Literatura - Promocija i odnosi sa javnošću - ICEPS - Internacionalni centar za profesionalne studije

Literatura – Promocija i odnosi sa javnošću

Literatura za pripremu za polaganje prijemnog ispita

Literatura za prijemni ispit iz marketinga:

  1. Laketa M.: Marketing, interne skripte za polaganje prijemnog ispita za upis na osnovne strukovne studije, ICEPS, Beograd, 2017.
  2. Gligorijević M.: Marketing za IV razred ekonomske i trgovinske škole, Data Status, Beograd, 2014.
  3. Lovreta S., Ačić J., Hanić H.: Marketing za IV razred ekonomske i trgovinske škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2011.

ILI

Zbirka zadataka iz engleskog jezika, interne skripte za polaganje prijemnog ispita za upis na osnovne strukovne studije ICEPS-a; narucivanje: bookshop@iceps.edu.com

Literatura za prijemni ispit iz engleskog jezika:

  1. Soars L., Soars J.: New Headway English Course, Elementary students book, Oxford, 2004.
  2. Soars L., Soars J.: New Headway English Course, Intermediate students book, Oxford, 2006.

Naručivanje: bookshop@iceps.edu.rs