Dokumenti - ICEPS - Internacionalni centar za profesionalne studije

Akreditacije studijskih programa ICEPS-a:

  • oss Promocija i odnosi sa javnošću (180 ESPB)
  • oss Prevodilačke studije engleskog jezika (180 ESPB)
  • oss Internet tehnologije i elektronsko poslovanje (180 ESPB)
  • sss Oglašavanje i odnosi sa javnošću (60 ESPB)
  • sss Bezbednost računarskih sistema i mreža (60 ESPB)

Akreditacije studijskih programa koje ICEPS organizuje po franšizi AMEU-ECM:

Na osnovu Ugovora o franšiznom izvođenju studijskog programa ICEPSa i AMEU-ECM br. 01/2017 od 03.01.2017. god., ICEPS u kooperaciji sa univerzitetom Alma Mater Europea – Evropski Centar Maribor, Slovenia, osnovanim od strane Evropske akademije nauka i umetnosti, društva koje okuplja približno 1.500 naučnika i umetnika (među kojima čak 29 dobitnika Nobelove nagrade) organizuje studijske programe:

Akreditacije navedenih studijskih programa AMEU-ECM: http://hr.almamater.si/akreditacija-s88