O ICEPS-u - ICEPS - Internacionalni centar za profesionalne studije

Dobrodošli na ICEPS!

Visoka strukovna škola osnovana je davne 2005. god. pod imenom Visoka strukovna škola za propagandu i odnose sa javnošću, a 2014. god. promenila ime u Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija.

Ove, 2017. god., Škola doživljava korenite promene u cilju modernizacije i približavanja aktuelnim pozitivnim kretanjima u prosveti, zdravstvu, privredi, kao i zemlji u celini, pa tako:

 • Visoka škola ulazi u strateško partnerstvo sa akreditovanim slovenačkim univerzitetom Alma Mater Europaea – Evropski Centar Maribor, Slovenija (AMEU-ECM), ćerkom austrijskog univerziteta Alma Mater Europaea (AMEU). AMEU je internacionalni univerzitet sa sedištem u Salzburgu, Austrija i svojim studijskim centrima u većim gradovima Evrope. Osnovala ga je Evropska akademija nauke i umetnosti, društvo, koja okuplja približno 1.500 naučnika i umetnika, među kojima je čak 29 dobitnika Nobelove nagrade.
 • Visoka škola tako postaje deo internacionalnog visokoškolskog sistema obrazovanja studenata i menja ime u Visoka strukovna škola – Internacionalni centar za profesionalne studije (ICEPS), Beograd.
 • Na osnovu ugovora o transnacionalnom obrazovanju i/ili ugovora o franšiznom izvođenju akreditovanih studijskih programa EU, ICEPS započinje izvođenje najaktuelnijih programa profesionalnih (strukovnih) studija istovremeno započinjući proces njihovog akreditovanja u Republici Srbiji.
 • Zbog potpune usklađenosti programa, studenti ICEPS-a automatski dobijaju diplome EU (AMEU-ECM) za programe akreditovani u EU, čime se studentima u Srbiji omogućava da studiraju EU programe u Srbiji po EU kriterijumima (paralelno sa svim ispunjenim uslovima zakonodavstva u Srbiji), čime oni znatno smanjuju troškove studiranja.
 • Za sve programe akreditovane u Srbiji studenti stiču diplomu Republike Srbije.
 • Znatno veći procenat stručne (ili kliničke) prakse omogućava sticanje rutine u veštinama profesionalnih (strukovnih) studija, što dalje omogućava priznavanje pripravničkog staža u većini zemalja EU, usavršavanje ili zaposlenje kako u Srbiji, tako i zemljama regiona i EU. ICEPS već ima Ugovore sa nemačkim partnerima o mogućnosti zaposlenja ili usavršavanja nakon diplomiranja studenta.

ICEPS je:

 • akreditovan od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta;
 • ima dozvolu za rad Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije;
 • potpisan je niz ugovora o saradnji sa najprestižnijim ustanovama, institucijama, visokoškolskim ustanovama i partnerima iz Republike Srbije i inostranstva;
 • za naše diplomirane studente “unapred” je iskazano interesovanje pojedinih ustanova iz zemlje ili regiona;
 • na nedavno održanim sajmovima obrazovanja u Beogradu i zemljama regiona, interesovanje potencijalnih studenata bilo je prilično veliko…
 • ima više od 40 nastavnika i saradnika, preko 30 gostujućih saradnika iz više zemalja regiona, EU i SAD;
 • prelazi u prostor od preko 1.000 m2 radne površine u samom centru Beograda (ne računajući eksterne nastavne baze širom Srbije) + preko 20 nastavnih baza vrhunski opremljenih za pojedine segmente medicinske, IT, prevodilačke, marketinške ili ekonomske delatnosti;
 • ima želju i daje reč da će rasti, razvijati se i opravdati poverenje koje su nam dali naši sadašnji i budući studenti.

Sve nas to motiviše da brzo radimo dalje na jačanju kvaliteta nastave i efikasnosti usluge prema studentima i partnerima.

Kao najznačajnija obeležja ICEPS-a ističemo:

 1. Apsolutni fokus na praksi – dominacijom prakse i vežbi studijski programi praktično su 100% usklađeni sa kurikulumima EU programa. Naši studenti tako postaju atraktivni za poslodavce kao „oni koji već znaju posao”.
 2. Potpuna podudarnost ili velika bliskost studijskih programa sa EU programima – omogućava našim studentima studiranje u Srbiji, sticanje EU diplome i mogućnost lakog zaposlenja ili daljeg usavršavanja.
 3. Predavači sa bogatim praktičnim i višegodišnjim inostranim iskustvom. Osim toga: našim studentima predaju samo oni stručnjaci koji su dobri – predavači.

Kao zaključak: kvalitet rada i evropski standardi moraju biti prioritet jer jedino takav način rada može obezbediti dugi vek trajanja, studentima zadovoljstvo studiranja, a njihovim kasnijim klijentima, partnerima, pacijentima, kupcima… zadovoljstvo primljene usluge. Kristališe se polako činjenica da kvalitet nalazi put do onih koji ga žele pronaći.

Misija ICEPS-a jeste da pomogne mladima u Srbiji orijentisanim ka pravom znanju ili veštinama, poslovnom uspehu i karijeri da svoje snove zamene planovima, a planove – ispune.

 

Dobrodošli na ICEPS.