ICEPS - Internacionalni centar za profesionalne studije

Studije akreditovane u Srbiji

Detaljnije

Studije EU akreditovanog univerziteta iz Slovenije
u Srbiji

Detaljnije

Program je osmišljen prema aktuelnim standardima ove oblasti u svetu. Kroz stručne i izborne predmete iz oblasti industrijskog oglašavanja, izgradnje prepoznatljivih robnih marki, masovne medijske komunikacije, planiranja i realizacije medijskih kampanja, stiču ce najnovija stručna saznanja iz ovih oblasti. Obavezni i izborni, a posebno stručni specijalistički predmeti, usklađeni su sa iskustvima i praksom sličnih visoko obrazovnih ustanova u okruženju i u svetu, ali i potrebama tržišta.

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za profesionalno zvanje strukovnog prevodioca, menadžera i stručnjaka za komunikaciju na engleskom jeziku u državnom i privatnom sektoru i međunarodnim kompanijama. Osim predmeta generalne obuke o gramatici, prevođenju i kulturama naroda engleskog govornog područja, snagu programa čine i specijalizovani kursevi poslovnog engleskog jezika, veština komunikacije na engleskom jeziku, kao i specijalizovanog engleskog jezika za oblast ekonomije, prava, menadžmenta, politike, marketinga, medija, informatike i dr.

Studijski program pripada interdisciplinarnim studijama obuhvatajući oblasti računarskog inženjerstva, menadžmenta i biznisa, ekonomskih i organizacionih nauka. Ovo je zajednički studijski program koji realizuju dve akreditovane visokoškolske institucije: ICEPS, Beograd i Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka.

Shodno pravcu pridruživanja Srbije zemljama EU, nameće se i zahtev trogodišnjeg obrazovanja medicinske sestre u odnosu na zvanje negovateljice (medicinske sestre sa završenom srednjom školom); pomenuta razlika u zvanju uskoro će se reflektovati i na prava i obaveze medicinske sestre u zdravstvenoj ustanovi, primanja, mogućnost napredovanja (visa medicinska sestra i dalje) i dr.

Studenti tokom studija stiču teorijska znanja i praktične veštine kroz vežbe i odgovarajuću upotrebu tehnologija povezanih sa različitim fizioterapeutskim intervencijama postajući tako kvalifikovani zdravstveni radnici. Fizioterapija je bitan elemenat brige o pacijentu, a fizioterapeuti su stručnjaci u razvoju i održavanju ljudske sposobnosti za pokretom i funkcionisanjem; cilj fizioterapije tako je poboljšanje pokretljivosti pacijenta, ublažavanje bola, vraćanje funkcija i sprečavanje invalidnosti.

Ovo je inovativni program univerziteta Alma Mater Europaea – Evropski Centar Maribor, koji priprema studente za rešavanje problema sa kojima se suočava starija populacija. Akcenat programa je na razumevanju procesa starenja sa stanovišta međugeneracijske simbioze; program podstiče interes studenata za socijalnu politiku i istraživanje tokom proučavanja procesa starenja iz niza aspekata. Program socijalne gerontologije priprema studente za vodeće pozicije na kojima mogu uticati na promenu politika na lokalnom ili nacionalnom nivou, za edukaciju iz ovoga područja ili ulazak u sferu zdravstvenih ili socijalnih institucija koje se brinu o starim licima.

Studije menadžmenta na ICEPS-u pružaju korisno iskustvo i postojećim i budućim poslovnim liderima i menadžerima integrisanjem svojih trenutnih znanja, veština, preduzetničkih aktivnosti i prirodne nadarenosti sa savremenim teorijskim saznanjima, praktičnim vežbama i stručnom praksom u realnom okruženju. Nastava se odvija uz puno analiza slučajeva (case study) iz realnog okruženja (gostujući predavači iz privrede).

Studije omogućavaju studentima mogućnost da razviju skup lako primenljivih veština za niz svojih mogućih budućih profesija unutar ustanova/kompanija/industrije/kulture…, bilo koje grane koja ima potrebu za oglašavanjem ili odnosima ja javnošću (a činjenično se danas smatra da bez marketinga nema napretka).

Svedoci smo danas značaja Cyber security sistema u ekonomiji, politici, poslovanju kompanija, finansijskim toko-vima, državnoj bezbednosti, internet komunikacijama (WikiLeaks, Edvard Snouden, Trump-Clinton kampanja…). Studije omogućavaju studentima da po njihovom završetku steknu sposobnost projektovanja, implementacije i integrisanja tehničkih i upravljačkih zaštitnih mera u cilju osiguranja bezbednosti umreženih računarskih sistema. Program omogućava konkretna znanja i veštine kako formulisati, predložiti i organizovati mere i procedure bezbednosti kojima se štite korporativni podaci, uključujući tehnička, regulatorna, kompanijska, pravna i menadžerska pitanja.

Studijski program pruža temeljna načela i koncepte strateškog menadžmenta, omogućava razvoj veština iz domena menadžmenta usluga u zdravstvu, upravljanja događajima, organizacije poslovanja i menadžmenta ljudskih resursa, leadership-a i veština komunikacije, ali i pružaju dodatna znanja iz oblasti poreske kontrole zdravstvene ustanove, radnog prava, preduzetničkog računovodstva, modela zdravstvenih sistema u EU i dr.

Ovo je inovativni program univerziteta Alma Mater Europaea – Evropski Centar Maribor, koji priprema studente za rešavanje problema sa kojima se suočava starija populacija. Akcenat programa je na razumevanju procesa starenja sa stanovišta međugeneracijske simbioze; program podstiče interes studenata za socijalnu politiku i istraživanje tokom proučavanja procesa starenja iz niza aspekata. Program socijalne gerontologije priprema studente za vodeće pozicije na kojima mogu uticati na promenu politika na lokalnom ili nacionalnom nivou, za edukaciju iz ovoga područja ili ulazak u sferu zdravstvenih ili socijalnih institucija koje se brinu o starim licima.

Studijski program pruža temeljna načela i koncepte strateškog menadžmenta, omogućava razvoj veština iz domena strateškog razmišljanja i analize, organizacione održivosti i održivog razvoja u kontekstu izrazito kompleksnog poslovnog okruženja koje se danas ubrzano globalizuje, kao i razvoj menadžerskih veština. Studenti se uče izradi poslovne (strategija konkurentnosti) i korporativne strategije relevantne za makro-ekološke, industrijske ili konkurentske izazove sa kojima se organizacija suočava. Važno: akcenat programa dat je sticanju poverenja studenta u vlastitu sposobnost strateškog razmišljanja i delovanja.

Master studije projektnog menadžementa AMEU-ECM koje se izvode u okviru programa Evropskih poslovnih studija su interdisciplinarne studije koje su fokusirane na rešavanje realnih poslovnih izazova, te se svaka teorija aplicira i u praksi. Ove studije razvijanjem strateških veština projektnog menadžmenta povećavaju konkurentsku vrednost studenta budući da su ove veštine vrlo tražane širom sveta u aktuelnom biznis okruženju.

Ovo je inovativni i gotovo jedinstveni program univerziteta Alma Mater Europaea – Evropski Centar Maribor (na području južne i jugoistočne Evrope), a inače veoma zastupljen u oblastima zapadne i severne Evrope, Rusije, SAD, Kine, Japana, Indije… U EU postoji preko 20 univerziteta koji čitave petogodišnje studije posvećuju nekoj od oblasti integrativne medicine.

null

Pročitajte više

null

Pročitajte više

Alma Mater Europaea – Evropski Centar Maribor