Literatura - Fizioterapija - ICEPS - Internacionalni centar za profesionalne studije

Literatura za pripremu za polaganje prijemnog ispita

Zbirka zadataka iz zdravstvene nege, interni zbirka zadataka za polaganje prijemnog ispita za upis na osnovne strukovne studije ICEPS-a; narucivanje: bookshop@iceps.edu.com

  1. Literatura za prijemni ispit iz zdravstvene nege:
  1. Baljozović A., Kostić S., Baljozović N.: Zdravstvena nega 1 za I razred medicinske škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2013.
  2. Baljozović A., Jojkić K., Hiti R., Baljozović N., Zdravstvena nega 2 za II razred medicinske škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2011.
  3. Popović R., Borović P.: Zdravstvena nega 3 za III razred medicinske škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2013.
  4. Putniković B., Terzić M., Mazić S., Alimpić M., Marković S.: Zdravstvena nega 4, Urgentna stanja u medicini za IV razred medicinske škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2007.

Naručivanje: bookshop@iceps.edu.rs