ICEPS: misija, vizija, ciljevi, strategija - ICEPS - Internacionalni centar za profesionalne studije

ICEPS: misija, vizija, ciljevi, strategija

Misija, vizija i strategija razvoja Visoke škole usklađena je sa AMEU-ECM; naše smernice su:

Misija: razvoj i realizacija kvalitetnih, komplementarnih, deficitarnih, evropski usmerenih, aplikativnih i konkurentnih programa, koji su pre svega potrebni privredama Srbije i zemalja regiona. Misija ustanove jeste ovladavanje studenata pre svega profesionalnim (strukovnim) veštinama, ali i pedagoško-obrazovnim i istraživačkim delatnostima, kao i podršci zajednici u ulozi centra za podsticanje razvoja i usvajanje znanja različitih disciplina. ICEPS, kao i AMEU, permanentno ostvaruju saradnju s relevantnim univerzitetima iz regije i drugih država Evrope sa namerom usvajanja stalno novih veština i znanja. Time visokoškolska ustanova doprinosi privrednom i kulturnom razvoju i oblikovanju vrednosti na temelju interdisciplinarnosti i transnacionalnosti.

Vizija: postati sedište visokog obrazovanja, posebno centar profesionalnih (strukovnih) studija veština, ali i istraživanja koja će aplikativnim i strateškim razvojem kreativno rešavati tehnološke, zdravstvene, sociološke, ekološke, kulturološke i međukulturološke izazove jugoistočne i centralne Evrope, posebno Podunavlja i Balkana. Kao otvorena akademska zajednica zajedno sa svojim partnerima nastojoće ponuditi stručnjake u veštinama, ali i projekte za tehnološki i održiv razvoj i opstanak regionalne međukulturološke, sociološke, zdravstvene i ekološke ravnoteže.

Ciljevi: proizilaze iz osnovnih zadataka, a moraju biti realni, konkretni, ostvarivi i merljivi. Prvi, kratkoročni cilj ICEPSa je da njegovi studenti steknu potrebna znanja iz odgovarajućih veština i da to znanje mogu da primene u realnom okruženju. Pored veština i znanja, studenti treba da kroz osnovne i specijalističke studije steknu i sposobnost razmišljanja i kritičkog rasuđivanja u određenim realnim situacijama. Dugoročni cilj ICEPSa jeste osposobljavanje studenata za samostalan rad na odgovarajućim poslovima, zavisno od vrste studija.

Strategija razvoja: delovanje se temelji na strateškim usmerenjima:

  • razvoj studijskih programa koji obrazuju za aplikativna i perspektivna zvanja,
  • razvoj temeljnih profesionalnih i naučnih disciplina na kojima su zasnovani studijski programi,
  • izvođenje aplikativne istraživačke delatnosti i prenos dostignuća na okolinu,
  • saradnja sa privrednim, zdravstvenim, prosvetnim i kulturnim institucijama,
  • obavljanje stručno-razvojnog i savetodavnog rada,
  • međunarodno povezivanje sa obrazovnim i istraživačkim institucijama.