Socijalna gerontologija - Iceps - Osnove strukovne studije

Socijalna gerontologija

Strukovne (bachelor) studije Socijalna gerontologija su akreditovane u EU, što omogućava automatsko priznavanje diplome u zemljama EU. Nakon završetka studija, studenti dobijaju automatski diplomu Univerziteta Alma Mater Europaea – Evropski Centar Maribor, Slovenija, koja otvara mogućnost usavršavanja ili rada u zemljama EU.

Studijski program nije akreditovan u Republici Srbiji, a akreditovan je u EU.

Studenti se osposobljavaju za rad sa starijim osobama u ustanovama kao što su gerontološki centri, ustanove za socijalnu zaštitu starih osoba, organizacije za zdravstvenu negu u kući starije osobe, ustanove za dnevni boravak starijih osoba i sl. Tokom studija izučavaju se različiti aspekti starenja, načina života i nege starih ljudi. Kroz posete gerontološkim centrima i drugim zdravstvenim institucijama koje su posvećene brizi o starim licima studenti se upoznaju sa specifičnostima ove humane oblasti…

Potreba za ovim zanimanjem naročito je izražena u zemljama Severne i Zapadne Evrope, gde se nosioci ovog zvanja lako i brzo zapošljavaju, pod veoma povoljnim uslovima.

Za one koji su zainteresovani za usavršavanje, budući da je naučno polje relativno novo, otvoren je prostor za inovativne ideje i nove programe, ali i master studija iz Socijalne gerontologije ili Zdravstvenih nauka ili doktorskih studija Socijalne gerontologije.

 I GODINAESPB
Psihološki, sociološki i andragoški uzročnici starenja6
Socijalna gerontologija9
Komunikacija u socijalnoj gerontologiji6
Organizacija i socijalni menadžment9
Izborni predmet 1 (bira se 1 predmet iz Izbornih blokova 1-2)3
Integrativna rehabilitacija u procesu starenja i/ili nakon povrede6
Zdravlje, bolest i starenje6
Osnove metodologije i istraživanja6
Poslovna komunikacija na engleskom jeziku3
Stručna praksa 13
Izborni predmet 2 (bira se 1 predmet iz Izbornih blokova 1-2)3

 II GODINAESPB
Organizacija poslovanja i menadžment ljudskih resursa9
Timski rad i kvalitet usluge6
Međugeneracijska komunikacija6
Izborni predmet 3 (bira se 1 predmet iz Izbornih blokova 3-4)3
Izborni predmet 4 (bira se 1 predmet iz Izbornih blokova 3-4)3
Osnove filozofije i etike3
Palijativna nega6
Osnove informatike6
Stručna praksa6
Izborni predmet 5 (bira se 1 predmet iz Izbornih blokova 5-6)3
Izborni predmet 6 (bira se 1 predmet iz Izbornih blokova 5-6)3
Izborni predmet 7 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 7)6

 III GODINAESPB
UKUPNO180
Projektni rad u socijalnoj gerontologiji6
Organizaciona kultura6
Osnove religija i prihvatanje različitosti6
Izborni predmet 8 (bira se 1 predmet iz Izbornih blokova 8-9)6
Izborni predmet 9 (bira se 1 predmet iz Izbornih blokova 8-9)6
Stručna praksa12
Izborni predmet 10 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 10)3
Diplomski rad15

 Izborni predmetiESPB
Izborni blok 1-2:
Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo3
Osnove zdravstvene nege3
Računovodstvo i finansije3
Izborni blok 3-4:
Prva pomoć3
Supervizija kvaliteta u socijalnoj gerontologiji3
Antropologija porodičnog života3
Izborni blok 5-6:
Motivacija za područja interesa i očuvanje aktivnosti3
Javno zdravlje3
Socijalni marketing3
Izborni blok 7:
Organizacija slobodnog vremena: novi pristupi organizaciji slobodnog vremena6
Organizacija slobodnog vremena: rekreativno-sportski program6
Izborni blok 8-9:
Metodologija zdravstvenog obrazovanja i promocija zdravlja6
Organizacija zdravstvene delatnosti6
Pristupi socijalnog rada sa starijim osobama6
Izborni blok 10:
Zdravstveni sistemi u EU3
Ekonomija u zdravstvu3

*Fakultet zadržava pravo promene predmeta u skladu sa trendovima privrede, zdravstva ili nauke, interesovanjima studenata i objektivnim okolnostima.

