Prevođenje - ICEPS - Internacionalni centar za profesionalne studije

Prevođenje

Prevodilački centar

ICEPS u saradnji sa prevodilačkim centrom Eduka Centar, Novi Sad (osnovan 2006. god.) bavi se prevođenjem i realizacijom prevodilačkih projekata: usmenim, pismenim, konsekutivnim, simultanim i konferencijskim; pružanjem usluga sudskih tumača; usluga lekture i korekture; preloma i grafičke obrade materijala.

ICEPS/EDUKA Prevodilački centar omogućava visokokvalitetne prevode i lektorisanje tekstova sa/na 36 jezika za fizička i pravna lica, vladine i nevladine organizacije, univerzitete, reklamne agencije, industrijska preduzeća, medijske kuće, trgovačke mreže, izdavačke, istraživačke i druge ustanove. Delokrug rada Centra predstavlja prevođenje pravnih, ekonomskih, naučnih, medicinskih, tehničkih i dr. tekstova, kataloga, priručnika, izložbenih brošura, web stranica, e-mail poruka, knjiga, uputstava, uverenja i dr.

Jezici koje Prevodilački centar prevodi su:

ALB ARAP BEL BUG ČEŠ DAN ENG FLAM FRA GRČ HEBR HOL HRV ITA JAP KIN LAT MAĐ MAK NEM NOR PAK PERS POLj PORT ROM RUM RUS SLOVAČ SLOVEN st.GRČ ŠPA ŠVE TUR UKR

Članovi EDUKA tima specijalizovani su za određena stručna područja i poseduju iskustvo, izvrsno poznavanje struke, pedantnost, preciznost i brzinu. Pouzdani su i rade u skladu sa najvišim standardima. Kvalitet rada Centra prepoznali su brojni zadovoljni klijenti i oni predstavljaju našu najbolju preporuku.

PISMENI PREVODI

Za pismene prevode koriste se sledeći kriterijumi:

 • jedinica mere cene je jedna kartica teksta;
 • 1 kartica = 1.800 kompjuterskih znakova (karaktera), uključujući i prazna mesta (Word: View -> Word Count -> Characters (with spaces));
 • mera se zaokružije na 0,5 kartica (npr. 1,2 ili 1,3 kartice se obračunava kao 1,5 kartica), a najmanja obračunata jedinica je jedna kartica.

Cena usluge prevođenja zavisi od kombinacije jezika, stručnosti i kompleksnosti teksta koji se prevodi, od roka isporuke, kao i od toga da li prevod overava ovlašćeni sudski tumač. Prevodi mogu biti sa ili bez overe sudskog tumača.

Overom prevoda pečatom sudskog tumača, potvrđuje se istovetnost prevoda s njegovim izvornikom. EDUKA Prevodilački centar garantuje ispravnost prevoda i strogu poverljivost i daje garanciju poštovanja rokova.

Oblast prava: ugovori, poverljivi sporazumi, prepisi sudskih odluka i svedočenja, pravnia uputstva, pravne potvrde i izveštaji, propisi i zakoni, ugovori o licenci, dokumenti registracije pravnih subjekata, izveštaji sudskih veštaka, sudski sporovi, potvrde o rezidentnosti, ugovori o saradnji, tužbe, rešenja, odluke, zapisnici, izveštaji o testiranju, ispitna svedočanstva, pravilnici, apostili i ostala pravna dokumentacija.

Oblast ekonomije i poslovanja: poslovna korespondencija i komunikacija, izvodi iz sudskog registra za preduzeća, finansijski izveštaji, statistički izveštaji, bilansi, revizorski izveštaji, kupoprodajni ugovori, tenderska dokumentacija, dokumentacija za ponude, pisane deklaracije, fakture, sertifikati, statuti, patenti, berzanski izveštaji, ugovori o prodaji roba i usluga, garantni listovi, prikazi proizvoda, ostala dokumentacija.

Oblast tehnike i mehanike: atesti, laboratorijska ispitivanja uzoraka, potvrde o ispitivanju kvaliteta proizvoda, potvrde o tehničkoj specifikaciji proizvoda, prevodi sigurnosno- tehničkih listova, ostala tehnička dokumentacija.

Oblast medicine i farmacije: medicinski proizvodi, prevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda, istraživanja, ostala dokumentacija.

Oblasti turizma i ugostiteljstva: cenovnici, jelovnici, vesti iz poslovanja (˝newsletter˝), elektronska pošta (e- mail) i dopisi za potrebe turističkih agencija ili gostiju, usluge komunikacije (telefonski razgovori) sa stranim poslovnim partnerima, klijentima, gostima ili turistima, pomoć kod organizovanja poslovnih sastanaka sa stranim poslovnim partnerima (¨Event Management¨), prezentacije, organizovanje pratnje prevodioca prilikom poseta stranih poslovnih ili turističkih grupa, itd.

Web prezentacije: pored dobrog dizajna i funkcionalnosti sadržaja, moderna prezentacija uključuje i tekstualne sadržaje prevedene na više jezika. Samo na takav način, poslata poruka može biti razumljiva ljudima različitih kultura i različitih govornih područja i može dopreti do šireg tržišta. Brojne jezičke nepravilnosti lako se mogu uočiti čak i letimičnim pogledom, a takvo stanje stvari umnogome šteti ugledu pojedinih privrednih subjekata i narušava njihov imidž na tržištu.

ICEPS/EDUKA prevodilački centar insistira na stilski i gramatički besprekorno prevedenim web stranicama. Pored usluge stručnog prevođenja tekstova na web prezentacijama, EDUKA Prevodilački centar pruža i usluge kreiranja takvih tekstova za web prezentacije, kao i njihove lekture.

 

USMENI, KONSEKUTIVNI, SIMULTANI i KONFERENCIJSKI PREVODI

Za konsekutivno i simultano prevođenje koriste se sledeći kriterijumi:

 • jedinica mera cene je 1 sat prevođenja;
 • cena prevođenje u trajanju 1 sat i najviše 15 minuta, obračunava se kao cena prevođenja 1 sata;
 • cena prevođenje u trajanju od više od 1 sat i 15 minuta, obračunava se kao cena prevođenja drugog sata.

ICEPS/EDUKA Prevodilački centar, sa svojim timom stručnih visokoobrazovanih konsekutivnih i simultanih prevodilaca,

nudi kompletnu uslugu. Svi prevodioci su provereni profesionalci sa mnogo radnog iskustva, što je neophodno za uspešnu realizaciju:

 • poslovnih sastanaka i ugovaranja poslova sa stranim poslovnim partnerima,
 • prevoda u sudskim i pravnim postupcima,
 • sastanaka uz prisustvo advokata,
 • pregovora,
 • međunarodnih konferencija,
 • simpozijuma,
 • sajmova,
 • konferencija za novinare,
 • prezentacija,
 • tehničkih seminara,
 • sastanaka nadzornih odbora,
 • godišnjih skupština deoničarskih društava itd.

Osim već navedenih usluga, ICEPS/EDUKA Prevodilački centar pruža podršku i prilikom:

 • organizacije pratnje delegacija u zemlji i inostranstvu,
 • aktivnosti na sajmovima

Informacije, prijave: office@iceps.edu.rs, (+381) 11 267 3315, (+381) 11 267 3315.