Literatura - Socijalna gerontologija - ICEPS - Internacionalni centar za profesionalne studije

Literatura – Socijalna gerontologija

Literatura za pripremu za polaganje prijemnog ispita

Zbirka zadataka iz zdravstvene nege, interni zbirka zadataka za polaganje prijemnog ispita za upis na osnovne strukovne studije ICEPS-a; narucivanje: bookshop@iceps.edu.com

Literatura za prijemni ispit iz zdravstvene nege:

  1. Baljozović A., Kostić S., Baljozović N.: Zdravstvena nega 1 za I razred medicinske škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2013.
  2. Baljozović A., Jojkić K., Hiti R., Baljozović N., Zdravstvena nega 2 za II razred medicinske škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2011.
  3. Popović R., Borović P.: Zdravstvena nega 3 za III razred medicinske škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2013.
  4. Putniković B., Terzić M., Mazić S., Alimpić M., Marković S.: Zdravstvena nega 4, Urgentna stanja u medicini za IV razred medicinske škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2007.

Naručivanje: bookshop@iceps.edu.rs