Trajanje studija
3 godine

Kreditni bodovi
180 ESPB/ECTS

Zvanje
Bachelor in Social Gerontology (EU)

Lokacija studija
RS/SLO

Praktični aspekt: kao nadogradnja na diplomske (bachelor) studije Socijalne gerontologije, studenti master studija stiču vrhunska znanja i veštine iz gerontologije potrebna za ostvarivanje uspešne karijere na položajima kao što su: vodeće pozicije u planiranju, upravljanju i proceni socijalnih programa i programa za penzionere, osobe sa invaliditetom i stara lica u privatnom i javnom sektoru, izvršne pozicije u pružanju usluga starim licima i njihovim porodicama; rad u organizacijama i ustanovama vezanim za socijalnu politiku, rad na naučnim istraživanjima i studijama i dr.

Postoji mogućnost obavljanja studentske kliničke prakse (u okviru programa AMEU-ECM), usavršavanja ili zaposlenja u zdravstvenim ustanovama u inostranstvu (Slovenija, Nemačka).

Stručna praksa/mogućnost zaposlenja: gerontološki centri, socijalne ustanove, savetovališta, penzionerski domovi, banje, turističke organizacije specijalizovane za lica trećeg doba (inostranstvo), velike firme u kojima se radi na angažovanju starijih osoba, rad u inostranstvu…

Čest slučaj u realnosti: mogućnost da Vas poslodavac primeti tokom prakse…

Usavršavanje i rad u EU: ICEPS je ostvario saradnju sa više agencija za zapošljavanje medicinskih radnika u Norveškoj, Švedskoj, Nemačkoj i drugim zemljama EU, te pokušava posredovati u usavršavanju ili zaposlenju svojih studenata nakon završetka studija u inostranstvu. Zemlje u kojima je trenutno najveća potražnja za ovim kadrom su zemlje Skandinavije, zapadne (Nemačka) i delimično centralne (Švajcarska, Austrija) Evrope, SAD i Kanada.

Zbog velikog fonda časova kliničke prakse, ova praksa istovremeno predstavlja pripravnički staž u većini zemalja EU (trenutno ne i u Srbiji).

Nemački/engleski jezik: imajući u vidu da je poznavanje engleskog/nemačkog jezika danas praktično neophodno prilikom kasnijeg zaposlenja u ovoj struci (posebno nemačkog jezika za one koji planiraju usavršavanje ili zaposlenja u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj…), ICEPS obezbeđuje nastavu stranog jezika u okviru svojih izbornih predmeta (u okviru cene studija).

Za one koji su zainteresovani za dodatno usavršavanje stranog jezika, ICEPS obezbeđuje časove opšteg ili specijalizovanog stranog jezika sa popustom od 15% za studente ICEPS-a, kao i kurseve za sticanje Goethe-ove diplome (nemački) ili internacionalnih sertifikata FC ili TOEFL (engleski), takođe sa 15% popusta za studente ICEPS-a.

Osim navedena dva jezika, u ponudi su i kursevi drugih stranih jezika, ukupno 32, što daje mogućnost pripremanja potrebnog nivoa jezika tokom studija u slučaju plana usavršavanja ili zaposlenja u Norveškoj, Švedskoj, Danskoj… Detalje pogledajte ovde.

Trajanje studija
3 godine

Kreditni bodovi
180 ESPB/ECTS

Zvanje
Bachelor in Social Gerontology (EU)

Lokacija studija
RS/SLO

Napomena I (za fransizne programe):
navedena cena studija podrazumena studiranje za sticanje diplome inostranog partnerskog Univerziteta, bez naknadnih doplata (detalji: Studije po EU programima).

Cenovnik 2017/2018:

Upisni rok septembar/oktobar (državljani Srbije i Republike Srpske):

godina jednokratno pri upisu

(niža cena za 200 eur)

u 11 mesečnih rata
ukupna cena ukupna cena I rata prilikom upisa II-XI rata
I godina 1.500 1.700 200 10 x 150
II godina 1.600 1.800 200 10 x 160
III godina 1.700 1.900 200 10 x 170

* dinarska protivvrednost po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan upisa

 

Upisni rok septembar/oktobar (strani državljani):

godina jednokratno pri upisu

(niža cena za 200 eur)

u 11 mesečnih rata
ukupna cena ukupna cena I rata prilikom upisa II-XI rata
I godina 1.800 2.000 200 10 x 180
II godina 1.900 2.100 200 10 x 190
III godina 2.000 2.200 200 10 x 200

* dinarska protivvrednost po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan upisa

Cena studija ne obuhvata tekuće troškove studija (troškovi upisa na Fakultet, polaganje prijemnog ispita za student I godine, troškovi obaveznog osiguranja studenata, prijava ispita, overa godine i sl.; detalji: Cenovnik usluga).

