizuje polaganje u svojim prostorijama).

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, ICEPS će umesto njega upisati drugog kandidata prema redosledu na rang listi.

Želimo Vam uspešan upis na ICEPS i prijatne dane studiranja!

Trajanje studija
2 godine

Kreditni bodovi
120 ESPB/ECTS

Zvanje
Master of Health Sciences – Integrative Healt Sciences (EU)

Lokacija studija
RS/SLO