Troškovi literature nisu uračunati u cenu studija, ali se sva literatura može pronaći u biblioteci ili skriptarnici ICEPS-a.

Popusti:

1) popust za plaćanje unapred

Student koji u celosti (avansno) uplaćuje osim tekuće školske godine i naredne školske godine ostvaruje pravo na:

 • popust 10% na uplaćenu jednu narednu školsku godinu
 • popust 12.5% na uplaćene dve naredne školske godine

2) porodični popust

U slučaju da se kao studenti na ICEPS upišu istovremeno članovi istog domaćinstva (dete/roditelj, suprug/supruga, rođena braća/sestre), svako od njih ostvaruje popust od 10% na cenu školarine.

Porodični popust ne primenjuje se ukoliko je jedan od studenata u statusu obnove godine.

 

 

*U slučaju da student ostvaruje pravo na više različitih popusta, on ostvaruje pravo na jedan od njih – onaj koji je veći.

Trajanje studija
3 godine

Kreditni bodovi
180 ESPB/ECTS

Zvanje
Bachelor in Social Gerontology (EU)

Lokacija studija
RS/SLO

Konkurs za upis studenata na osnovne strukovne studije na

Visoku strukovnu školu – Internacionalni centar za profesionalne studije (ICEPS), Beograd

(u daljem tekstu: ICEPS)

Prijavni (konkursni) list možete da preuzmete ovde

Uslovi upisa

Smerovi osnovnih strukovnih studija:

* Programi trenutno NISU akreditovani u Srbiji, proces akreditacije je u toku; programi JESU akreditovani u EU i upis se vrši po franšizi akreditovanog slovenačkog Univerziteta AMEU-ECM.

** Program NIJE akreditovan u Srbiji; program JESTE akreditovan u EU i upis se vrši po franšizi akreditovanog slovenačkog Univerziteta AMEU-ECM.

Trajanje studija: 3 godine = 6 semestara (uključujući stručnu praksu).

Broj ESPB: 180.

 

Za upis u prvu godinu studija pravo da konkurišu imaju lica:

 • sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju,
 • koja imaju minimalni uslov bodova na rang listi kandidata (20% tj. 12 od 60 bodova) ILI

lica koja imaju položenu opštu maturu pri čemu se njima umesto bodova prijemnog ispita srazmerno vrednuju rezultati opšte mature sa istim teorijskim maksimalnim (60) brojem bodova.

Broj studenata koje će ICEPS upisati školske 2017/18. god.:

studijski program broj studenata
Promocija i odnosi sa javnošću 28
Prevodilačke studije engleskog jezika 28
Internet tehnologije i elektronsko poslovanje 30
Zdravstvena nega 60
Fizioterapija 24
Socijalna gerontologija konkursni uslovi AMEU-ECM
Menadžment 30

ICEPS će automatski priznati maksimalan broj bodova na prijemnom ispitu (60 bodova), bez polaganja kandidatima koji su iz dole navedenih predmeta:

 • osvojili 1-3. mesto na gradskom, regionalnom, nacionalnom ili internacionalnom takmičenju tokom srednje škole ILI
 • iz dole navedenih predmeta imali ocenu 5 tokom sva četiri razreda srednje škole:
studijski program predmet
Promocija i odnosi sa javnošću srpski jezik ili engleski jezik
Prevodilačke studije engleskog jezika engleski jezik
Internet tehnologije i elektronsko poslovanje računarstvo ili informatika
Zdravstvena nega zdravstvena nega
Fizioterapija zdravstvena nega
Socijalna gerontologija zdravstvena nega
Menadžment ekonomija ili engleski jezik


Cena
školarine:

studijski program državljani Srbije strani državljani
Promocija i odnosi sa javnošću 1.000 1.300
Prevodilačke studije engleskog jezika 1.000 1.300
Internet tehnologije i elektronsko poslovanje 1.500 1.800
Zdravstvena nega 1.500 1.800
Fizioterapija 1.500 1.800
Socijalna gerontologija 1.500 1.800
Menadžment 1.000 1.300

Broj mesečnih rata: 11.

Prijava i upis:

Datumi vezani za upisni rok biće naknadno objavljeni.

I: Prijavljivanje kandidata na konkurs

Prijavljivanje kandidata obaviće se utvrđenih datuma upisnih rokova upisnih rokova, 09-16 h, u Studentskoj službi ICEPSa, Beograd,

Dokumentacija za prijavu (može se dostaviti lično, poslati poštom na adresu fakulteta ili skenirana poslati na e-mail)

 • svedočanstva o završena sva četiri razreda četvorogodišnje srednje škole (kopija),
 • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (kopija),
 • jedan primerak očitane/kopirane lične karte (lična karta se kopira u slučaju da nema čip)
 • popunjeni konkursni list
 • dokaz o uplati za polaganja prijemnog ispita (4.000,00 rsd).

 

II: Prijemni ispit

Prijemni ispit se polaže iz dole navedenog predmeta.

Sva pitanja (30) su teorijskog karaktera, a tačan odgovor obeležava se izborom jednog od pet ponuđenih odgovora (a, b, c, d, e).

studijski program strukovnih studija predmet
Promocija i odnosi sa javnošću marketing ili engleski jezik
Prevodilačke studije engleskog jezika engleski jezik
Internet tehnologije i elektronsko poslovanje informatika
Zdravstvena nega zdravstvena nega
Fizioterapija zdravstvena nega
Socijalna gerontologija zdravstvena nega
Menadžment ekonomija ili engleski jezik

Ispit se polaže utvrđenog datuma u 10:00 h, u prostorijama ICEPSa. Prijemni ispit traje 2 sata.

Kandidati su dužni da dođu u hol ICEPSa u 09:40 h, kada će biti prozvani i raspoređeni u odgovarajuće prostorije.

Na polaganje prijemnog ispita kandidati treba da ponesu:

 • overen konkursni broj (dobijen prilikom upisa),
 • ličnu kartu ili pasoš,
 • hemijsku olovku i
 • običnu olovku i gumicu.

III: Objavljivanje rangliste

Lista kandidata sa osvojenim bodovima biće objavljena na sajtu ICEPSa najkasnije do utvrđenog datuma do 10h.

Maksimalni broj bodova koje kandidat može imati je 100, od čega 60 bodova može dobiti na prijemnom ispitu i 40 na osnovu uspeha iz srednje škole.

Ukoliko je kandidat osvojio minimalni broj bodova i time položio prijemni ispit, ali se u procesu rangiranja nije kvalifikovao za upis, kandidatu će biti ponuđen upis na srodni studijski program osnovnih strukovnih studija uz mogućnost kasnijeg prebacivanja na željeni studijski program.

Žalbe na bodovanje prijemnog ispita ili rang listu

Kandidat može podneti prigovor ICEPSu u pisanoj formi na bodovanje prijemnog ispita ili na redosled kandidata na rang listi u toku narednih 48 sati nakon objavljivanja rang liste.

ICEPS je dužan da odgovori na prigovor u toku naredna 24 sata od prijema prigovora.

IV: Upis primljenih kandidata

Kandidatu je za upis na ICEPS potrebno:

 • svedočanstva o završena sva četiri razreda četvorogodišnje srednje škole (original ili overena fotokopija),
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (original ili overena fotokopija),
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),
 • uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija),
 • dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm,
 • dva popunjena ŠV obrasca (dobijaju se u Studentskoj službi),
 • indeks (dobija se u Studentskoj službi),
 • dokaz o uplati školarine ili prve rate školarine (cenovnik),
 • lekarsko uverenje o sposobnosti za rad u vaspitno-obrazovnom i istraživačkom radu.
 • dokaz o uplati naknade za materijalne troškove osiguranja ili pisana saglasnost o zajedničkom osiguranju preko ICEPSa.

Kandidatu koji je strani državljanin je za upis na ICEPS potrebno:

 • stavke 1) i 2) prethodnog teksta – nostrifikovano od ovlašćene institucije ukoliko ne potiče sa teritorije Srbije
 • stavke 3)-9) prethodnog teksta
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju za period naredne školske godine
 • dokaz o vladanju srpskim jezikom (ovlašćeno lice), osim za državljane Crne Gore i BiH (ICEPS organizuje polaganje u svojim prostorijama).

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, ICEPS će umesto njega upisati drugog kandidata prema redosledu na rang listi.

Želimo Vam uspešan upis na ICEPS i prijatne dane studiranja!

Trajanje studija
3 godine

Kreditni bodovi
180 ESPB/ECTS

Zvanje
Bachelor in Social Gerontology (EU)

Lokacija studija
RS/SLO